Beregning af elprisen er ikke hokus pokus, og mps-solutions viser, hvorledes priserne beregnes i markedet. Det kan dog altid være relevant at få 100% uafhængig rådgivning med, når I skal forhandle strømmen – så I får erfaring og uvildighed med.

Samtidig kan erfaring styrke jeres timing i markedet, sætte fokus på mulighederne for forhandling og samtidig frigøre jeres tid og ressourcer.

BEREGNING AF ELPRISEN – KWH PRIS BEREGNER

Dækningsbidrag til el-handelsselskabet

+ Administrationsomkostninger til el-handelsselskabet

+ Kreditomkostninger til el-handelsselskabet
(specifikt for det enkelte el-handelsselskab)

+ Balanceomkostninger til el-handelsselskabet
(specifikt for det enkelte el-handelsselskab)

+ Virksomhedens forbrugs-profilomkostning
(specifik for netop jeres forbrug – eller en standard profilomkostning, hvis I har lavt forbrug)

+ Electricity Price Area Difference (EPAD)
(for at få strømmen leveret på fx Sjælland)

+ Systempris
(Fiktiv beregnet pris i Norden; hvis der ikke var kabel-begrænsninger)

+ Netabonnement
(til lokalt netselskab)

+ Transportomkostninger
(til lokalt netselskab)

+ Elafgift
(til staten)

+ 25% moms
(til staten)

= ELPRIS FOR 1 KWH SOM ELFORBRUGER

Det er muligt at påvirke forskellige delelementer fra ovenstående beregning – ved forhandling, timing i markedet og viden om mulighederne for at påvirke de forskellige del-elementer. Mine erfaring direkte fra handelsbordet, gør mig også i stand til at regne efter, om I er sikret fair elpriser og gaspriser i det samlede tilbud fra leverandørerne.

Styrken ved samarbejde

Via. samarbejdet mellem jer som forbrugende virksomhed og mps-solutions, sikres I samtidig 100% uvildig rådgivning, jeg modtager ikke penge fra andre end mine kunder, og at det I køber ikke er katten i sækken.

I sparer tid og ressourcer og derfor kan fokusere endnu mere på det, I er gode til. Min erfaring gør samtidig, at jeg kan efterregne de priser I får tilbudt samt i leveringsperioden er med jer til at holde hånd i hanke med de løbende fakturaer, skulle der opstå uenigheder eller usikkerheder omkring afregningen.

Og derfor lykkes vi sammen. Jeg er ikke i mål, før I er tilfredse og vores langsigtede samarbejde, er det der driver mig i hverdagen – netop kampen for, at energien kun koster det, energien bør koste – så vi sikrer arbejdspladser og virksomheder kan fortsætte i Danmark.

Mogens Pilgaard Sørensen og Dennis Ankersen - fik hjælp til beregning af elprisen
Dennis Ankersen fra Them Hallerne
Find besparelser

Samarbejde skal styrke fremtiden

Hvordan der regnes i markedet, skal ikke være en hemmelighed. Det skal heller ikke være en hemmelighed, hvordan der skrues på forskellige håndtag, når jeres elpris beregnes. Jeg tror på vi står stærkest med åbenhed, så I er trygge i jeres elaftale og dermed ikke behøver bruge unødig energi på at spekulere i elprisen eller andet – i hvert fald ikke i dagligdagen.

Jeg tror altså på vi i Danmark kommer længst, ved åbne og ærlige samarbejder, hvor fx beregning af elprisen også er en åben bog. Læs også min seneste prognose over gas- og elpris 2023 her. Og har du lyst til at se elpriser time for time, er Nord Pool’s hjemmeside altid et godt sted at starte – elpriserne time for time kan ses her.

Læs også, hvordan man regner gasprisen her.

FAQ – ofte stillede spørgsmål:

Hvordan regner man elprisen ud?

Elprisen består af mange del-elementer.
Flere faktorer har man indflydelse på, mens man ikke kan påvirke fx elafgiften eller moms.
Se mere i min boks her på siden.

Hvor meget koster 1 kWh i 2022?

1 kWh ender med i gennemsnit at have kostet 1,70 kroner/kWh i 2022.
Hertil skal lægges både jeres profilomkostninger, afgifter og transportomkostninger samt moms

Hvad er prisen på 1 kWh i dag?

Elprisen svinger time for time, og det bedste sted at følge elprisen er via den fælles nordiske elbørs Nord Pool, der hver dag kl. 12.42 offentliggør den kommende dags elpris for 24 timer.
Se elpriserne time for time her

Hvordan fastsættes prisen på el?

Prisen på el fastsættes efter udbuds og efterspørgselskurver. Men ulig andre markeder, melder hver produktionsenhed deres mulige produktion ind, samt hvilken pris de ønsker at producere til, såfremt de bliver “ramt” på deres bud.

Skæringen mellem udbuds- og efterspørgselskurven findes altså ofte først, når de billige produktionsformer er taget, og netop derfor er det ofte naturgas, kul eller sågar olie, der udgør den endelige elpris på den sidst producerede kilowatt. Og med nuværende beregning af strømpriserne, er det netop den sidst producerede kWh, der bestemmer prisen på al el produceret i markedet.

(Der pågår politiske forhandlinger om at sikre forbrugerne mod overnormale profitter)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere