El. Et marked i konstant udvikling

Gennem to årtier, har jeg beskæftiget mig med risikostyring, råvarehandel og energi med alt der medfølger omkring disse markeder. Markeder, der alle er i konstant udvikling, med nye muligheder men også nye risici. Ingen ved, hvad morgendagen bringer – især ikke, når det kommer til strøm, og priserne for det.

Jeg ønsker at være med til at afmystificere markederne, da jeg tror på, vi kommer længst ved samarbejde.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om el.

Sådan beregnes elprisen

Dækningsbidrag til sælger

+ Administrationsomkostninger til sælger

+ Kreditomkostninger til sælger
(specifikt for det enkelte selskab)

+ Balanceomkostninger til sælger
(specifikt for det enkelte selskab)

+ Virksomhedens forbrugs-profilomkostning
(specifik for netop jeres forbrug – eller en standard profilomkostning, hvis I har lavere forbrug)

+ Electricity Price Area Difference (EPAD)
(for at få strømmen leveret på fx Sjælland)

+ Systempris
(Fiktiv beregnet pris i Norden; hvis der ikke var kabel-begrænsninger)

+ Netabonnement
(til lokalt netselskab)

+ Transportomkostninger
(til lokalt netselskab)

+ Elafgift
(til staten)

+ 25% moms
(til staten)

= PRIS FOR 1 KWH SOM FORBRUGER

Hvad er prisen på 1 kWh i dag?

Priserne svinger time for time, og det bedste sted at følge med er via den fælles nordiske elbørs Nord Pool, der hver dag kl. 12.42 offentliggør den kommende dags priser for 24 timer.

Derudover handles strømmen i intraday-markedet, der balancerer forbrug og produktion i de enkelte timer og endnu kortere intervaller. Dette marked er dog ikke noget, der som sådan har afsmittende effekt på forbrugeren, men er der rigtig mange danske trading-virksomheder tjener deres milliarder – altså på at flytte rundt på det indenfor dagen.

Hvordan fastsættes prisen på strøm?

Prisen fastsættes efter udbuds og efterspørgselskurver. Men ulig andre markeder, melder hver produktionsenhed deres mulige produktion ind, samt hvilken pris de ønsker at producere til, såfremt de bliver “ramt” på deres bud.

Skæringen mellem udbuds- og efterspørgselskurven findes altså ofte først, når de billige produktionsformer er taget, og netop derfor er det ofte naturgas, kul eller sågar olie, der udgør den endelige elpris på den “sidst producerede kilowatt”.

Og med nuværende beregning af strømpriserne, er det netop den sidst producerede kWh, der bestemmer prisen på al el i day-ahead markedet, der afgør prisen overfor forbrugeren.

(Der pågår politiske forhandlinger om at sikre forbrugerne mod overnormale profitter)

Hvor køber man den billigste el?

Det er selvfølgelig altid svært at sige, hvor den billigste pris findes. For som stort set alle andre markeder påvirkes også elmarkedet af forskellige handelsselskabers formåen.

Om de tjener penge på driften, om de er investeringslystne eller blot er sat i søen for at malke kunderne.

Jeg benytter dog min erfaring og viden omkring beregning af priser til konstant at holde øje med selskabernes tilbud på forskellige tidspunkter – således sikres I, at I får tilbud fra relevante selskaber fremfor samtlige selskaber i landet.

Stor forskel på spot og faste priser

Udover at have fokus på pris, er der også selve kontraktformen, om det er spot – altså variable priser eller en fastprisaftale I er på udkig efter.

Her er spotaftaler relativt simple at sammenligne, mens det kræver noget mere fokus at skelne de forskellige fastprisaftaler fra hinanden. Her vil timing også være meget afgørende.

På hvilke tidspunkter er el billigst?

Der er gået nærmest folkesport i at følge priserne time for time, og der findes et utal af apps til download, og rigtig mange sider, der forklarer nærmere og flere af disse har ligeledes fokus på, hvornår strømmen er billigst på de enkelte dage.

Det er oftest relevant, når man har mulighed for at flytte forbrug mellem timerne, men som energiforbrugende virksomhed, ser jeg på det med de lidt længere briller.

Derfor laver jeg løbende analyser af tendenserne indenfor timepriserne, og klikker du på knappen herunder, ledes du over til disse.

Elpriser time for time

Timepriserne findes på Nordpool’s hjemmeside eller via. forskellige apps.

Det er både muligt at finde priser time for time for DK1, DK2 og øvrige lande, mens der også er mulighed for at se kapaciteter på interconnectors, fysiske flows mellem lande og også stor og bred information omkring intraday markeder. Besøg Nord Pool’s side om el.

Nord Pool logo

Jeg arbejder for transparens ift. fair el og gas

Få en optimeret energistrategi

ENERGISTRATEGI

En energistrategi er jeres langsigtede værktøj til at opnå mere styring med jeres indkøb af energi. Altså risikostyring løftet et tak op, mens fokus kan holdes både på energiens bæredygtighed og jeres væredygtighed

Jeg er pragmatiker, så løsningerne skal gerne sikre jer, I også eksisterer i morgen

ENERGIMÆGLER

Står I overfor forhandling af energiaftaler, indgår jeg i forhandlingerne på jeres side af bordet. Her kommer mine erfaringer fra handelsbordene jer til gavn, hvormed I sikres kun at betale det, prisen bør være

Jeg er med fra datahjemtagning og gennem hele leveringsperioden – 100% uvildig

Skarp blik på gas- og elaftaler
PPA aftaler fra sol og vind

PPA – POWER PURCHASE AGREEMENT

Er I en større virksomhed, kan en PPA være en mulighed i forbindelse med køb af energi. PPA er længerevarende kontrakter og strækker sig typisk over 10 år, hvorfor det er med at holde tungen lige i munden, når kontrakten læses igennem

Få mit ekstra sæt øjne med på jeres side af bordet

GODKENDT RÅDGIVER

mps er godkendt rådgiver i ift. SMV:Grøn, I har derfor som virksomhed mulighed for at få tilskud til at benytte mig i forbindelse med overgangen til et mere bæredygtig energiforbrug.

Får I ikke godkendt en SMV:Grøn-ansøgning, skal vi nok lykkes sammen alligevel.

telefonHuset kunde hos mps-solutions

Insourcing af spidskompetencer indenfor el

 

Mine to årstier erfaring har budt på både store opture rent indtjeningsmæssigt for de selskaber, jeg har arbejdet for – men jeg har også været med til at skulle vende brændende positioner i meget svære markeder.

Den indsigt og viden kommer ikke over natten – men qua I selvfølgelig får hele mig med i et rådgivningsforløb, får I både kompetencer, erfaringen og min viden om markeder og muligheder på holdet fra første minut.

Energiplanlægning sejler egen sø

Elmarkedet og andre energimarkeder er blevet mere og mere uforudsigelige de sidste år. Med udbygning af kabelforbindelser mellem landene er der kommet en større og større samhørighed, når det kommer til strømpriser og naturgaspriser.

Vi er så at sige i samme båd som Tyskland, Holland, Sydnorge, Sverige og fra slutningen af 2023 også England. Det har blandt andet medfør de voldsomme stigninger i elpriserne time for time, gaspriser og andre brændselspriser, vi har set de sidste år. For med større sammenhæng kommer også større mulighed for at afsætte strøm til den højest bydende pris.

Og netop der, har vores energiplanlægning fra centralt hold fejlet de sidste år. Eller de sidste mange år. For vi får mindre og mindre stabil produktion i energisystemerne, og det vil medføre større udsving i priser og et uset pres på selve elnettet og andre forsyningskæder.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere