MARKEDSRAPPORT. Alt er usikkert med Putin og elmarkedet er voldsomt sammen med de øvrige råvaremarkeder. Store spring op, og dage som i dag med lidt lavere priser pga. forhåbninger om skred i forhandlinger mellem Rusland og Ukraine. Et massivt pres på omstilling fra gas til smartere løsninger og bekymringer for inflation og stigende renter. Som jeg oplever markedet pt, er årskontrakterne fra 2023 og frem stabile. Der kommer ikke samme skvulp som i indeværende år – dér er timing altafgørende, såfremt man ønsker at prissikre. Ræk ud og få mig med som medspiller i disse vanskelige markeder.

Elmarked

Jeg ser fortsat potentiale i de lange kontrakter – jeg tror på de er for lave, om end de er kommet med opad. En del er allerede afdækket for en del af perioderne, så det er jo fornuftigt. Man kan dog stadig overveje yderligere. Selv årene 26+27 kunne være en ide – idet de ligger på niveau med 2025.

Med tilskynding til elektrificering qua de store prisstigninger på naturgas, vil der potentielt også komme et pres på elpriserne fra den front.

Selvom jeg håber prissikring af resten af 2022 ikke er helt så presserende mere, tror jeg fortsat der er muligheder i at afdække på dage med store prisfald. Selvom krigen i Ukraine skulle ende, tror jeg ikke nødvendigvis EU blot åbner hanerne for russisk gas dagen efter. Det kan tilmed være en mulighed – at samle op, når der forhåbentlig kommer et stop for krigen. Olkiluoto 3 – kernekraft- / atomkraft – i Finland er kommet online i en 3-4 måneders testperiode og vil producere 3-4 TWh. Planlagt produktion kan følges via deres hjemmeside her.

Fauna Energi er på randen af konkurs ovenpå den seneste usikkerhed og volatilitet (ikke en leverandør jeg har anbefalet, da de også har flere politianmeldelser bag sig)

Usikkerhed om elpriser
Elpriser er usikre med Putins krig mod Ukraine

Gasmarkedet

Er præget af enorm usikkerhed omkring situationen med russisk gas eller stop deraf. Spreadet mellem TTF-gas i Holland og gas leveret i Tyskland er steget til 5-8 EUR (ligger normalt omkring 0), mens der yderligere er 4 EUR op til gas leveret i DK (normalt mellem -0,5 EUR til 1,5 EUR).

Så igen et marked i stor usikkerhed pt. Flowet fra Rusland er pt stabilt, på trods af krigen i Ukraine. Det kræver sit at stoppe det flow. Der ses dog forhøjet import af LNG (flydende gas)

Øvrige finansielle nyheder

CO2 havde et stort dyk i prisen, mens kul steg med raketfart. Nu er det omvendt reaktion – kul ned CO2 op. Renterne stiger fortsat. 3% lån på trapperne. Inflationsfrygt er fortsat til stede. Aktierne er kommet stærkt væk fra bunden – om end stadig noget ned ift. før Ruslands invasion i Ukraine. Oliepriserne er kommet lidt ned fra toppen – hvilket ses helt ude på standerne. Vejret tenderer mod lunere temperaturer og øget nedbør i norden, hvilket lægger låg på spotpriserne pt.

“Bonus-info” – Alt er usikkert med Putin

Strøm på Sjælland har historisk ligget over Jylland/Fyn. Dette ser jeg et klart skifte i pt. Noget som vil fortsætte, idet især Jylland/Fyn udbygger kabler i årene frem. Jeg spår at kablet, der kommer ind i 2023/24 vil hæve priserne endnu mere i Jylland/Fyn, mens Sjælland ikke bliver helt så påvirkede af det kabel, idet Storebæltskablet ofte er fyldt op alligevel.

Det kan tilmed få en sænkende effekt for Sjælland, der når vinden blæser kan aftage strøm fra Jylland, mens det modsatte er usandsynlig. I perioder med lav produktion fra vindmøller flyder der ofte strøm til Jylland i forvejen.

Men igen – alt er usikkert med Putin ved roret, og hvor længe han bliver der, er der nok mange spekulationer omkring – én ting er dog sikker; en verden foruden ham, kan næsten kun blive mere stabil.

Rusland invaderer Ukraine – i 2022!

Frygt eller forretning

SENESTE ARTIKLER