Elpriser time for time i maj 2023 i historisk ryk

Time for time priser på strøm ændrede sig markant i maj 2023 sammenlignet med samme måned tidligere år – solceller og vind gav negative elpriser.

Solcellekapacitet skudt i vejret i 2023

Det er især mange solcelleparker og solceller hos private, der giver negative elpriser først på eftermiddagen – i maj måned især omkring pinsen, hvor vi så rekordlave time for time elpriser på det tidspunkt af døgnet. 28. maj var eftermiddagstimerne meget lave, hvor fx elbilsejere tjente en krone på at lade bilen, hvis man ikke regnede transportomkostningerne med.

Dette dog også kun fordi elafgiften er blevet midlertidigt suspenderet de første 6 måneder af 2023 ovenpå elpriskrisen i 2022.

Det er på grafen her også tydeligt at se forskel i elprisen på Sjælland sammenlignet med Jylland/Fyn – mere om det nederst i artiklen.

Graf over elpris time for time Danmark 28. maj 2023
Elprisen time for time 28. maj 2023, øre/kWh

Elpriser time for time ændret markant

Ser man på priserne med de længere briller, er der sket et historisk dyk i eftermiddagspriserne. Timerne først på eftermiddagen giver nemlig noget lavere elpriser end historisk, omend 2022 gav en forsmag på det. Nu blot accelereret med al den solcellekapacitet, der blev stillet op i 2022 ovenpå energipriskrisen.

Solceller er en relativ billig investering, men produktionen er også ekstramt afhængig af at solen skinner, og derfor er det en meget ufleksibel produktionsform, der tilmed ikke producerer meget til vinter.

Lige nu er der dog penge at spare, såfremt man er på spotpriser og har mulighed for at ændre forbrugsmønster til at bruge strømmen, når de billige timer rammer – noget de fleste danskere fik øjnene op for igennem 2022, da priserne toppede.

Grafer over timepriser på strøm fra 2018-2023 for maj måned
Maj måneds elpriser time for time 2018-2023, øre/kWh – store ændringer i 2023, hvor eftermiddagstimerne bliver endnu lavere end i 2022. Kilde: Nordpool

Solcellekapaciteten steget med over 1 GW

Energistyrelsen er begyndt at udgive en Solcelleopgørelse, der har afløst den ældre Solcellestatistikken, og her viser styrelsens tal, at solcellekapaciteten i Danmark er udbygget med over 1 GW mellem 1. april 2022 og 1. april 2023.

For at sætte det i perspektiv, har vi nu i alt 3,2 GW kapacitet i Danmark – altså et stort spring på blot et år.

Grafer over solcellekapacitet udbygning
Udviklingen i opstillet solcellekapacitet i Danmark. Kilde: Energistyrelsen

Uvildig rådgivning ved køb af energi?

se om vi matcher:

Tydeligt billede på forskellen mellem prisområderne i Danmark

Ser man opstillede solcelleanlæg i Danmark på et kort, er det ret tydeligt, hvorfor elprisen om eftermiddagen i øjeblikket er lavere i Jylland/Fyn end på Sjælland, idet der er opstillet langt flere solcelleanlæg her sammenlignet med Sjælland.

Dog vil tiden vise, om folk begyndet at trækket stikket fra solcellerne, når elprisen bliver negativ, hvilket allerede sker nogle steder – ikke mange gider betale for at producere strøm.

Danmarkskort, der viser opstillet solcellekapacitet
Kort over solcelleanlæg i Danmark, Kilde: Plan- og landdistriktstyrelsen

Seneste artikler omkring grøn omstilling og vedvarende energi

7 dages el spotpriser i 2023

El spotpriser i elmarkedet lyver ikke. Det er prisen på sidste kWh, der sætter prisen på el spotpriserne det kommende døgn.

Regeringen og resten af Folketingets store havvindudbud, der skal sikre 9 GW havvind pakket ind i bæredygtige tvivlsomme målsætninger, er svær helt at se fornuften i.

El spotpriser viser forskellene

Det har jo længe været planen, at havvindmølleparker skulle bygges i vildskab sammen med de enorme Energiøer rundt i danske farvande. Men det entydige sats på endnu mere af den fluktuerende produktion, som vi allerede kender fra vindmøllerne i dag, sætter unægteligt spørgsmålstegn ved, hvorfor Regering og andre myndigheder er så meget imod at kigge mod noget stabil produktionskraft – som fx. kernekraft.

Forskellen imellem et land som Finland, der har atomkraft og Danmark / Tyskland, der nu begge står uden kernekraft i energimixet, ses tydeligt ved at tage 7 tilfældige dage i 2023 som eksempel. Jeg har her blot benyttet de mest opdaterede 7 dages spotpriser.

Elpriser time for time Danmark
El spotpriser time for time 26. maj – 1. juni 2023. Blå graf viser tydeligt den større stabilitet fra atomkraft sammenlignet med Danmark og Tysklands grafer. Kilde: Nordpool

Balanceomkostningerne vil stige

Den meget svingende produktion fra sol og vind betyder ydermere, at markedet konstant skal balanceres – i langt højere grad, end med mere stabil produktion i elnettet. Noget der kun er stigende med den entydige sats på vindmøller og solceller. Dermed er der udsigt for forbrugerne til, at balanceomkostningerne vil stige i fremtiden – når elmarkedet hele tiden skal bruge masser krudt på balancering.

Måske vil det ske automatisk på et tidspunkt fra store batteriparker eller andre spillere – men disse skal nok sørge for at sikre egne dækningsbidrag.

Ja, solenergien gav negative priser i pinsen, men kigger vi mod vinterens komme, vil vi skimte langt efter den stabile produktion. For væk er dagene også snart, hvor en masse kraftvarmeværker producerede varme med strøm som spildprodukt, da alle gaskunder fx ledes over på varmepumper fremfor at gøre det smarteste – ved fx at undersøge termonet som mulighed.

Så vi kigger ind i en spotpris el time for time, der potentielt vil svinge fra meget negative priser midt på dagen om sommeren til ekstreme priser om vinteren ved hård frost og meget forbrug.

Seneste artikler om el til erhverv

Beregning af elprisen – sådan strikkes i markedet

Beregning af elprisen er ikke hokus pokus, og MPS-SOLUTIONS viser, hvorledes priserne beregnes i markedet. Det kan dog altid være relevant at få 100% uafhængig rådgivning med, når I skal forhandle strømmen – så I får erfaring og uvildighed med.

Samtidig kan erfaring styrke jeres timing i markedet, sætte fokus på mulighederne for forhandling og samtidig frigøre jeres tid og ressourcer.

Det er muligt at påvirke forskellige delelementer fra ovenstående beregning – ved forhandling, timing i markedet og viden om mulighederne for at påvirke de forskellige del-elementer. Mine erfaring direkte fra handelsbordet, gør mig også i stand til at regne efter, om I er sikret fair elpriser og gaspriser i det samlede tilbud fra leverandørerne.

BEREGNING AF ELPRISEN – KWH PRIS BEREGNER

Dækningsbidrag til el-handelsselskabet

+ Administrationsomkostninger til el-handelsselskabet

+ Kreditomkostninger til el-handelsselskabet
(specifikt for det enkelte el-handelsselskab)

+ Balanceomkostninger til el-handelsselskabet
(specifikt for det enkelte el-handelsselskab)

+ Virksomhedens forbrugs-profilomkostning
(specifik for netop jeres forbrug – eller en standard profilomkostning, hvis I har lavt forbrug)

+ Electricity Price Area Difference (EPAD)
(for at få strømmen leveret på fx Sjælland)

+ Systempris
(Fiktiv beregnet pris i Norden; hvis der ikke var kabel-begrænsninger)

+ Netabonnement
(til lokalt netselskab)

+ Transportomkostninger
(til lokalt netselskab)

+ Elafgift
(til staten)

+ 25% moms
(til staten)

= ELPRIS FOR 1 KWH SOM ELFORBRUGER

Styrken ved samarbejde

Via. samarbejdet mellem jer som forbrugende virksomhed og mps-solutions, sikres I samtidig 100% uvildig rådgivning, jeg modtager ikke penge fra andre end mine kunder, og at det I køber ikke er katten i sækken.

I sparer tid og ressourcer og derfor kan fokusere endnu mere på det, I er gode til. Min erfaring gør samtidig, at jeg kan efterregne de priser I får tilbudt samt i leveringsperioden er med jer til at holde hånd i hanke med de løbende fakturaer, skulle der opstå uenigheder eller usikkerheder omkring afregningen.

Og derfor lykkes vi sammen. Jeg er ikke i mål, før I er tilfredse og vores langsigtede samarbejde, er det der driver mig i hverdagen – netop kampen for, at energien kun koster det, energien bør koste – så vi sikrer arbejdspladser og virksomheder kan fortsætte i Danmark.

Mogens Pilgaard Sørensen og Dennis Ankersen - fik hjælp til beregning af elprisen
Dennis Ankersen fra Them Hallerne
Find besparelser

Samarbejde skal styrke fremtiden

Hvordan der regnes i markedet, skal ikke være en hemmelighed. Det skal heller ikke være en hemmelighed, hvordan der skrues på forskellige håndtag, når jeres elpris beregnes. Jeg tror på vi står stærkest med åbenhed, så I er trygge i jeres elaftale og dermed ikke behøver bruge unødig energi på at spekulere i elprisen eller andet – i hvert fald ikke i dagligdagen.

Jeg tror altså på vi i Danmark kommer længst, ved åbne og ærlige samarbejder, hvor fx beregning af elprisen også er en åben bog. Læs også min seneste prognose over gas- og elpris 2023 her. Og har du lyst til at se elpriser time for time, er Nord Pool’s hjemmeside altid et godt sted at starte – elpriserne time for time kan ses her.

Læs også, hvordan man regner gasprisen her.

FAQ – ofte stillede spørgsmål:

Hvordan regner man elprisen ud?

Elprisen består af mange del-elementer.
Flere faktorer har man indflydelse på, mens man ikke kan påvirke fx elafgiften eller moms.
Se mere i min boks her på siden.

Hvor meget koster 1 kWh i 2022?

1 kWh ender med i gennemsnit at have kostet 1,70 kroner/kWh i 2022.
Hertil skal lægges både jeres profilomkostninger, afgifter og transportomkostninger samt moms

Hvad er elprisen på 1 kWh i dag?

Elprisen svinger time for time, og det bedste sted at følge elprisen er via den fælles nordiske elbørs Nord Pool, der hver dag kl. 12.42 offentliggør den kommende dags elpris for 24 timer.
Se elpriserne time for time her

Hvordan fastsættes prisen på el?

Prisen på el fastsættes efter udbuds og efterspørgselskurver. Men ulig andre markeder, melder hver produktionsenhed deres mulige produktion ind, samt hvilken pris de ønsker at producere til, såfremt de bliver “ramt” på deres bud.

Skæringen mellem udbuds- og efterspørgselskurven findes altså ofte først, når de billige produktionsformer er taget, og netop derfor er det ofte naturgas, kul eller sågar olie, der udgør den endelige elpris på den sidst producerede kilowatt. Og med nuværende beregning af strømpriserne, er det netop den sidst producerede kWh, der bestemmer prisen på al el produceret i markedet.

(Der pågår politiske forhandlinger om at sikre forbrugerne mod overnormale profitter)

Seneste artikler om el til erhverv

SK Energi adlyder Ankenævn ift. faste priser i 2022

SK Energi fik 1. marts 2023 underkendt deres udtræden af fastprisaftaler overfor en forbruger, der 5. januar 2022 havde tegnet en fastprisaftale på strøm over 24 måneder – Enkel El Fast24 Grøn Energi. Dermed er der sat et mikroskopisk punktum i sagen, der startede sidste sommer, da energipriskrisen eskalerede hver dag. SK Energi var tidligere under SK Forsyning – som siden har skiftet navn til Envafors.

Interview om SK Energi på TV2 Øst 23. april 2023

Linket til hele nyhedsudenselse på TV2 Øst.

Ankenævnet på Energiområdet med afgørelse i sagen om SK Energi

Som jeg beskrev i en artikel, havde SK Energi fejlet. Ved ikke at honorere faste aftaler. Det har Ankenævnet på Energiområdet nu givet forbrugeren ret i. Dermed åbnes der for endnu flere af disse sager – trods elpriserne nu er faldet gevaldigt i pris siden sommeren 2022.

FÅ SIKRE OG FAIR AFTALER PÅ KØB AF ENERGI

Book et uforpligtende møde

Afgørelsen fra Ankenævnet lyder:

Selskabet, SK Energi A/S, skal anerkende, at forbrugeren, XXXXXXXXXX, har ret til at få leveret el til den pris, som parterne aftalte den 5. januar 2022, det vil sige 159 øre pr. kWh ekskl. afgifter, frem til den 2. januar 2024.

Selskabet skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet tilbagebetale eventuelle indbetalinger fra forbrugeren vedrørende selskabets opkrævninger for perioden fra og med 15. november 2022, hvor prisændringen trådte i kraft, idet selskabet i stedet har mulighed for at opkræve forbrugeren i overensstemmelse med prisaftalen af 5. januar 2022.

Selskabet betaler senest 30 dage efter fakturadato sagsomkostninger på 8.500 kr. inkl. moms til nævnet.

Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af nævnet til forbrugeren.

ankenævnet på energiområdet carl jacobsens vej københavn

Ovenstående er en afgørelse, der altså falder til forbrugerens vej, og dermed åbnes der for endnu flere sager mod SK Energi – både i forhold til flere med faste priser på el, og potentielt også på naturgas, såfremt der har været aftaler der.

SK Energi anerkender afgørelsen om twist om fastpris elaftale mod privatforbruger
SK Energi dømt til at betale sagsomkostninger mm i sag om fastpris elaftale

Klagemuligheder for forbrugere – hvad med virksomhederne?

Udover afgørelsen fra Ankenævnet på Energiområdet, er det interessant at følge sagen og se, om der kommer afgørelser på nogle af de fastpriskontrakter flere erhvervskunder havde med selskabet. For de blev ligeledes standset af SK Energi – og det er i mine øjne også en relativ let sag at afgøre til gunst for erhvervskunderne.

Det drejer sig potentielt om mange penge, da en kontrakt tegnet i 2020 fx vil kunne bestå af faste priser på 20-30 øre/kWh, mens den gennemsnitlige elpris i 2022 landede omkring 160 øre/kWh.

Så trods der har været tab for privatpersoner på at miste den faste pris i 2022, er der potentielt mere at hente for visse erhvervskunder. Regnestykkerne er dog vanskeliggjort af de markante prisfald, der bevirker at kunder bør være varsomme, før de lægger sag an. Det er nok ikke et mål for nogen at anlægge sag for at ende med at få en dyrere pris. Her vil jeg gerne som uvildig rådgiver spille ind med min viden og erfaring: kontakt mig.

Fra velfungerende energimarked til et gedemarked med fokus på kortsigtet personlig gevinst

At SK Energi lod kunderne i stikken i 2022 er desværre ikke et enestående tilfælde. Det samme gjorde sig gældende, da de fleste energiselskaber havde perioder, hvor de ikke ville sælge til faste priser. Altså kunne elforbrugere, naturgaskunder og andre ikke afdække risikoen, der var steget siden slutningen af 2021 og først rigtig tog fart omkring sommertid 2022.

At markedet faldt retur efter toppen i august, er et resultat af markant mindre elforbrug og generelt meget lavere end normalt energiforbrug, hvilket sammen med en ekstrem lun vinter har givet markederne et pusterum.

Fremad er der brug for bestyrelser, ledelser og energiministeren tager tyren ved hornene og løser problemerne i energimarkederne fremfor at satse på kortsigtet spekulation.

Seneste artikler om el til erhverv

Uvildig rådgivning og energifællesskab ved PPA

Som virksomhedsejer eller indkøber i disse, kan det være en tidsrøver at både styre energiforbruget, holde øje med elpriserne time for time og naturgasprisernes hoppen og dansen – derfor er jeg klar med uvildig rådgivning. Det kan være besværligt at finde den rette leverandør ligesom de bedste aftaler kan være svært at spotte i blandt en masse ral. Her skulle min ekspertise gerne spille ind, hvormed I får konkret viden og erfaring på jeres energiteam.

Med erfaring fra handelsbordene i energimarkederne og erfaring som råvarehandler, giver jeg nu 100% uvildig rådgivning om at sikre de skarpeste indkøbsaftaler på strøm, naturgas og grøn investering. Samtidig tilføres I forhandlingskraft via mine kunders samlede mængder, hvilke jeg benytter til at opnå fællesskab i forhandlingerne af aftaler såsom Power Purchase Agreements i mine selvopfundne energifællesskaber.

Power Purchase Agreements

En PPA er en kontrakt mellem jer som elforbruger og en leverandør af typisk vedvarende el i form af vindmølleenergi eller solcelleenergi. Kontrakterne udarbejdes, så pris, periode, leveringsbetingelser og alle andre betingelser er gennemgået. Et stærkt værktøj til at skaffe valid grøn el til skarpe priser uden at gå på kompromis med #greenwashing.

Jeg ønsker i disse energifællesskaber at I som kunde udnytter hinandens forskellige forbrugsmønstre og generelle forskelligheder og ligheder. Står vi sammen om at forhandle strømmen eller naturgassen opnår vi stærkere udgangspunkt, da mere mængde er mere interessant for energiselskaberne.

Jeg udarbejder også udbud eller finder jeres nye energiaftale selvom I måske ikke er store. Her foreslår jeg, at vi finder den aftaleform, I har det bedst med, hvorefter jeg sørger for forhandlingen. Mange bække små, kommer her til sin ret.

Uvildig rådgivning om PPA i Energifællesskab med andre stolte danske virksomheder
Uvildig rådgivning om PPA i Energifællesskab med andre stolte danske virksomheder

Jeg finder især disse PPA-aftaler at indeholde en stabiliserende effekt på jeres elpriser time for time fremadrettet. Om end det er meget vanskeligt at sætte to streger under noget, der først reelt kendes et resultat på om 5 eller 10 år.

Fælles forhandlinger

Ved at koordinere disse fælles forhandlinger mellem jer som kunde og øvrige kunder hos MPS-SOLUTIONS, forhøjes jeres forhandlingsstyrke og jeg skaffer sandsynligvis skarpere aftaler end I ville kunne opnå hver for sig.

Det kan især være relevant for mellemstore eller små virksomheder, der ofte ikke har den store forhandlingsstyrke – her medbringer jeg markedsindsigten og sikrer, at I træffer informerede beslutninger om jeres fremtidige energikøb.

Andre muligheder

Jeg satser på at lave ret individuelle løsninger, da hver kunde har sin historie

  • Energirådgivning: Jeg kan spotte steder, I måske ikke selv har tænkt på, der kan udføres energibesparende tiltag omkring.
  • Forhandling og køb af fornybar energi såsom solenergi, vindenergi eller måske med at bane vejen for, at I når jeres SDG-mål uden greenwashing

Konklusion

Hos MPS-SOLUTIONS er jeg altid klar til at simplificere jeres energikøb og processerne omkring dette, mens vi sænker jeres energiregning. Ved at arbejde med mig som jeres virtuelle medarbejder, får I altså adgang til min viden og erfaring i forhold til køb af energi, fælles forhandlinger og PPA.

Så er I klar til at strømline jeres indkøb af energi, er jeg klar til at arbejde på at nedbringe jeres energiomkostninger og mere generelt jeres energiforbrug. Kontakt mig gerne for at høre mere om jeres muligheder:

KONTAKT

Seneste artikler omkring grøn omstilling og vedvarende energi

Elprisen time for time 2023 – januar og februar

Elprisen time for time ligger i januar og februar 2023 omkring niveauerne for samme periode 2022 – stadig højere end tidligere år trods mild vinter. Ydermere har vi haft bugnende naturgaslagre og kullagrene har heller ikke på noget tidspunkt været pressede.

På det seneste er CO2-prisen kravlet opad, hvilken kan skyldes større skader på et atomkraftværk i Frankrig (Flamanville), der har fået udskudt genstarten i forbindelse med vedligeholdelsen fra marts til juni pga. “rustangreb”.

Stadig høje elpriser time for time

Elpriserne er fortsat på forhøjede niveauer, hvis vi kigger bort fra tidligere år. Kun 2022 havde priser i dette niveau, omend vi er en anelse lavere i år. Det lune vejr lagde et låg over elpriserne i januar, mens grafen også viser tendens til et flyttet forbrug. Der ses ikke helt samme spike i elpriserne omkring aftensmadstid, hvilket måske kan henføres til større opmærksomhed omkring nye netteriffer – eller transportomkostninger – for strøm i de mest belastede timer.

Der er jo dog lav afgift på strømmen i starten af 2023 med regeringens “hjælp” til hårdt ramte energikunder, hvor elafgiften blev banket helt i bund i starten af 2023. Lad os håbe tendensen fortsætter – for forbrugerfleksibilitet er alfa omega i den grønne agenda.

Januar elprisen time for time 2023 og tidligere år
Elpriserne for januar har givet lavere priser omkring aftensmadstid – måske nye tariffer slår igennem? Kilde: NP

Elprisen time for time – kulde i kikkerten for slut-februar

Februar har i dagene 1.-21. februar ligget nogenlunde stabile, og timepriserne ligger meget på niveau med 2022. Der spås dog kulde i de senest ankomne vejrudsigter, og sammen med fransk atomkraft ude til forlænget vedligehold samt strejker i landet også, kan det presse spotpriserne den kommende periode.

Denne artikel opdateres 27. februar, når hele februar måneds elpriser er kendte.

Problemer med atomkraft løfter CO2 priser

Vedligeholdelsen på Flamanville, der altså kræver yderligere tid at udbedre er blot en af flere nuværende problemer for atomkraft gennem Europa. Også finsk atomkraft og flere andre franske atomkraftværker er ude længere tid end forventet. At dette sker lige før en tilbagevenden af frost kan få indvirkning på elpriserne i slutningen af februar.

Langsigtede budgetoverskridelser for atomkraftværker

På det lidt længere sigt, er der nyheder om, at Hinkley Point C atomkraftværket i England, som EDF er i gang med at bygge, ser ind i yderligere budgetoverskridelser og forsinkelser. Hinkley Point C var oprindeligt sat til at koste 110 milliarder danske kroner, men i øjeblikket estimeres det til at komme op i underkanten af 300 milliarder kroner. Værket vil have en kapacitet på 3200 MW, men ser også ud til at blive udskudt til 2028.

En sær liga af skandalesager

Projektet har bevæget sig op i skandalehistorie-ligaen, hvor også Olkiluoto 3 i Finland befinder sig. Et projekt, der blev over 10 år forsinket og overskred budgettet med anslået 4 gange. Oprindeligt sat til at koste 22 milliarder danske kroner, mens det er estimeret at ende med at koste over 80 milliarder kroner. Dette værk har dog halv kapacitet af Hinkley Point C (1600 MW). Modsat Hinkley er Olkiluoto 3 på nettet, om end det ikke har været uden startproblemer og stadig er det.

I USA er Georgia Power den største investor bag Vogtle-kernekraftværkets nye reaktor 3 og 4, der står til at blive færdige i løbet af 2023. Et projekt, der ligeledes er massivt forsinket og pt. spås at koste mere end 210 milliarder kroner. Men så er der også atomkraft til de næste 60-80 år...

Seneste artikler om el til erhverv

Elprisen time for time – sammenligning

Der er gået folkesport i at følge elprisen time for time og der findes et utal af elpriser apps, hvor man let kan følge både elprisen og sit forbrug. Men som virksomhed, er det ikke lige præcis ok elpriser time for time i dag, der afgør, hvordan I er rustet til fremtiden.

Det er godt at vide, hvordan elpriserne bevæger sig, og hvilket faktorer, der spiller ind på elpriserne time for time, men som virksomhed er et mere strategisk blik oftest en fordel. For I skal gerne kunne overleve i det lange løb og ikke være 100% afhængige af elpris, naturgaspriser eller om I kan skrue helt op eller helt ned for forbruget konstant. Det bliver en del af energimarkederne i fremtiden, og det er på vej – men I skal her og nu gerne overleve de pågående energi-, inflations- og rentekriser, vi står midt i.

Zoom lidt ud – og få overblikket tilbage

I efteråret 2022 har vi oplevet et ekstremt lunt vejr sammenlignet med normaltemperaturer for årstiden. Oktober og november var elprisen time for time meget lav, og også lavere end markederne havde forventet blot få uger tidligere. Det fik mange private til at springe fra PuljeEl eller BasisEl-produkter, hvor elprisen var låst et kvartal ad gangen.

Nu har vintertemperaturer dog afløst det lune vejr, og vi har været inde i en periode med noget koldere vejr end normalen.

Som virksomhed mener jeg fremtiden bringer større gevinster ved at arbejde med energikøb på et mere strategisk niveau og altså agere fremfor som i år at måtte ud i at reagere på blandt andet elprisernes galopperende fart opad.

Elprisen time for time meget påvirket

Elpriserne er voldsomt påvirkede af de lave temperaturer, men at se på elpriser time for time lige nu sammenlignet med oktober og november er ikke helt let. Der er nemlig også sket udfald af kernekraft, men det starter først i dag 9. december. Se historie her.

Derfor har jeg sammenlignet en periode fra 1. oktober til og med 17. oktober 2022 og set på elpris time for time i denne periode og holdt dette op med samme priser blot fra 18. oktober til og med 9. december 2022.

Elprisen time for time højere ved vintertemperaturer
Elprisen time for time i øre pr. kilowatt med hhv. lunt efterårsvejr og koldt vintervejr. Kilde: Egne beregninger samt Nord Pool

Tydelige tendenser

Det er ret tydeligt for mig i ovenstående graf, at elpriserne er påvirket af vejret. Det ser ud til, at der for det første er mindre solproduktion midt på dagen, priserne er hævet betragteligt og at der er større forskel på peak-timen (altså den dyreste time) og den billigste.

Jeg ville som virksomhed med variable priser på srøm arbejde i retning af at blive bedre til at mingelere med energiforbruget i de forskellige perioder af året, fremfor at satse på at kunne reagere hver eneste dag på forskellig vis. Jeg er nemlig realist, og der er oftest andre omkostninger forbundet med at springe fra eller til.

Det er heller ikke særlig sandsynligt, at medarbejderne pludseligt ønsker at arbejde om natten, mens der omvendt kan være mulighed for at starte forskellige maskiner eller lægge noget forbrug på forskellige tidspunkter af døgnet, men også potentielt på året alt efter om man er i en periode med meget lunt vejr eller vintertemperaturerne har meldt sin ankomst.

Se mere eller kontakt mig for at få et uvildigt blik på jeres situation.

Elaftale 2023 – fast pris, variable elpriser eller PPA

Elaftale 2023 skal på plads hos virksomhederne, og mps-solutions er klar med forhandlingsevnen – både ved faste, variable elpriser eller PPA. Ja, det samme skal naturgasaftaler og andre løbende kontrakter. Modsat tidligere år, har 2022 budt på store omvæltninger i energimarkederne, hvor I som virksomhed ikke længere kan vælge og vrage mellem et utal af elaftaler. Det er vanskeligere at finde de helt skarpe priser og samtidig bør der være fokus på, hvilke energiselskaber, der måske er presset på økonomien. Det kan altså være mere strategisk indkøb end tidligere, hvor prisen var i højsædet.

Med fast pris på el eller med variabel pris

Om man ønsker at indgå en fastprisaftale eller en spot-aftale for 2023, kommer an på mange ting. Flere vil argumentere for, at priserne er høje og så vil man forblive på spot og altså følge de variable elpriser time for time.

Men hvad er priserne for høje i forhold til? I forhold til historikken er priserne høje ja. Men er de det i forhold til, hvordan den overordnede situation omkring energi ser ud i øjeblikket i Europa? Og hvad med klimaet?

Prognose elpris 2023 under pres fra lune temperaturer
Prognose elpris 2023 under pres fra lune temperaturer

Sammenlign elpriser på en anden måde end før i tiden, er nok det bedste råd disse dage. For der er bare stor forskel på, hvad man tror man som virksomhed køber ind i, og hvad man i realiteterne får. Dette gælder også især ved PPA og andre længere aftaler, hvor det langtfra er billigste elselskab, der hver gang bør løbe med jeres gunst. For der er utrolig mange faktorer, der spiller ind på hvilken elaftale er bedst lige for jeres virksomhed.

Elaftale 2023 – overvej mere strategisk indkøb

Som energimægler og uvildig rådgiver, slår jeg altid et slag for, at man som virksomhed putter køb af energi lidt højere på dagsordenen. Jeg tror ikke på vi får mindre urolige markeder i fremtiden, for med udbygning af kabler, et ensidet sats på sol og vind i Danmark og intern uro og utilfredshed medlemslandene imellem i Europa, går vi fortsat en usikker fremtid i møde.

FN Verdensmål 7 - Fair elaftaler og elpriser
Fair elaftaler

Her kan en decideret energistrategi være en løsning, der vil give jeres indkøb mere fokus i det lidt længere løb. For I bør sikre jer, at I ikke sælger for billigt i forhold til, hvad I kommer til at have af omkostninger.

Mere om PPA.

PPA – få skarp køberrådgivning

En del større virksomheder lander disse år PPA – Power Purchase Agreements, hvor I som kunde køber strømmen direkte fra et vedvarende energianlæg bestående typisk af vindmøller og/eller solceller.

Der er dog virkelig stor forskel på disse muligheder, og enkelte aftaler i markedet, ville jeg ikke selv benævne PPA og nogle af dem, vil jeg decideret råde til ikke at røre med en ildtang. Men det er komplekse aftaler, der kræver et deep dive ned i kontrakterne, I bliver tilbudt. Jeg kommer med skarp rådgivning omkring disse, og har mål om at følge med i leveringsperioden, så I løbende er sikret en medspiller. Dette arbejder jeg også i øjeblikket på gennem min “mpsPPA”, hvor større selskaber inviteres med til et slags indkøbsfællesskab med mål omkring netop en PPA – læs mere.

Fortsat historisk høje priser på el fra nu og frem

El priser 2023 er fortsat historisk høje. Faktisk handles de i markedet endnu højere end elpriserne i 2022 lander på. Dermed er det i hvert fald vigtigt at man får kigget budget 2023 igennem en ekstra gang. Et blik længere ud kan også være fornuftigt, og priserne i starten af december 2022 for elpriser 2023 og frem ser nogenlunde sådan ud:

Prognose elpris 2023 til og med 2027
Prognose elpris 2023 til og med 2027

Mange virksomheder har nemlig allerede skruet ned for forbruget, der over en bred kam er faldet voldsomt i oktober og november med det ekstremt lune vejr. Men får vi isvinter i starten af 2023, kan både naturgaspriser og elpriser komme op igen.

Senest opdaterede prognose over elpriser 2023 og naturgaspriser til budget ’23 kan ses her.

Forhandlingsstyrke på holdet

December er en travl måned for elselskaberne, så derfor kan en erfaren medspiller også være en løsning, så det går så smidigt som muligt. I år er der pres på priserne, da det har været et mildt sagt udfordrende år for mange energiselskaber med krig og en galopperende inflation. Der er samtidig ingen tvivl om, at kablet til England fra december 2023 vil understøtte elprisen.

Elaftale 2023 er stadig muligt som både fastpris, spot eller en hybrid, mens markedet for naturgas er vingeskudt af krigen i Ukraine. Der er dog også her efterhånden flere muligheder.

Prognose elpris 2023 til 2027 i øre for 1 kWh (den rå elpris). 21. dec'22. Kilde: Nasdaq
Prognose elpris 2023 til 2027 i øre for 1 kWh (den rå elpris). 21. dec’22. Kilde: Nasdaq

Usikker fremtid

Det er vanskeligt at spå, hvad kommer til at ske fremad. Både vejrmæssigt men bestemt også politisk. Både udenrigs og indenlandsk politik kan få store konsekvenser for energipriserne, men på trods af der arbejdes på mange forskellige fronter i både EU-regi samt af en sikkert snarlig ny regering herhjemme, er der allerede store usikkerheder om vejen frem. Det bliver ikke lettere fremad, og som virksomhed bør man som minimum være ekstra skarp på energiprisernes udvikling fremad og altså tænke mere strategisk indkøb af energien. Også ved sikring af elaftale 2023. Læs indlæg om Lynlåseffekten her.

SENESTE ARTIKLER

Priserne i Nordnorge (inkl. EPAD) klatrer opad

Strømpriserne klatrer opad igen – og denne gang er det tilmed også sket i det Nordnorge, der normalt har meget lave elpriser og lave EPAD-priser. For efter en lang lun og vindrig periode i oktober og november 2022 kom Kong Vinter med sne og kulde.

Priser på strøm fra 15. november til 21. november 2022
Elpriserne time for time fra 15. november til 21. november 2022

Ovenfor ses elpriser time for time fra den 15. november til og med 21. november. Altså en uges spotpriser, hvor det er tydeligt at se, de nordnorske priser har taget et kæmpe spring opad i dag 21. november. Normalt har Nordnorge nogle af de laveste elpriser i verden, men det er altså stoppet brat med dagens elpriser – noget der også har indflydelse på de danske elpriser og de norske elpriser.

Kærkommen hjælp til kunder med uafdækket EPAD

I Danmark har en del “rådgivere” gennem de senere år plæderet for, at afdækning af elpriser i Danmark kunne gøres blot ved at købe System-kontrakten. Men for at få strøm leveret i DK1 (Jylland og Fyn) eller DK2 (Sjælland og øerne), skal man betale en EPAD – som er en områdepris. Denne betales altså for at få strømmen leveret netop i det område, man rent faktisk forbruger strømmen.

Derfor virker det ulogisk at anspore elforbrugere til at købe strøm på en System-kontrakt – der rent faktisk er et fiktivt nordisk område (Finland, Norge, Sverige og altså Danmark), såfremt der ikke havde eksisteret kabelbegrænsninger. Men der er netop kabler, og nogle steder store kabler, andre steder små.

Og grundet det, får vi altså nogle forskellige elpriser time for time de forskellige områder alt efter tilgængeligheden af el i netop den enkelte time. Og i Danmark er vi som bekendt højt afhængige af at solen skinner eller vinden blæser, og derfor ser vi meget svingende priser.

I ovenstående oversigt over elpriser time for time den sidste uge, har EPAD dog været relativ lav i Danmark grundet de høje priser i Nordnorge, der normalt bidrager med en høj faktor i beregningen af System-prisen.

EPAD historisk høj

Det er dog faktum at vi i år har oplevet den højeste pris på EPAD historisk. Og næste år tegner til kan blive endnu værre. Så selvom man i graferne herunder tydeligt ser priser på EPAD være omkring 0 tilbage i 2017-2019, så er det ingenlunde tilfældet mere.

Elpriser 2023 vil ligeledes præges af store områdedifferencer, hvilket vil komme til udtryk i høje EPAD-priser for Danmarks tilfælde, mens Nordnorge højest sandsynligt vil fortsætte med at have negative EPAD’s – så når turen går til Nordnorge eller Nordkap, kan man altså se frem til i princippet at få betaling ift. System-prisen for at få strømmen leveret.

Systemprisen og EPAD for at få leveret strømmen i DK1
System og DK1-EPAD 2017-2025. Kilde: Nordpool og Nasdaq

Elpriser 2023 – samt historisk og fremad

Elpriser 2023 ser også ud til at komme med store prisforskelle mellem områderne. I følgende graf ses de realiserede spotpriser historisk samt markedets nuværende prognose for elpriser (Jylland/Fyn), Sydnorge (Kristiansand), Nordnorge (Tromsø) samt System-prisen.

Igen er det meget tydeligt, at Nordnorge vil se de lave elpriser, mens vi og Sydnorge presses opad på baggrund af vores udenlandskabler til højere prisområder. Faktisk vil jeg mene at Kristiansand er alt for lavt prissat i årene fremad i øjeblikket.

Elpriserne historisk og elpriser 2023 og frem
Elpriser historisk og med markedets forventning til 2023 og frem

Elpriserne time for time vil svinge voldsomt

I fremtiden – som det er set i 2022 vil i min optik byde på voldsomme sving. For sol og vind fylder meget i vores elnet. Dog kan vi håbe på PtX kan udnytte noget af vores overproduktion af vedvarende energi, som i dag kommer til udtryk i stillestående vindmøller, når det blæser for meget i især Tyskland. Derudover vil kablet til England fra december 2023 presse elpriserne 2023 videre opad.

Tyske og norske elpriser time for time nov’2022

Den sidste uge har været interessant at følge i forhold til elpriser time for time. Det har nemlig budt på meget store udsving, og samtidig været en kamp mellem de norske og tyske elpriser. Som mange aviser har beskrevet, så vi fredag 11. november 2022 elpriser omkring 0 igen. Tilmed på bagerens fødselsdag – må være træls at se for de bagere, der har måttet dreje nøglen de seneste måneder, hvor elpriserne toppede.

Afkobling fra tyske elpriser

De seneste mange måneder, har de danske priser været mest styret af tyske elpriser – og de norske elpriser har ligeledes været styret af tyske og engelske elpriser. Med det ekstremt lune vejr set i oktober og i starten af november, har vi dog en situation, hvor høje temperaturer af årstiden blandet med meget høj nedbør i Norge har sat priserne under pres igen. Til stor glæde for private og virksomheder med spot-aftaler / variable priser på strømmen.

Elpriser time for time kobling med Tyskland og Norge
Mix 7.-10. november og derefter hhv. norske og tyske elpriser time for time. Kilde: Nordpool

Ekstremt lunt vejr smadrer energivirksomhedernes Pulje-produkter

Der er skrevet meget om pulje-produkter for private på det sidste, og disse er også enormt dyre set i forhold til de spotpriser, vi har oplevet indtil nu i fjerde kvartal 2022. Priserne til de pulje- eller kvartals el-produkter selskaberne tilbyder, er dog købt ind i 3. kvartal – og dermed er prisernes himmelflugt i de produkter altså et kvartal bagud ift. spotpriserne oftest.

Oversigt over privates pulje-produkter gennem de sidste år

Herunder ses netop disse Kvartalsel-produkter (kært barn har ufatteligt mange navne i denne henseende). Tydeligt er det, at det siden 2020 har været ok at have produktet for de private – mens dette altså nu er vendt op og ned på meget kort tid. Men det skyldes især det ekstreme vejr og pludselig megen regn i Norge. Hvad fremtiden bringer for både de variable produkter og de faste priser er fortsat ikke til at vide med sikkerhed – elmarkedet ligner dog mere og mere et marked, der fortsat vil præges af større og større udsving.

Pulje-indkøbt elpriser time for time siden 2018
BasisEnergi og hvad det ellers kaldes, har faktisk givet plus siden 2018

Ovenstående graf viser faktisk, at såfremt man har haft BasisEnergi / Kvartalel eller hvad ens elselskab kalder produktet, har man siden 1. januar 2018 haft en akkumuleret pengestrøm, såfremt man som privat elkunde har forbrugt 1 kWh pr. time i alle døgnets 24 timer. Det er selvfølgelig et opstillet eksempel – men man skal følge elpriser time for time, såfremt man skal slå produktet.

Fjerde kvartal 2022 ser dog ud til at være i voldsom favør på de variable prisers side.

Hvornår er strømmen billigst?

Det er svært at spå om fremtidens elpriser time for time, men de vil næsten med sikkerhed bringe store udsving. Og et pulje-produkt er at sammenligne med en slags indkøbsforening, hvor man køber strømmen ind lidt i forvejen mod at have stabile priser i budgettet.

Her har vi dog fået noget smartere husholdningsapparater med smart energiforbrug, der kan benyttes med udskudt start og elbiler lader ofte smart helt automatisk. Så på den front, peget flere ting i retningen af, at mange elkunder måske vil have gavn af mere variable priser – simpelthen fordi vi får flere produkter i hjemmene, der selv kan finde ud af, hvornår strømmen er billigst.

Pose og sæk

De fleste vil gerne have i pose og sæk. Men køber man en forsikring til huset eller til virksomheden, får man også enten brug for den eller ikke. Det sagt, så står pulje-produkterne nok tilbage som produkter hr. og fru Jensen kan hoppe på for ikke at skulle finde en elpriser time for time APP som børn og/eller børnebørnene er hoppet på. Se evt. også mit skriv HER omkring hvordan timeprisen på el beregnes.

Ekstremt lunt vejr

Ekstremt lunt vejr, har vendt op og ned på elmarkedet. Fra spotpriser omkr. 5-6 kroner, har vi nu dage med stort set gratis strøm.

Vejret den største faktor

Det lune vejr med temperaturer væsentligt over normalen for sæsonen, megen nedbør og en periode med høj vind, har påvirket elpriserne i kraftigt nedadgående retning. Derudover er samtlige forbrugere gået i spare-øvelse, i forhold til at bringe energiforbruget ned, og dette kogt sammen, giver altså voldsomt lave elpriser – fx i morgen fredag 11/11-2022, hvor prisen for DK1 (Jylland og Fyn) vil ligge på bare 1,48 øre/kWh.

Det kan være svært at forstå, hvorfor og hvordan elpriserne time for time kan svinge så voldsomt på nogle få uger. Men her er det igen vejret, vi skal kigge til – for det er ekstremt med det lune vejr vi har i øjeblikket. Spørgsmålet er om vinteren rykker sig længere ud – og måske giver elpriser 2023 højere, end spået i øjeblikket.

Korrelation rykker nordpå

En interessant faktor i øjeblikket er, at korrelationen vi har set indtil nu med de tyske priser, er rykket nordpå, hvor vi altså nu – med det vejr og lunt vejr, vi har i øjeblikket – har priser, der er de samme som i Nordnorge. Både i Danmark og i Sydnorge. Så presset på elpriserne er kommet markant ned, og den store nedbørsmængde og vindproduktion giver altså udslag i lavere elpriser.

Lunt vejr får elpriserne til at rasle ned
Elpriserne i Sydnorge og Danmark rasler ned mod de Nordnorske elpriser fremfor de tyske

Udmelding fra EU

Udover ovenstående, er der i dag også kommet udmelding fra EU, om en nødforordning, der vil gøre det lettere at opstille vedvarende energianlæg i 2023. Hvordan udformningen er præcis, vil tiden vise – men markedet reagerer i hvert fald med at sende især tyske elpriser lidt lavere for næste år. Spørgsmålet er så, om dette måske kommer til at træde i kraft fremfor en decideret max-pris, som før har været taget op på EU-niveau. For med de markante prisfald, vi har oplevet på det sidste, bliver der mindre tilslutning til en sådan aftale.

Ingen kuldefront i sigte

Der er ikke udsigt til hård vinterfrost i Europa og det ser ud til lunt vejr varer ved lidt endnu, og dermed er energimarkederne ikke længere pressede. Naturgaslagrene og LNG-hubs er også bugnende, så den helt store risiko denne vinter for decideret energimangel, ser ud til at være drevet over. De lune temperaturer har fx bevirket, at Tyskland har forbrugt 29% mindre naturgas sammenlignet med samme måned i 2019-2021.

Det bliver spændende at følge elforbruget de næste måneder med dette vejr, og at se, om besparelserne rundt i hjemmene og virksomhederne vil blive vedvarende, eller de nu lavere priser igen får forbruget til at eskalere. Læs evt. denne.

Naturgas også nedad

Naturgasmarkedet har også oplevet bratte fald efter toppen set i august. Bugnende lagre og LNG-skibe ud for Europas kyster, lægger pres på priserne, der også påvirkes af det lune vejr i Europa.

Elpriserne time for time under lup

Elpriserne time for time er under lup hos privatkunder og mange virksomheder i øjeblikket. Og det selvfølgelig med god grund, da energipriskrisen viste tænder. Men mens elpriserne er kommet betragteligt ned fra toppen hånd i hånd med naturgasprisen, så står vi stadig i en situation med knaphed på energi i Europa.

Det er langt fra til at se lige nu, men det skyldes et ekstremt lunt vejr her i oktober, der tilmed er fortsat ind i november. Jeg har en blomst stående i en krukke på terrassen, der simpelthen er sprunget i blomst igen – altså her i november. Så klimaforandringerne er vist ikke mulige at benægte mere. Der er et eller andet helt skævt ved så lunt efterårsvejr, når naturen er forvirret over det, og elpriserne dermed må erkende, at der ikke bruges som forventet i øjeblikket.

Det lune vejr forfører den almindelige forbruger

Elpriserne presses af lavere forbrug - men det er ikke generelt for vores energiforbrug i Danmark
Elforbruget i Danmark (strøm) viser ikke samme fald, som elpriserne indikerer

Elforbruget i Danmark viser, at vi faktisk har brugt rigeligt strøm i 2022 sammenlignet med de sidste år. 2021 var et år med meget højt forbrug, fordi vi havde ekstremt koldt vejr i starten af året, og godt gang i hjulene sidst på året. Det er altså først her de seneste uger, der virkelig er skruet ned for strømforbruget – og det især hos private forbrugere. Virksomheder er endnu ikke helt så mærket, selvom det begynder at vise sig.

Det lune vejr er dog den største kilde til elprisernes fald den seneste periode. For både naturgasforbruget og elforbruget har været markant lavere i år, end normalår. Normalt starter det store træk på naturgassen i starten af oktober med det køligere vejr, og i min optik bliver dette måske blot flyttet i år.

Elpriserne time for time og elregningen kan skifte hurtigt igen

Naturgaslagrene er bugnende fulde, der er LNG-skibe i kø ud for Europas kyster, og der er begyndende mere vand i Norske vandreservoirs. Så det tegner til en markant mindre presset energisituation i Europa her i vinteren 2022/23. Jeg vil dog gerne understrege, at det hurtigt kan skifte, hvis vejrmeldingerne skifter til mere kølige scenarier, og skulle vi ende med en længerevarende periode med ekstrem kulde, tror jeg ikke vi helt har set elprisernes sidste hoppen op og ned hurtigere end mine børn på en trampolin.

Husk nuancerne i medierne, tak

Det er klart, at når elselskaber i Danmark udbyder et pulje-produkt til kunder, hvor der købes ind til leveringskvartalet et kvartal tidligere – så ender man indimellem med at have købt til dyrere priser end, der leveres til. Men når medier som TV2 Nord skriver artikler som denne, så husker man altså ikke nuancerne. Elpriserne er høje på pujle-produkterne lige nu. Men går vi tilbage til de sidste mange kvartaler, har strømmen jo netop været købt ind til lavere priser, end der så er realiseret i leveringskvartalet.

Så ja, lige nu er Basis El et dyrt produkt – men kategorisk at afskrive det som et fint produkt for private er simpelthen forkert. Det er en spekulation i, at vi har set de højeste elpriser time for time allerede.

Produktet i sig selv er ok el i det mindste et produkt, der spreder risikoen. Man bør i stedet sætte spørgsmålstegn ved, om der er skruet for højt op for elselskabernes dækningsbidrag gennem tiden, siden produktet hed Forsyningspligtpris og blev overvåget af Energistyrelsen.

Virksomheder bør ikke være på Basis El

Virksomheder bør dog efter min mening ikke være på BasisEl eller Puljeel eller hvad selskaberne kalder de 3-månedlige faste priser. Til det er dækningsbidraget fra elselskaberne for høj. Der er dog ingen regel uden undtagelse, og har man et lavt elforbrug i en mindre virksomhed, er det af mindre betydning. Tilmed kan BasisEl gøre budgettering og håndtering af fakturering lettere, da prisen er kendt et kvartal ad gangen – men lidt større virksomheder, mellemstore og især store forbrugende virksomheder, bør aldrig ligge på BasisEl, da der er mulighed for langt skarpere forhandling.

Er du privatkunde; så læs videre her.

En mulighed fra oven

Jeg blev for nyligt interviewet til mja dk, hvor snakken gik på, at det nuværende prisfald i både gas- og elpriserne time for time er en gylden mulighed for at få kigget nærmere på en lidt længere energistrategi og dermed optimere på fremtidige elregninger og energiregninger i det hele taget.

Se artiklen fra Midtjyllands Avis her. I den forbindelse arbejder mps-solutions på en mps-PPA-løsning, hvor store virksomheder går sammen om at indkøbe energien. Sidder du og læser med fra en større energiforbrugende virksomhed, skal I være mere end velkomne til at række ud for at høre jeres muligheder for at komme ombord.

Midtjyllands Avis interview – mja dk – 2

Mja dk – Artikel i Midtjyllands Avis 28. oktober 2022.

Gasregninger har knækket virksomheder: Nu er der ifølge lokal mægler kommet en mulighed »sendt fra himlen«

Både gaspriser og elpriser har knækket virksomheder allerede desværre. Energipriskrisen har budt på voldsomme sving i priserne og selvom vi lige i øjeblikket bliver skånet af et ekstremt lunt efterårsvejr, lurer skyerne i horisonten. Ja, medmindre klimaforandringerne helt aflyser vinterens komme.

mja dk logo
mps-solutions sikrer viden til jeres energistrategi

Det er fedt at blive nævnt i aviser som selvstændig, da rækkevidde har noget at sige. Derfor har jeg også et Midtjyllands Avis abonnement, selvom det måske koster lidt. I artiklen her kommer jeg ind på, at de prisfald, der er set på det sidste i gasmarkedet kan være en gylden mulighed for at få kigget nærmere på virksomhedernes omkostninger. Er budgettet holdbart – eller består det af for mange usikkerheder?

I øjeblikket arbejder jeg for en del virksomheder omkring opstart af en decideret energistrategi, så der netop er større chance for at agere (altså på forkant) fremfor indimellem at måtte reagere (fx efter kæmpe spring opad i gaspriserne). For nogle gange kan en reaktion være for sent ude.

Mere styr på omkostningerne

Mere sikkerhed i budgetterne eller i det mindste en større fokus på omkostningerne til energi, vil efter min overbevisning komme til at spille en stor rolle i fremtiden. For energien er en ressource – noget af det er tilmed en knap ressource. Og med klimabevægelser, CO2-kampagner og virksomheders mål om at være mere bæredygtige, bliver fremtiden ikke gratis.

Og når gaspriserne eller elpriser kan knække virksomheder på stribe, er der desværre brug for en større indsigt i omkostningsstrukturer og budgettal. For ingen kender morgendagen, så man bør som minimum være opmærksom på, hvad worst case er, eller sætte nogle mål for, hvad man gør hvornår.

Energistrategi kan sikre virksomhederne

Med udsigt til større svingninger i priser, er en energistrategi et værktøj til at være lidt på forkant med tingenes udvikling. Har man en nøje nedskrevet strategi, bliver det lettere at agere fremfor at reagere.

En meget forsimplet version af en energistrategi kunne se således ud:

Energistrategi med mps-solutions - Få styr på jeres energiplan
Forsimplet energistrategi – Få styr på jeres energiplan

Som jeg nævner i Midtjyllands Avis på mja dk venter vinteren forude

Der skal ikke så lang en kold periode til over vinteren, før de bugnende gaslagre hurtigt kan få ben at gå på. Og med manglende naturgas fra Rusland, har vi bare ikke helt så let ved at fylde dem op igen.

Forbruget er mindre i år jovist, men Europa er stadig voldsomt afhængig af naturgas – især når vi kommer lidt syd for grænsen.

BOOK et uforpligtende møde med mig lige her: book møde og se om vi matcher lige her

Eller læs fx mit indlæg: Vedvarende energi og elprisen time for time 2022

Artiklen fra mja dk er også lagt på på “Erhvervsnyt Silkeborg” her.

El prisen time for time 2022

Hvordan er det gået med el prisen time for time i 2022 og de sidste år? Mange er klar over de er steget, men flere interessante fakta er at finde bag tallene, der kan bruges som input i energistyring eller sågar medarbejdernes husholdningsdrift på hjemmefronten, der ofte nu følger med i en elpriser app, der for manges vedkommende også viser hvornår der kan spares.

Læs også seneste prognose over elpriserne her eller om, hvordan elprisen beregnes her.

For mens det nok næppe er gået nogens næse forbi, at naturgas- og elpriserne er steget voldsomt det sidste år, så er der faktisk også sket en ændring i elprisen time for time – og dette er relevant at se på, når man forsøger via diverse elpris apps at følge timepriserne på strøm og planlægge sit forbrug derfra. For såvel i de danske hjem som i virksomheder med variabelt afregnede elpriser, kan der være noget at hente i at kigge på priserne.

El prisen time for time det sidste år sammenlignet med tidligere

Elpriserne de sidste 12 måneder, har været markant højere end tidligere. Laver vi et dyk ned i elpriserne time for time viser følgende mønster sig;

El prisen time for time sidste 12 måneder i Danmark.
El prisen time for time i Danmark. Kilde: Nord Pool

Altså er det ret tydeligt, at der er høje priser, når vi alle kommer på arbejde omkring kl. 8.00, mens der ligeledes ses højere priser omkring kogespidsen, som de høje priser ved spisetid populært bliver kaldt. Zoomer man lidt ud, viser nedenstående graf, at el prisen time for time har været i en voldsom udviklingen fra 2020, hvor elpriserne var rekordlave og til elprisen for 2022, der som vi ved har været meget høje. Og samtidig med det store skifte i selve prisen, betyder timestrukturen dagligt nu også meget mere for omkostningerne ved at forbruge strøm.

Ovenstående kan være relevant at tænke ind i budgettet for fremtiden, selvom selve niveauet i priserne selvfølgelig betyder langt mere pt. Men mange bække små gør en stor å, som man ynder at sige. Og det er der vi er ude mht. energiforbruget i en tid med stigende priser – så kan vi lige så godt finde smartere måder at bruge den på.

Kan I spare på elregningen?

Det alene kan selvfølgelig hjælpe til med omstillingen til et smartere forbrug – faren er dog, såfremt vi ser faldende niveauer igen, at fladere priser vil give mindre incitamenter til at omlægge forbrug, end vi oplever lige nu. Derfor er det rigtig fedt at se så mange danskere og danske virksomheder kæmpe med at optimere på elforbruget og dermed bruge energien smartere. For vi skal jo gerne undgå at ende et sted, hvor man igen blot bruger løs af energien fordi den koster meget lidt – det er i hvert fald ikke noget, der rimer på grønt.

El pris time for time
El prisen time for time i 2020, 2021 og 2022. Aktuel spotpris på el: Nord Pool

Den grønneste form for energi er i mine øjne, den vi ikke bruger. Der er altså noget at hente ved at omlægge forbrug til nattetimer eller midt på dagen samt generelt at skrue ned for energiforbruget. Især så længe elpriserne holder sig høje. Noget andet er, at elprisen faktisk ser ud til at kunne blive lavest midt på dagen – især i sommermånederne, idet solcelleparker og mange private solpaneler er stillet op i 2022 på grund af de meget høje elpriser i 2022. Dermed er vi gået fra meget flade til meget svingende elpriser, som dog rent procentuelt ligger mindre fra hinanden end i 2020. Dog på meget højere niveau.

SIKRE OG FAIR AFTALER PÅ KØB AF ENERGI MED MPS-SOLUTIONS SOM ENERGIMÆGLER

Få et uforpligtende møde

Forskelle timerne imellem

I 2020 var højeste gennemsnitlige elpris i en time set over hele året ca 35 øre for en kWh, mens den billigste time i gennemsnit kun kostede knap 16 øre per kWh. Altså kostede den billigste time 45% af den dyreste.

Dette er ændret til i de første 9 måneder af 2022 til at den dyreste time i gennemsnit har kostet 307 øre for en kWh mens den billigste har ligget på 175 øre/kWh – men det er faktisk 57% af den dyreste time.

(PS: i ovenstående priser er indregnet en standard-profil mm, så det er altså ikke den helt rå elpris, men en man bedre kan sammenligne med egne regninger)

Har man en proces-tung industri, kan man overveje, om det er muligt at omlægge til mere forbrug midt på dagen i stedet for om morgenen i sommermånederne, mens det for private er værd at overveje, om man kan lave mad lige når man kommer hjem, som så måske kan holde sig lun til spisetid. En løsning er jo i hvert fald at spise tidligere end kl. 20. For private er transportomkostningerne for at bruge strømmen i de dyreste timer ydermere høje omkring aftensmadstid.

Der er altså forskel de forskellige dage imellem og også sæsonen har betydning. Nogle dage vil vi også have ok elpriser time for time, mens vi andre dage vil se voldsomme forskelle mellem de enkelte timer. Så der er ikke en model, der passer til samtlige virksomheder i Danmark, men skal man alligevel komme med et generelt råd, er det at tænke fleksibelt elforbrug ind i potentielle udbygninger, omlægning af produktionslinjer eller andet – fremtiden i elmarkedet vil fortsat byde på svingende elpriser time for time og flere perioder med svære markedsvilkår som nu.

For vi satser på svingende energiproduktion, mens vi konstant får mere stabil forbrug ind i systemerne – hvilket presser. Som skrevet, har jeg på fornemmelsen, at sommerpriserne godt kan blive lave, mens vinterhalvåret derimod kan fortsætte med at være en gyser hvert år med potentielle konkurser, som vi desværre ser lige nu.

Grøn fremtid eller forkert sats?

Der satses fra den danske regering på fortsat udbyggelse af vind- og solcellekapacitet, men da disse produktionsformer ikke er stabile og der endnu ikke findes metoder til at lagre så store mængder strøm vi reelt set har brug for at gemme, såfremt vi virkelig skulle lykkes med den grønne omstilling, kan man undres.

Jeg undres over man fortsat kategorisk afskriver atomkraft, der siden Chernobyl og andre ulykkes-tilfælde har udviklet sig voldsomt til den mere sikre side. Dette især fordi vi kigger ind i en voldsom elektrificering af energimarkederne samtidig med vi får masser stabil forbrug ind – fx datacentre – men altså ikke har i sinde at bygge stabil produktion. Så el prisen time for time vil være til debat mange år endnu.

Derfor; jo før man som virksomhed bliver klar til at tackle de udfordringer, jo bedre rustet vil man være. Har I lyst til en dialog omkring jeres energiforbrug, står jeg klar.

SENESTE ARTIKLER

Giv Budget 2023 rettidig omhu

Budget 2023 skal snart planlægges i mange virksomheder, og de stigende energipriser viser at gas- og elpris 2023 bør have fuld fokus. Eller dvs. de er højere end vi normalt var vant til. Naturgaspriserne har været trukket voldsomt op af de geopolitiske spændinger efter Rusland valgte at invadere Ukraine tilbage den 24. februar 2022. En krig russerne måske havde håbet ville være en lynkrig, men i stedet har varet længe og ikke mindst været en noget større mundfuld for Rusland, end jeg tænker de havde håbet.

Strømpriserne er selvfølgelig påvirket af naturgasmarkedet, men derudover giver udlandskablerne nogle højere regninger, og vejret i år har givet tørke og manglende nedbør i Norge, som også har oplevet rekordhøje priser i 2022.

Forskellige muligheder for budget 2023

Elprisernes udvikling i 2022 har været med vilde prishop og dybe dyk, og selvom priserne for ’23 endnu blot er markedspriser for den fremtidige leverance af el, ser det alligevel højere end normalt ud. Men mens der ikke rigtig er meget at komme efter hos leverandørerne af naturgassen i form af muligheder, så er der fortsat muligheder i elmarkedet for at prissikre 2023 – hvad enten det er som en fast pris, en kombination af faste og variable priser eller en PPA-aftale (Power Purchase Contract) alt efter størrelse.

Der er nemlig ingen garanti for, at fremtiden vil bringe lave priser tilbage. Udlandskablerne lægger en meget fast hånd under priserne herhjemme på især strøm. Samtidig har Norge nu kabel til England, som er klar til at suge de billige vandkraftværdier ud af landet – noget vi nød godt af tidligere.

Det er også muligt at finde spotaftaler aka variable priser. Men måske er 2022 året, hvor mange kommer til at gøre boet op, og overveje en ekstra gang, om der kunne være rationale i at prissikre om ikke det hele så en del af virksomhedens omkostninger til energi. For jeg tror ikke vi går en mindre urolig fremtid i møde med valg netop udskrevet, et EU der ønsker at indføre loft over energipriserne mens kampene fortsætter i Ukraine og en generel optrapning af den internationale spænding.

Likviditetsbudgettet 2023 skal snart forhandles i mange virksomheder
Budgetplanlægning bør indeholde et kig på energiaftalerne, og man kan overveje hvilke energiaftaler budget 2023 skal baseres på

Overvejelser i planlægning af budget 23

Der er ingen tvivl om, at mange danskere og mange virksomhedsejere sidder og regner og måske håber på at kunne låne til elregningen og naturgassen vinteren over. Men det er lidt som at tisse i bukserne, da det jo reelt blot udskyder regningen til senere. Det kan være fristende, hvis man har dyrere lån både privat som i virksomheden, men man skal bare huske på, at man potentielt graver hullet endnu dybere, og dermed sværere at komme op af. Og med det i mente, kan det jo gøre en eventuel konkurs endnu værre.

Der er stadig muligheder for at finde forskellig andre løsninger indenfor energi – her kunne en fastprisaftale på strøm være en mulighed, som kan hjælpe med at få lidt mere “sikre” tal i budgettet for 2023. Og jeg mener man dermed har større sandsynlighed for at regne sig ud af de problemer vi har set i 2022 med galopperende priser.

Det er ikke en løsning, der vil kurere alt – men mere sikre omkostninger kan medføre mere stabile salgspriser, som igen forhåbentligt kan medføre mere loyale kunder, da disse ved, hvad I står for og ikke oplever helt så mange prissving. Det er selvfølgelig en dans med djævlen, for på et eller andet tidspunkt vil priserne toppe, og så skal man have gjort op med sig selv, om man med en fast pris vil slå sig i hovedet over den eller være tilfreds med sikkerheden fx i et likviditetsbudget for 2023.

Sikkerheden vægter i det daglige

Min kunde Danhostel Viborg indgik naturgasaftale og elaftale med mig som uvildig rådgiver i februar 2022 – faktisk få dage før krigen i Ukraine. Lene, ejeren, valgte at give mig fuld tillid til at forhandle aftaler hjem, jeg fandt optimale for netop hende og Danhostel Viborg.

Og da Lene vægtede sikkerhed og tryghed for gæsterne højt, fandt jeg længerevarende aftaler, der i dag sikrer bl.a. budget 2023 gennem gode priser en del år frem. Stabiliteten i omkostningerne gør endvidere, at Lene ikke har behov for at sætte priserne helt så meget op som konkurrenter eller kon-kolleger og tilmed er der plads til at kigge på elbils-ladestandere, så hun netop kan udnytte priserne på el gennem aftalerne. Med det får hun endnu en konkurrencefordel, da hun selv har mulighed for at sætte prisen på en opladning lidt lavere end resten af lade-markedet.

Selvfølgelig kigger Lene fortsat på tallene for budget 23, men det er helt sikkert med mere sikkerhed og ro i maven, end hvis hun som så mange andre sad og måtte følge elprisen time for time og var styret af hvornår elprisen falder. Nu kan fokus nemlig fortsat være hos de mange gæster.

Danhostel Viborg blev kunde hos mps-solutions i februar 2022 og har sikkerhed i budget 2023
Naturgas og elaftaler sikret gennem mps-solutions giver stabilitet bl.a. i budget 2023 hos Danhostel Viborg

I må endelig hilse hos Lene, såfremt I besøger hendes hostel – jeg er sikker på hendes hun vil byde jer varmt velkommen sammen med et skønt personale.

Få opdaterede priser til jeres budget gennem mps-solutions

Hvad koster en kWh i 2023? Omkring 300 øre/kWh i markedet 5. oktober 2022 mens naturgasprisen 2023 handles omkring 16,50 kroner m3. Priserne ændrer sig selvfølgelig dagligt, så der vil altid være grund til en genberegning, da det er svært at svare på, hvornår el bliver billigere igen – hvis det sker.

Derudover kommer store svingninger til at få vedvarende indflydelse på likviditetsbudgettet i de fleste virksomheder fremad.

NB: Priserne vist her er uden afgifter, moms, jeres forbrugsprofil samt al dækningsbidrag, kreditomkostninger mm til energiselskaberne.

Få en snak om gas- og elpriser til budget 2023

Vil I have opdaterede gas- eller strømpriser ift. ovenstående priser, der som skrevet er fra 5. oktober? Så er jeg selvfølgelig altid klar til en snak omkring netop jeres situation og muligheder.

Læs også om regeringens udspil til vinterpakke.

Eller El – bedst, billigst kontra bare i stikket.

SENESTE ARTIKLER

Stor skattepakke i Norge – 28. sep’22

Skattepakken vil blandt andet medføre særskat på elproduktion, når priserne er over 70 øre/kWh, der skal lande hos statskassen. For oppe i Norge er de bestemt også ramt af høje energipriser. Især når man kigger på elpriserne i Sydnorge, som historisk har ligget tæt på resten af Norge, men som er markant højere efter sidste år, hvor elkablet mellem Norge og England blev taget i brug – verdens længste undersøiske strømkabel, North Sea Link. 720 km elkabel forbinder nu de to lande med 1400 MW og er forbrundet fra Kvildal i Sydnorge til Northumberland i England.

Til sammenligning er elkablet mellem Norge og Danmark på 1700 MW – Skagerrak-kablet – der forbindes mellem Tjele i Danmark og Kristiansand i Norge.

Med skattepakken vedrørende elproduktion skal der efter forlydender betales 23% af elproduktionen, når priserne i markedet overstiger 70 norske øre. Langt størstedelen af Norges elproduktion sker dog med vand fremfor vind som er større i Danmark. Elproduktionen består i Norge af 90% vandkraft ca. Men det er måske en fornuftig ide for Norge at komme tingene lidt i forkøbet, når man tænker på et spirende marked i Norge for vindmøller.

Dobbeltbetaling til mølleejere m.fl.

For som vi oplever det i Danmark i øjeblikket, kan vindmølleejere melde produktion ind til “Day Ahead-markedet” før kl. 12 hver dag, og tjene på dette, mens de så faktisk også kan tjene på at stoppe møllerne “intraday”, såfremt Tyskland fx har brug for det, fordi der er for meget strøm i kablerne.

Energipriskrisen har sparket yderligere til snakken i Norge om yderligere opstilling af vindmøller, hvilket historisk har været hæmmet af stor modstand fra befolkningen, der har håbet på at kunne bevare Norges kyster fri for “larmende giganter”.

Den norske finansminister, Trygve Slagsvold Vedum samt Norges statsminister Jonas Gahr Støre præsenterede udspillet onsdag formiddag 28. september 2022.

Den norske avis VG skriver en længere forklaring af skattepakken, og jeg henviser til link nederst i denne artikel, da de er gået i dybden med dette.

Skattepakken i Norge vil få stor betydning for landets mange vandkraftproducenter
Skattepakken vil få stor betydning for landets mange vandkraftproducenter

Hvad gør Danmark?

Spørgsmålet er nu, om dette er en ide for Danmark. I mine øjne er det en balancegang, for det skal jo ikke gerne føre til yderligere prisstigninger hos forbrugerne, og det kan ske på sigt, idet investorer kun ønsker at indgå langtidsinvesteringer med udsigt til pænt afkast. Omvendt er den ekstraordinære situation energimarkedet står i her i 2022 noget, der sparker til frustrationerne rundt omkring i landet.

Virksomheder må lukke, hr og fru Danmark kan ikke betale regningerne, og imens sidder få mennesker og nærmest har det dårligt med at handle lokalt, da mange godt ved, hvor mange millioner de tjener på at være vindmølleproducent for tiden. Et kompromis vedrørende fx nettarifferne kunne være en mindelig hurtig løsning, for det er heller ikke nogen hemmelighed, at den øgede opstilling af sol- og vindenergi i Danmark vil fortsætte med at presse vores elnet.

SIKRE OG FAIR AFTALER PÅ KØB AF ENERGI MED MPS-SOLUTIONS SOM ENERGIMÆGLER

Få et uforpligtende møde

Dansk skattepakke på el ift. netomkostningerne?

Måske kunne en skat på elproduktionen – en danske skattepakke på el – bære endnu flere af net-omkostningerne, så man kunne løfte nettarifferne af forbrugerne. Forbrugerne vil nemlig i fremtiden blive en endnu større spiller i at få den “grønne omstilling” til at fortsætte – i hvert fald så længe der skeles til fornybar produktion som vindmøller og solceller fremfor mere stabile produktionsmuligheder som fx atomkraft / kernekraft. For forbruget kan gå ind og agere buffer med både øget forbrug og sænkning alt efter sol og vind.

Så en opfordring til landets politikere og så sandeligt også producenterne i markederne. Lad os forsøge at finde fælles fodslag. Jeg tror faktisk det er til alles fordel, da vi jo allerede nu ser vindmøller stå stille, fordi der ofte er for meget strøm i nettet – vi har brug for forbrugerne får mere glæde af at kunne flexe med forbruget. Men dermed ikke sagt, at det kan løses ved at sætte endnu højere nettariffer på forbrugssiden i markedet. Denne bør løftes af producenterne – i hvert fald lige i tiden, hvor indtjeningen er så høj.

Jeg stiller gerne op som mægler mellem den danske regering og vind-/solindustriens organisationer. Der skal andre til end Green Power Denmark i den forhandling, da de er på producenternes side, hvor jeg så kan komme med fra forbrugernes side for at finde en mindelig løsning. Jeg tror virkelig på et sådant samarbejde vil gavne hele samfundet, da vi har brug for en transformation af elmarkedet i Danmark – med mere skelen til forbrugere.

Norges regering satser på skattepakken indbringer 33 milliarder NOK

  • Indføre grundskat på havbrug: 3,7 milliarder kroner
  • Øge grundskat på vandkraft: 11 milliarder kroner
  • Oprindelsesgarantier på vandkraft: 1 milliard kroner
  • Grundskat på vindmølleproduktion: 2,5 milliarder kroner
  • Særskat på vind- og vandkraftproduktion ved høje elpriser: 16 milliarder kroner
  • Skat på fastprisaftaler på el: 1,2 milliarder kroner (denne er noget diffus efter min mening, men kan hentyde til, at der også kan tillægges skat på fastprisaftaler indgået før denne skattepakke, hvorfra der dog kan fraregnes omkostninger til prissikring i markedet mm.)

Kilde: vg.no

Læs også mit skriv om Vinterpakken præsenteret af Folketinget herhjemme.

Elpris 2023 lægger ikke op til forbrugsfest

Debatindlæg sendt til Jyllands Posten 24. september 2023 om elpris 2023

TV2 nyhederne interviewede mig tidligere - hvor de dog ikke bragte noget af min snak om elpris 2023
Den østrigske kansler stillede forslag om ny model på elmarkedet – jeg kommenterede på TV2

Energipriser. Der lægges ikke op til forbrugsfest, men det var stærkt at se så mange partier stå bag en samlet aftale i denne uge om at få banket elafgiften helt i bund, stoppe prisstigninger på eltariffer og andre tiltag mod energipriskrisen. Alle er ikke reddet, og den kommende tid bliver svær, men det er alligevel positivt, at vi har et Folketing, der kan samles fremfor som i andre lande at gå længere væk fra hinanden.

Det må dog bero på manglende indsigt i energimarkederne, når der straks advares mod en forbrugsfest, fordi der bliver skubbet penge ud til befolkningen. For desværre kan sådanne udtalelser måske få nogle til at tro, at vinteren er reddet på baggrund af tiltagene – jeg hørte fx på P4 en interviewet borger sige, at nu var julegaverne reddet. Men det tyder på, at nogle ikke helt har forstået alvoren omkring energipriserne den forestående vinter.

For det er langt fra tilfældet, at der bliver råd til en forbrugsfest, og i mine øjne bør julegaverne nok gennemtænkes i år. For de allerede forhøjede el- og naturgaspriser vi ser nu, vil højest sandsynligt blive af endnu højere gas- og elpris 2023.

Aktiviteten daler – og forbrugsfesten ebber ud

Forbrugsfesten er væk i mine øjne, og rentemarkederne har stoppet megen aktivitet i samfundet allerede. Der er brug for mådehold og at skrue så langt ned for energiforbruget som muligt. Dog uden at sænke temperaturerne så meget, at man risikerer skimmelsvamp. Samtidig bør man gennemgå al elforbrug, hvilket mange nok allerede er i fuldt sving med.

For virksomheder vil en gennemgang af energiaftalerne være en fordel, så budgetterne kan blive opdateret med opdaterede priser, og forhåbentligt holde gang i vores virksomheder, der så igen kan redde så mange arbejdspladser som muligt. Men det kræver netop vi står sammen, som Folketinget har vist os. Det kræver man som medarbejder, måske i en periode vil arbejde tirsdag-lørdag eller søndag-torsdag. Det kræver mindre belysning i dagligvarebutikker og at befolkningen også husker at handle i de små dagligvarebutikker på landet og mange andre tiltag.

Kontakt mig gerne om elpris 2023 og andet

Mange spørger måske hvornår strømpriserne falder igen, men man bør udvise rettidig omhu og gøre klar til en voldsom svær vinter økonomisk for de fleste. De højere gas- og elpriser medfører ændringer, og det er nødvendigt med endnu flere af dem, hvis man har variable priser. Alternativet er selvfølgelig at kontakte mig og høre mere om mulighederne i markederne.

Danmark; vi kan godt – det har vi bevist før!

Kilder: eex og nasdaq.

Læs også om mit syn på Vinterpakke præsenteret af Folketinget – 23. sep’22

Vinterpakke præsenteret af Folketinget – 23. sep’22

En bred skare af politiske partier fra Folketinget har indgået hjælpepakke – eller såkaldt “vinterpakke” i det ekstremt svære energimarked i øjeblikket.

En bred solid aftale, der tilmed forlyder til at være fuldt finansieret. Dog bør man virkelig have øje på energipriserne i den kommende vinter. For de er høje nu, men i min optik tegner det til at blive værre i især første kvartal af 2023. På DR, blev en bager i Århus interviewet i forbindelse med præsentationen af hjælpepakken – men virksomhedsejeren lød til at have større sikkerhed for hendes omkostninger vinteren igennem.

Men aftalen i dag er ikke en fast prisaftale, men en lettelse af afgifter med mere. Det er enormt vigtigt for virksomhederne at kigge på de priser, vi kigger ind i, så man ikke styrter ud og skruer op for forventningerne.

Folketinget har indgået aftale om vinterpakke

Positivt med så bred en vinterhjælp

Det er enormt positivt, at en så bred skare af politikere og politiske partier står sammen. For det er der brug for i den virkelighed vi står i i øjeblikket. Aftalens hele ordlyd, kan ses her.

Jeg tror og håber på vi stadig kommer til at se husstande og virksomheder have fokus på energibesparelser, så de grønne visioner ikke ryger ud med badevandet. For det bliver bidende nødvendigt i den kommende periode, hvor jeg spår elpriserne vil stikke af fra tid til anden. Elafgiften udgør kun en del af elregningen og da elprisen står for langt det meste af elregning i øjeblikket, er det ikke sådan man bare kan ånde lettet op uden at kigge samtlige energiforbrugende apparater igennem og finde besparelser.

Det er også en virkelig god ide at få tjekket energiaftalerne igennem, for det er langt at foretrække at købe sin strøm, fremfor at ende i gæld omkring den selvsamme strøm, og det mener jeg stadig er muligt, hvis man ved, hvilke løsninger man kan kigge efter.

Hjælpepakkens (vinterpakke/vinterhjælp) hovedelementer og kommentarer

Indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder

En indefrysning af energiregningerne, er stadig lidt at tisse i bukserne. Men der er ikke tvivl om, at det kan være stærkt nødvendigt med drastiske tiltag lige nu. Og det er aftalen faktisk et godt bud på overordnet set. Det er nemlig ikke nok at snakke vindmøller i 2030 længere – energipriskrisen er her lige nu.

Det er dog enormt vigtigt at skele til renteomkostningerne ved at udskyde energiregningen. Derudover er det vigtigt at tænke over, at ingen kan love el- og gaspriserne falder i fremtiden. Igen foreslår jeg et nærmere kig på sine aftaler, og som især virksomhed overveje, om man kan købe strømmen, fremfor at låne til den.

Vinterhjælp bør tænkes ind i nuværende og fremtidige energiaftaler hos virksomhederrne
Vinterhjælp bør tænkes ind i energiaftalerne hos virksomheden – her ses de “rå” elpriser den 22. september 2022

Jeg kan selvfølgelig altid kontaktes til en snak om jeres situation.

Jeg er dog ikke enig med Michael Svarer, der er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og tidl. overvismand, når denne overfor TV2 mener politikerne risikerer at sparke et øget forbrug i gang – af den simple grund, at en lempelse af elafgifterne og de øvrige tiltag langt fra er nok denne vinter. Det bliver altafgørende for den enkelte familie og virksomhed, at de tager energipriserne langt mere alvorlige end hidtil.

Mine kommentarer til de forskellige punkter herunder – kan blive opdateret løbende:

Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift inkl. elafgiften for varmepumper

Dette vil lette regningen mærkbart hos mange danskere. Derudover rammer energipriskrisen alle lag i samfundet, hvilket en sænkelse af elafgiften afbøder. Ja, de velhavende får også i denne aftale, men så må de mørkeblå partier jo også være tilfredse, hvilket den brede opbakning til aftalen også oser af. Elafgiften er hermed banket helt i bund i første halvår 2023.

Dette vil ydermere lette presset en del fra elhandelsselskaberne, der i nuværende system skal opkræve og i flere tilfælde lægge ud for kunderne i forhold til elafgiften. Der er selvsagt en kæmpe risiko i at have så store udestående fra tid til anden, og dette kan forhåbentligt hjælpe markedet hen til et sted, der ligner markedet før februar. For vi har egentlig et nogenlunde fungerende elmarked, såfremt elselskaberne sælger til faste priser til virksomheder. Så mangler vi at løse den gordiske knude omkring få milliardærer, der tjener styrtende på at resten af samfundet bløder – men det kan også løses. Måske med en vinterpakke 2.0.

Bedre forsyning af træpiller og udvidelse af skrotningsordningen til også at omfavne træpillefyr

Det er enormt vigtigt, at også folk med træpiller ser ind i en fremtid, der er til at komme gennem. At der også her kan komme skifte til varmepumper virker som en fornuftig løsning, om end det så bliver endnu mere vigtigt, at vi holder hånd i hanke med elpriserne og altså forhåbentligt får kig på elmarkedet tilstand i øjeblikket, hvor for mange milliarder ender på for få hænder.

Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen

Børnefamilier er hårdt ramt, for det er ikke let at skrue ned på 19 grader, hvis man står med nyfødte. Samtidig kan vi håbe at dette tiltag vil gøre det lidt lettere for børnene, så der ikke er så mange, der ender i fattiggården.

Sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter

Først of fremmest stiger tarifferne ikke,, og det er vigtigt, idet virksomheder står i en situation, der allerede får flere til at dreje nøglen. Dette er klart en håndsrækning til dem også og jeg tror der er brug for at denne indsats bliver kraftigt intensiveret. Og jeg ser gerne, at man fx kontrollerer fra centralt hold, såfremt Tyskland betaler os for at stoppe møller, så den indtægt lander i den fælles pulje fremfor hos den enkelte mølleejer, der selvfølgelig skal kompenseres de omkostninger, der måtte være derved.

Men netop at vindmøller standses er et kæmpe tab for vores elmarked – for det sænker ikke priserne og ejerne står derudover med en indtægt fra day-ahead-markedet og kan så samtidig score en gevinst i intraday-markedet. Dette er simpelthen en forældet model, og et bredere fokus er nødvendigt.

Det vil også snart være på sin plads at kigge på de milliardindtægter, der tjenes i de hastigt voksende energiselskaber, der på få måneder kan lande milliardoverskud på baggrund af at de er dygtige til at skrue excel-regneark sammen til kraftige algoritmer og derfra handle tusindvis af handler gennem dagen. Der er simpelthen ikke råd til vi som samfund sender så mange penge over til så få hænder. Det kan næste hjælpepakke måske bearbejde.

Derudover indeholder hjælpepakken / vinterhjælpen også nedenstående

• Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme
• Forøgelse af pulje til etableringsstøtte
• Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet

Læs også mine skriv fra de sidste dage her:

Regeringens energiudspil om “prisloft” er ikke nok

Glem ikke konkurrenceevnen

SENESTE ARTIKLER

Fastpris-aftaler bør fastholdes

Fastpris-aftaler er også i vælten i Sverige, hvor det er kommet frem, at også elselskaber der forsøger at stikke af fra faste el-aftaler med kunderne trods underskrevne kontrakter. Og som jeg tidligere har skrevet, så bør det ikke være en mulighed. Men modsat i Danmark, hvor mange elselskaber var meget stille og lod Green Power Denmark stå og forsvare SK Energi, så har mange andre elselskaber i Sverige stillet sig op, og sagt det ikke kommer på tale at bryde fastpris-aftaler hos dem. Noget der ville klæde Green Power Denmark også at have sagt.

For det skal ikke være muligt at rende fra aftaler – for der er ikke tale om force majeure, det vil der nemlig kun være tale om, såfremt en el-leverandør ikke kan levere strømmen, men som de kommer ind på i artiklen hos expressen.se, så er høje priser ikke i nærheden af at være force majeure. Der er som jeg også nævnte tidligere allerhøjest tale om en fuldstændig fejlslagen ledelse, der har brugt kundernes indbetalinger til at drive spekulation – og det øjensynligt imod trenden i markedet, som vel over et år har været en lodret streg opad.

En underskrift er en underskrift
Fastpris-aftaler bør fastholdes

En underskrift er gældende i fastpris-aftaler

Hvis vi ikke får taget tyren ved hornene, og sørger for den vej selskaberne forsøger at bevæge sig nedad, bliver lukket hurtigst muligt, så risikerer vi ragnarok i de finansielle markeder. For hvis en underskrift ikke er en underskrift, men blot kan tilsidesættes, fordi man har spekuleret i noget, der så ikke lige var verdens nye diamant, så står de finansielle markeder til at krakelere hurtigt.

Og det er jo ikke blot elmarkeder, der er på spil her – for hvad med rentemarkederne, handel med aktier og handlen med råvarer og massevis af andre eksempler?

Kan man blot rive en aftale over, eksisterer grundlaget for en aftale ikke længere – og så dør hele den finansielle tankegang, hvor det netop er muligt at handle med hinanden – efter man har indgået en pris.

Elmarkedet fungerer på den måde, at elselskabet blot kunne have købt samme mængde strøm, som de har solgt i markedet. Så havde de måske købt til 100, mens de har solgt til 105 – og de 5 består så af dækningsbidrag og en masse andre variabler. Det er der ingen hokus pokus i.

SK Energi

SK Energi, som i Danmark bryder fastpris-aftalerne på strøm med kunderne, har nedenstående skrevet i deres betingelser. Og netop dette udklip omkring de faste priser aftalt med kunderne, levner i mine øjne ikke den kattelem både Forbrugerrådet Tænk og Green Power Denmark ser.

For aftalen er “gældende inden for de til enhver tid gældende aftaleperioder” – altså er aftalen gældende i den periode, kunden har valgt. Ad 2.4.3 fremgår eventuelle prisreguleringer – men det er kutyme i elmarkedet netop at have ret til at ændre i fx balancegebyr til Energinet og andre variabler, som bredt i markedet viderefaktureres direkte til kunden.

SK Energis leveringsaftaler gør efter min mening ikke, at de kan rende fra aftalerne
Betingelser for fastprisaftale på el ved SK Energi

“Priser og eventuel prisregulering fremgår af SKE’s hjemmeside” bør på ingen måde være en metafor for selskabet kan gøre, som de har lyst til. De har spillet på rødt i elmarkeds-kasinoet, og alt blev sort. Enhver der har haft blot lidt statistik i skolen ved, at det rent faktisk ikke er verdens bedste strategi at fortsætte med fx at doble sin indsats hver runde på rouletten og satse på rød hver gang – for det vil man ikke have kapital til at kunne blive ved med i uendelig tid. Det har SK Energi forsøgt – det bør dog ikke være forbrugere og kunder, der betaler den regning.

Står I med en fastpris-aftale fra SK Energi eller andre elselskaber, som selskabet forsøger at stikke af fra, hører jeg og en advokat gerne fra jer. Vi er klar på at kæmpe jeres kamp – se mere under rådgivning her på siden.

Hvor er AMBA-tankegangen?

Vinterpakke præsenteret af Folketinget – 23. sep’22

SENESTE ARTIKLER

Elpriser 2022 – højeste niveau nogensinde

Elpriserne er på højeste niveauer nogenlunde og elselskaberne fortsætter med at sige, at det ikke kan blive værre. Det har mange dog sagt siden februar. Men det er måske også et gratis gæt?

Det ved jeg dog, at min rådgivning, mine holdninger og anbefalinger ikke er. For jeg har brugt al min erfaring og mit syn på markederne til at få kunder i sikkerhed under faste elpriser i 2022. Jeg har hver gang kigget på deres situation, deres mål og risikovillighed og derfra givet mine vurderinger, der har gjort de faktisk alle har truffet beslutningen om at vælge faste priser.

Mange mente ikke priserne kunne blive højere, da jeg startede som selvstændig og fik de første kunder på aftaler omkring 60 øre/kWh for 2022-24 eller lignende kontrakter. Men ens for hver og en af mine kunder er, at jeg altid har ladet dem træffe beslutningen ud fra al den information, jeg kunne give dem og selvfølgelig min viden og vurdering af markederne.

Et par energiselskaber grinede direkte ind i telefonen i starten af i år og kort efter krigen i Ukraine brød ud, fordi jeg fortsatte med gerne at ville have stillet faste priser.

Sidste gang de grinede, kom kunden på en fastpris fra midten af 2022 og nogle år frem til knap 80 øre/kWh. De griner heldigvis ikke helt på samme måde, når jeg ringer og snakker om lige præcis den elpris.

Jeg griner ikke

Desværre, ville nogen sige. Men jeg har også regninger at betale. En familie, der skal have mad på bordet og så har jeg lavet én fejl i år, hvilket var at lige før Ukrainekrigen at lægge vores ellers gode fastforrentede lån med afdrag om til et rent banklån – men det var nødvendigt for at skaffe kapital til min opstart samt til at få Frida retur i børnehaven.

Så nej, jeg griner ikke, selvom jeg som en af de få har sagt det samme snart et år som selvstændig, og selvom mine kunder kigger ind i massive besparelser. For mit honorar er også en fast størrelse, så jeg ikke potentielt har en omkostning hos kunden, der helt stikker af. Jeg gør alt for at minimere omkostninger, samtidig med de selvfølgelig får den bedste rådgivning.

Men jeg blev for nyligt fundet for dyr, og det har sat tanker i gang hos mig. For hvad har jeg egentlig kostet?

Og – hvad er det egentlig jeg har tilbudt, og har jeg egentlig selv fået nok for at vende det om?

“For nyligt gav jeg et tilbud, hvor virksomheden fandt, at jeg var alt for dyr. På det tidspunkt, havde jeg allerede arbejdet 10-15 timer for kunden og alt jeg havde sagt de timer havde vist sig at blive virkelighed. Men kunden gled ud – og når jeg regner i dag, har de tabt over 5 millioner på beslutningen om ikke at følge mit råd på det tidspunkt.”

I går var en god dag

Men; selvom jeg ikke griner, er jeg stolt af at have kunder, der har meget mere sikkerhed i budgettet og så har jeg en kunde som Lene, der ejer Danhostel Viborg. Hende besøgte jeg i går og at se den aktivitet, der var rundt i vandrerhjemmet udenfor Viborg i naturlige omgivelser, gav bare en fed følelse. Og det hjælper selvfølgelig, at hun også har en sød “kontorhund”.

Hun fortalte mig dog i går, at hun sådan helt ærligt ikke havde forstået et hak af mit tilbud til hende, men at hun havde mærket mig og valgte at stole 100% på mig, baseret på det alene. Så da jeg ringede og sagde, at nu var det nu, gav hun mig igen fuld tillid til at gøre mit bedste. Så lige før krigen i Ukraine fik vi hentet en 5-årig kontrakt hjem på elpriser og en på naturgaspriser.

Danhostel Viborg kunde hos mps-solutions
Danhostel Viborg køber både naturgas og strøm gennem MPS-SOLUTIONS

Helt ærlig Mogens, da du viste mig en masse tal, havde jeg ingen ide om, hvad du mente.”

Lene Hviid, Danhostel Viborg

Så i stedet for at være i panik som mange andre danske virksomheder, har Lene siden haft en sikkerhed for, hvilke omkostninger, hendes Danhostel Viborg skulle tjene hjem, for at kunne betale strømmen og naturgassen. Det skaber derudover noget sikkerhed i, at hun ikke hele tiden må skrue på priserne ud mod kunderne.

Energimægleren har også regninger

I går var bestemt en god dag, da jeg udover Lene og Danhostel Viborg også fik lagt ruten forbi to andre kunder. Så selvom jeg ikke griner på vej i banken, føler jeg at have gjort en forskel. Men jeg har stadig regninger, og det bliver et hårdt efterår at komme gennem for mange af os.

Så når jeg får at vide af en kunde, efter at have brugt 10-20 timer på en sådan, at jeg er for dyr, kigger jeg på tallene. 50 gange mit honorar har mine kunder i gennemsnit fået retur. Det synes jeg faktisk er et rigtig flot tal her 10 måneder inde i min virksomheds levealder.

Men de kunder, som udnytter mine kompetencer, mens de lige holder den sidste underskrift på kontrakten igen, kan jeg desværre ikke blive ved med at overleve på. Og derfor har jeg i dag været nødt til at opdatere samtlige tilbud, jeg har liggende hos potentielle kunder. Ikke fordi jeg har lyst, men fordi jeg er nødt til det. Min familie får ikke mad af at jeg giver mig selv væk og derfor ryger i en spiral, hvor jeg må arbejde for mange timer, bare for at holde en minimal løn hjemme.

For jeg giver netop min tid, min viden og mine mange års erfaring fra første samtale. Og det mener jeg har en værdi. Jeg vil skrive under på, at jeg er hurtigere end de fleste til at give et overblik over fx elmarkedet og hvad der lige rør sig.

UN Mobilkraner kunde hos mps-solutions
Ligesom Danhostel har jeg en stærk lokal kunde her i Sorring i UN Mobilkraner

Europæisk energikollaps på vej?

Vi ser i øjeblikket en europæisk tornado i energimarkederne, og der er efterhånden frygt for et decideret kollaps. Energinet snakker PtX og energiøer, der skal stå færdig i 2030, men har fuldstændig forladt ansvaret for de kabler, de har hjulpet producenterne med at få lagt til højere prisområder. Og forholder sig også kun positivt til Viking Link, hvor de på LinkedIn fejrer projektets fremgang.

Fakta er dog, at med fransk atomkraft ude til vedligehold, massiv tørke i store dele af Europa denne sommer og snart udtømte vandreservoirs i Norge, er vi på kanten af ikke at have energi nok. Danske virksomheder ser ind i regninger 15 gange større end 2020 på den rene elpris fx.

Derudover er politikere gået ind i valgkampen nærmest før de er retur fra ferie. Danmark er så langt bagud i denne energikrise, at det gør ondt at gå rundt i byer og se gadelys blive tændt kl 20 og institutioner være lyst op om aftenen og mange andre eksempler.

Men måske er dette klimaets chance

Netop klimaet kan forhåbentlig få en hjælpende hånd med den krise vi står i. For når elregninger til 9 kroner per kWh lander indbakken i fjerde kvartal 2022, tænker jeg forbruget bliver nødt til at blive sat ned. Ikke fordi man er smart og sidder og planlægger sin dag efter en app, men simpelthen fordi vi ikke længere har råd til at forbruge som forvildede hovedløse høns.

Har I kigget på budgettet?

Jeg hører hjertens gerne i kommentarer her eller på en mail, hvis jeres virksomhed med en elregning i 2020 på 80 øre/kWh planlagde at sætte budgettallene for 2022 til over 300 øre – og jer der måske allerede har budgetteret med over 400 øre/kWh i 2023?

Er der nogen?

Budgetter er netop efter min mening et sted at starte. Og det er et sted, der bliver bidende nødvendig at gå til den i år – udover at skære voldsomt ned for forbruget. For ellers saver I selv i den gren I sidder på

Jamen Mogens, priserne er jo så høje nu, at det kan jo ikke blive værre

Ovenstående er et direkte citat fra et energiselskab for nogle uger siden – og priserne er hamret op lige siden. For fakta er, at jorden brænder og der er ingen #NoPlanetB.

Jorden har simpelthen brug for, at vi forbruger meget mindre energi og begynder at anse det som en ressource. Og når vi mennesker ikke selv magtede den opgave, kan det være naturen nu lærer os det – at vandmængder ikke er en uendelig kilde.

Og måske er “brug-og-smid-væk”-kulturen endelig ved at se sine sidste dage.

Elpriser 25. august 2022
Elpriser for kommende år i Danmark

Vi skal finde løsningerne og stirre fakta lige ind i øjnene. Og så skal vi lade være med at bekæmpe hinanden men forsøge at finde løsninger på de problemer verden står overfor. For en regering – om den er blå, lille, grøn eller gul – kan på ingen måde redde os og betale alle de penge denne krise koster. Det kan nok kun visse producenter, som fx vindmølleejere, der må have virkelig lukrative dage.

Det begynder med hver og en af os:

BRUG

MINDRE

STRØM

OG

NATURGAS

VH Mogens

“Nå ja, jeg slog et billede af min gas-regning op på LinkedIn i forbindelse med, jeg gerne ville vise, at jeg er tro mod egne råd. Herunder er et billede af vores elregning her i huset. Fastpris på 96 øre før moms (120 øre inkl moms)”

Elregning 2022 mps-solutions
Fast pris på elregningen 2022-2024

JA! Jeg ved det – den hurtige læser har netop set, at jeg selv har en mindre god pris end flere af mine kunder – men for at være ærlig, glemte jeg vores egen bette husholdning midt i håbet om at “redde” så mange kunder muligt. Prisen er dog nu ganske fin alligevel.

SENESTE ARTIKLER