BIOMASSE

Den “grønne energiform” vi bruger mest i Danmark

Biomassse fra plante- og dyreaffald

Hvad er biomasse energi

Træ genererer varme ved afbrænding, og er dermed biomasse

Biomasse er en bred betegnelse for bionedbrydelige former, der kan nedbrydes og indgå som bioenergi ved afbrænding. Heriblandt kan der skelnes mellem vegetabilske kilder, der udgøres af fx halmstrå, alger og træ i alverdens afskygninger. Både træ fældet med det formål at indgå som biobrændsel, men også træ, der har tjent et andet formål og derfra ender livet som biomasse.

Udover den vegetabilske gren af biomasse, findes der også en masse animalske kilder, hvilket fx kan være fra husdyrsgødning og fedt fra dyr.

Her kan også noteres, at også varmen fra krematoriers ligafbrænding flere steder indgår i fjernvarmen og altså som en form for biomasse – der omdannes til fornybar bioenergi. Dermed kan man altså benytte en naturlig afslutning på livet som genbrugsvarme – til gavn for klimaet.

Brug af biomasse

Bioenergi er en vigtig fornybar energikilde, der kan producere elektricitet, varme og transportbrændstoffer ved hjælp af biomassen.

Bioenergi har flere fordele, fx dens fornybare karakter, ofte lavere omkostninger ift med traditionelle brændstoffer og mindre CO2-udledning.

Der er flere måder at producere bioenergi på. For eksempel kan biomasse brændes direkte for at producere varme og elektricitet eller forgasses, hvor biomassen omdannes til et brændstof, der kan bruges i en forbrændingsmotor. Derudover kan fermentering anvendes til at producere biobrændstoffer såsom ethanol, der kan bruges i transportsektoren.

Selvom bioenergi har fordele, er der også nogle ulemper. For produktionen af biomasse kan føre til skovrydning og ødelæggelse af naturlige økosystemer. Produktionen af biomasse kan frigive skadelige stoffer og forurening i luft og vand, og det kan konkurrere med fødevareproduktion og føre til stigning i fødevarepriser (food for fuel).

Afgift på biomasse

Derfor er det vigtigt at anvende bæredygtige produktionsmetoder og opretholde balance mellem biomasseproduktion og bevarelse af naturlige økosystemer. Her bør forskellig afgift på biomasse i forskellige lande ikke stå i vejen for den mest effektive og klimavenlige udnyttelse af biomassen.

Men med den rette planlægning og styring kan bioenergi spille en rolle i det globale energimix og hjælpe til med at reducere afhængigheden af ikke-fornybare brændstoffer og bidrage til at tackle klimaforandringerne. Det skal dog ske rigtigt – og tilbage til regnskovene, bør træet der ikke transporteres rundt om jorden, men benyttes på det amerikanske kontinent først og fremmest – men det udelukker forskellige politikker vist pt.

Kilde: blandt andet ens

Er det så reelt bæredygtigt?

– træbiomasse til energi

Selvom der findes såkaldte “bæredygtighedskrav” (såkaldte CO2e-fortrængningskrav / regler for VE-brændstoffer – altså vedvarende brændstoffer til transport mm) til biobrændstoffer, er jeg ikke stor fan af en stor del af det, der i Danmark stadig benyttes med prædikatet af biomasse og dermed noget, som den almindelige dansker kan foranledes til at tro er det rene guld.

I min optik er fx træ fra Sydamerika, der fragtes med skib til Danmark ikke bæredygtigt. Selvom det bliver biomasse i Danmark. Det kan ikke passe, vi skal fragte skov over så store afstande, fordi vi i Danmark gerne vil afbrænde noget billigt træ, der så kan tælle positivt på fx varmeselskabets klimaregnskab. Jeg tror ganske simpelt ikke på regnestykkerne fra dette træ, men fakta er, at det fortsat benyttes.

Derimod kan jeg sagtens se ideerne bag afbrænding af affaldsprodukter eller fx overskudsvarme fra krematorier samt udnyttelsen af husdyrsekskrementer og andet med resultater i genbrugsvarme.

Der sker på området hele tiden nye landvindinger indenfor teknologi, og der kommer til stadighed mere fokus på, om materialer og input til biomassen reelt set er bæredygtig. En opgørelse hos Energistyrelsen fra 2018 viser et billede af, at træ er langt den største kilde til biomasse – link.

Forbrug af vedvarende energi i 2020

Fordeling af vedvarende energi 2021

Biomasse energi fordele og ulemper

Fordele ved biomasse

  • Biomasse er en fornybar energikilde, da det kan genanvendes

  • Biomasse kan være billigere end traditionelle brændstoffer som olie og gas

  • Biomasse er mere klimavenlig end traditionelle brændstoffer, da det ikke frigiver helt så meget CO2

  • Biomasse kan bruges til at producere forskellige former for energi, herunder elektricitet, varme og transportbrændstoffer

Ulemper ved biomasse

  • Biomasse kræver ofte store mængder plads og ressourcer for at blive dyrket og høstet

  • Produktionen af biomasse kan føre til skovrydning og ødelæggelse af naturlige økosystemer

  • Produktionen af biomasse kan frigive skadelige stoffer og forurening i luft og vand

  • Biomasseproduktionen kan konkurrere med fødevareproduktion og føre til stigning i fødevarepriser

ARTIKLER OM VEDVARENDE ENERGI OG GRØN OMSTILLING

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering – batter det egentlig noget, alle de smarte løsninger, der øjensynligt får problemerne med CO2-udledning til at forsvinde?

PtX fritages fra at overholde klimakrav

PtX fritages fra at overholde klimakrav

Klimakrav kan fraviges mod al logik og formål med PtX. PtX-projekter opført indenfor 5 år behøver ikke udelukkende bruge vedvarende energi

Energirådgiver start her

Energirådgiver start her

Energirådgiver start her: Virksomheder der bruger energirådgivere, bør også holde blik på selve energiprisen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere