Hjælp i energimarkedet med elpriser, naturgas og bevidste "grønnere" valg
Hjælp i energimarkedet med elpriser, naturgas og bevidste "grønnere" valg

JERES UAFHÆNGIGE ENERGIMÆGLER

EL, NATURGAS OG GRØNNERE LØSNINGER

Erfaring med et snuptag!

Forhandlingsstyrke direkte fra energimarkederne

- uafhængig rådgivning ved køb af El, Naturgas og Grønnere Løsninger


Konkurrenceudsættelse af jeres forbrug

- indgående viden om markedet giver øjeblikkelige besparelser


Rådgivning ved investering i vedvarende produktion/fleksibelt forbrug

- markedet er i konstant udvikling og I bør have fokus på kerneforretningen


Opfølgning med markedsrapportering og resultatmåling

- med øjne på nye muligheder for jeres virksomhed

Fra ide til success med elpris og naturgaspris i sigte

OVERBLIK

overblikket tilbage

Fokuser på kerneforretningen

Mindre stressede medarbejdere

Overskud til hverdagen

Tro på I har de rigtige løsninger

Mindre bekymringer


Systempris, EPAD, CO2, kul, olie, gas og grønnere løsninger.

mps-solutions er med jer hele vejen

Indsigt sikres og markedet overvåges med mps-solutions på JERES hold

OPTIMERING

Hiver strudsen op af sandet og analyserer forskellige løsninger.

Belyser grønnere alternativer og

sikrer skarpe priser på el og gas mm.

Konsekvensanalyser.

I får den rette løsning for jer


Gennem strategisk indkøbsstrategi sikrer vi løbende optimering af jeres løsning mens markedet overvåges

wellness til indkøberen sikres ved 100% uvildig rådgivning hos mps-solutions

OPFØLGNING

Indkøberen sendes på wellness

mps-solutions følger markedet

Giver besked ved nye muligheder

Resultater måles løbende

Nederlag accepteres ikke

Sejre fejrer vi SAMMEN


Undgå ubehagelige overraskelser, og tag mps-solutions med fra start til slut af leveranceperioden

mps-solutions tilbyder individuelle løsninger, der løbende følges op på og nye muligheder belyses

Simpel to-do for jer

Det kræver blot, er at I giver mps-solutions fuldmagt til at se jeres forbrug

- indsend formularen her, så kontakter jeg jer


Sammen ser vi derfra på jeres løsninger og muligheder


~~~


skarpe priser sikres gennem kendskab til markedet og beregningerne bag


mps-solutions optimerer jeres løsninger


Vi lægger sammen en strategisk indkøbsstrategi og mps-solutions følger op


mps-solutions er jeres øjne på bolden, så I får besked ved nye muligheder

 
 
 
 
 
 
 

Lad mig som energimægler hjælpe med at optimere indkøbet

Energimarkederne er komplekse og kræver tid - hvilket ikke altid er tilstede. Dette hjælper mps-solutions jer med, så I har energien til i morgen.

Energimarkederne er komplekse


Markedsovervågning kræver tid


Fordele ved den ene løsning kan være ulemper næste dag


~~~


Højere energipriser giver sælgere mulighed for at højne indtjeningen, uden det er tydeligt for jer som kunde og forbruger


Jobmarkedet glohedt og det er svært at få tid til alt


mps-solutions hjælper jer med skarpe elpriser, naturgaspriser og rådgiver om grønnere valg

mps-solutions giver jer indsigt direkte fra energimarkederne og sikrer jer en kompetent medspiller.

mps-solutions har indsigt og brancheerfaring direkte fra markederne


Jeg ved, hvordan sælgerne regner og hvad der driver markederne


Gennem samarbejde sikres I derfor en kompetent erfaren medspiller


~~~


mps-solutions binder jer ikke og energiselskabet kan dermed servicere jer sideløbende med I får 100% uvildig rådgivning


mps-solutions sikrer jeres virksomhed:

overblik

optimering

opfølgning

FÅ BRANCHEERFARING MED MIG SOM ENERGIMÆGLER

Lad mig hjælpe med elpriser, gaspriser og grønnere løsninger

Jeres medspiller i energimarkederne

Hjælp med forhandling af elpriser, naturgaspriser og rådgivning om strategisk indkøb samt bevidste valg om såkaldt "grønne" produkter.


Mediernes større fokus på energimarkederne kommer efter et turbulent 2021, hvor priserne steg med raketfart. Derfor har jeg startet mps-solutions, da jeg vil hjælpe virksomheder med kun at betale DET ENERGIEN BØR KOSTE.


Det meste af samfundet rider på den grønne bølge, men med udbygning af Vedvarende Energi (VE) opleves også større udsving i fx elmarkedet, som på dage med høj vind og sol kan køre langt på VE, mens det på dage uden stadig er afhængig af fossile brændsler.


Og netop grønne valg, bæredigtig og cirkulær økonomi er buzz-words disse dage. Men fordi man køber et certifikat på vandkraft fra Norge eller et vind-certifikat fra gamle udslidte danske vindmøller, er man ikke nødvendigvis 100% bæredygtig i sit valg af energiform.


mps-solutions hjælper med indkøb af energien og sørger samtidig for I er bevidste om jeres valg og dermed kan undgå shitstorms og greenwashing.

"IN THE MIDDLE OF EVERY DIFFICULTY LIES OPPORTUNITY"

- Albert Einstein