Elpris timeniveau 2023 indtil nu, har været påvirket af både markant lavere energiforbrug gennem Europa hele året, samt at den varslede tørke ikke ramte Nordeuropa. Sydeuropa har svedt og skovbrande, påsatte brande mv har præget nyhederne gennem sommeren.

Elpris time for time 2023 også påvirket af gaspriser

Gaspriser 2024 har været faldet stort set lige siden toppen i august 2023, for efter vinteren blev det tydeligt, at det markant lavere energiforbrug i Europa varede ved. Danskere og andre har været dygtige til at skrue ned for forbruget – men det ligner også, at visse industrier og brancher simpelthen har mindre at lave, hvilket også giver lavere forbrug.

Derudover har der løbende været nyheder om virksomheder, der har flyttet forbrug fra Europa til lavere prisområder i verden – fx Asien.

I Europa har markederne arbejdet på at bringe gaslagrene så langt op før den kommende vinter, hvilket har medført faldende gaspriser gennem 2023 sideløbende med det lavere forbrug samt god produktion på franske atomkraftværker sammenlignet med 2022 fx, hvor hedebølgen varmede floder så meget, at køling af atomkraftværker var presset.

Nu er der tilmed kommet nedbør ind i prognoserne, både syd og nord for grænserne, hvilket også er med til at højne energiforsyningssituationen for resten af 2023 og den kommende vinter.

Prognose gaspriser vinter 2023 - 2024
Kommende vinters gaspriser viser tydeligt fald

Elpriser lavere end 2022 men stadig høj historisk

Elpris time for time 2023 er de første 7 måneder på lavere niveau end 2022 – elpriser nu ligger dog fortsat på højere niveauer end “normalt”, trods mange vil mene vi har nogle ok elpriser time for time disse måneder.

Herunder ses årets første 7 måneders timepriser for strøm i Danmark (gennemsnit af DK1 og DK2.

Få mit blik på jeres nuværende energi-aftaler

Book gratis intromøde

Elpris time for time 2023 og tidligere for månederne januar-juli
Elpris time for time 2023 og tidligere – for månederne januar-juli de forskellige år

Zoomer vi ind på juli måned de forskellige år, ses tydeligt påvirkningen af solcellestrøm i 2023. Den megen opstillede solcelleproduktion igennem 2022 sætter ind med meget lave elpriser midt på dagen her i sommerperioden. Juli er tilmed feriemåned, hvorfor forbruget har været ekstra lavt.

Dette bliver interessant at følge, for det overordnede forbrug i Europa må gerne stige, så vi ikke blot har sendt det til Asien. Forhåbningerne er, at når industrierne starter op igen med de noget lavere elpriser, så kan vi forhåbentligt se noget konkurrenceevne vende retur.

Elpris time for time 2023 og tidligere. Juli måned
Elpris time for time 2023 og tidligere – for juli de forskellige år

Elprisernes udvikling kan også løbende følges på min side dertil.

Ser vi på priserne for juli, er det også klart, at der stadig er mest at spare for den private elkunde ved at omlægge elforbrug fra aftensmadstiden til før eller senere – men alt i alt er vi altså godt og vel en krone under sidste års elpris time for time i juli måned. Noget der kan mærkes hos kunder med Elspot-kontrakter.

Elforbruget er lavere end 2022 – men ikke noget nævneværdigt i juli:

Elforbrug januar-juli 2014-2023
Elforbrug juli 2014-2023
Del artiklen med kolleger og bekendte