Der er gået folkesport i at følge elprisen time for time og der findes et utal af elpriser apps, hvor man let kan følge både elprisen og sit forbrug. Men som virksomhed, er det ikke lige præcis ok elpriser time for time i dag, der afgør, hvordan I er rustet til fremtiden.

Det er godt at vide, hvordan elpriserne bevæger sig, og hvilket faktorer, der spiller ind på elpriserne time for time, men som virksomhed er et mere strategisk blik oftest en fordel. For I skal gerne kunne overleve i det lange løb og ikke være 100% afhængige af elpris, naturgaspriser eller om I kan skrue helt op eller helt ned for forbruget konstant. Det bliver en del af energimarkederne i fremtiden, og det er på vej – men I skal her og nu gerne overleve de pågående energi-, inflations- og rentekriser, vi står midt i.

Zoom lidt ud – og få overblikket tilbage

I efteråret 2022 har vi oplevet et ekstremt lunt vejr sammenlignet med normaltemperaturer for årstiden. Oktober og november var elprisen time for time meget lav, og også lavere end markederne havde forventet blot få uger tidligere. Det fik mange private til at springe fra PuljeEl eller BasisEl-produkter, hvor elprisen var låst et kvartal ad gangen.

Nu har vintertemperaturer dog afløst det lune vejr, og vi har været inde i en periode med noget koldere vejr end normalen.

Som virksomhed mener jeg fremtiden bringer større gevinster ved at arbejde med energikøb på et mere strategisk niveau og altså agere fremfor som i år at måtte ud i at reagere på blandt andet elprisernes galopperende fart opad.

Elprisen time for time meget påvirket

Elpriserne er voldsomt påvirkede af de lave temperaturer, men at se på en sammenligning af elpriser time for time nu i forhold til oktober og november er ikke helt let. Der er nemlig også sket udfald af kernekraft, men det starter først i dag 9. december. Se historie her.

Derfor har jeg sammenlignet en periode fra 1. oktober til og med 17. oktober 2022 og set på elpris time for time i denne periode og holdt dette op med samme priser blot fra 18. oktober til og med 9. december 2022.

(red: læs også om mit forsvar af faste priser i indspil hos Montel)

Elprisen time for time højere ved vintertemperaturer
Elprisen time for time i øre pr. kilowatt med hhv. lunt efterårsvejr og koldt vintervejr. Kilde: Egne beregninger samt Nord Pool

Tydelige tendenser

Det er ret tydeligt for mig i ovenstående graf, at elpriserne er påvirket af vejret. Det ser ud til, at der for det første er mindre solproduktion midt på dagen, priserne er hævet betragteligt og at der er større forskel på peak-timen (altså den dyreste time) og den billigste.

Jeg ville som virksomhed med variable priser på srøm arbejde i retning af at blive bedre til at mingelere med energiforbruget i de forskellige perioder af året, fremfor at satse på at kunne reagere hver eneste dag på forskellig vis. Jeg er nemlig realist, og der er oftest andre omkostninger forbundet med at springe fra eller til.

Det er heller ikke særlig sandsynligt, at medarbejderne pludseligt ønsker at arbejde om natten, mens der omvendt kan være mulighed for at starte forskellige maskiner eller lægge noget forbrug på forskellige tidspunkter af døgnet, men også potentielt på året alt efter om man er i en periode med meget lunt vejr eller vintertemperaturerne har meldt sin ankomst.

Elpriserne under lup

Elpriserne time for time er under lup hos privatkunder og mange virksomheder i øjeblikket. Og det selvfølgelig med god grund, da energipriskrisen viste tænder. Men mens elpriserne er kommet betragteligt ned fra toppen hånd i hånd med naturgasprisen, så står vi stadig i en situation med knaphed på energi i Europa.

Det er langt fra til at se lige nu, men det skyldes et ekstremt lunt vejr her i oktober, der tilmed er fortsat ind i november. Jeg har en blomst stående i en krukke på terrassen, der simpelthen er sprunget i blomst igen – altså her i november. Så klimaforandringerne er vist ikke mulige at benægte mere. Der er et eller andet helt skævt ved så lunt efterårsvejr, når naturen er forvirret over det, og elpriserne dermed må erkende, at der ikke bruges som forventet i øjeblikket.

Det lune vejr forfører den almindelige forbruger

Elforbruget i Danmark viser, at vi faktisk har brugt rigeligt strøm i 2022 sammenlignet med de sidste år. 2021 var et år med meget højt forbrug, fordi vi havde ekstremt koldt vejr i starten af året, og godt gang i hjulene sidst på året. Det er altså først her de seneste uger, der virkelig er skruet ned for strømforbruget – og det især hos private forbrugere. Virksomheder er endnu ikke helt så mærket, selvom det begynder at vise sig.

Det lune vejr er dog den største kilde til elprisernes fald den seneste periode. For både naturgasforbruget og elforbruget har været markant lavere i år, end normalår. Normalt starter det store træk på naturgassen i starten af oktober med det køligere vejr, og i min optik bliver dette måske blot flyttet i år.

Elpriserne presses af lavere forbrug - udslag i elpriser time for time
Elforbruget i Danmark (strøm) viser ikke samme fald, som elpriserne indikerer

Elpriserne elregningen kan skifte hurtigt igen

Naturgaslagrene er bugnende fulde, der er LNG-skibe i kø ud for Europas kyster, og der er begyndende mere vand i Norske vandreservoirs. Så det tegner til en markant mindre presset energisituation i Europa her i vinteren 2022/23. Jeg vil dog gerne understrege, at det hurtigt kan skifte, hvis vejrmeldingerne skifter til mere kølige scenarier, og skulle vi ende med en længerevarende periode med ekstrem kulde, tror jeg ikke vi helt har set elprisernes sidste hoppen op og ned hurtigere end mine børn på en trampolin.

Husk nuancerne i medierne, tak

Det er klart, at når elselskaber i Danmark udbyder et pulje-produkt til kunder, hvor der købes ind til leveringskvartalet et kvartal tidligere – så ender man indimellem med at have købt til dyrere priser end, der leveres til. Men når medier som TV2 Nord skriver artikler som denne, så husker man altså ikke nuancerne. Elpriserne er høje på pujle-produkterne lige nu. Men går vi tilbage til de sidste mange kvartaler, har strømmen jo netop været købt ind til lavere priser, end der så er realiseret i leveringskvartalet.

Så ja, lige nu er Basis El et dyrt produkt – men kategorisk at afskrive det som et fint produkt for private er simpelthen forkert. Det er en spekulation i, at vi har set de højeste elpriser time for time allerede.

Produktet i sig selv er ok el i det mindste et produkt, der spreder risikoen. Man bør i stedet sætte spørgsmålstegn ved, om der er skruet for højt op for elselskabernes dækningsbidrag gennem tiden, siden produktet hed Forsyningspligtpris og blev overvåget af Energistyrelsen.

Virksomheder bør ikke være på Basis El

Virksomheder bør dog efter min mening ikke være på BasisEl eller Puljeel eller hvad selskaberne kalder de 3-månedlige faste priser. Til det er dækningsbidraget fra elselskaberne for høj. Der er dog ingen regel uden undtagelse, og har man et lavt elforbrug i en mindre virksomhed, er det af mindre betydning. Tilmed kan BasisEl gøre budgettering og håndtering af fakturering lettere, da prisen er kendt et kvartal ad gangen – men lidt større virksomheder, mellemstore og især store forbrugende virksomheder, bør aldrig ligge på BasisEl, da der er mulighed for langt skarpere forhandling.

Er du privatkunde;

En mulighed fra oven

Jeg blev for nyligt interviewet til mja dk, hvor snakken gik på, at det nuværende prisfald i både gas- og elpriserne time for time er en gylden mulighed for at få kigget nærmere på en lidt længere energistrategi og dermed optimere på fremtidige elregninger og energiregninger i det hele taget.

I den forbindelse arbejder mps-solutions på en mps-PPA-løsning, hvor store virksomheder går sammen om at indkøbe energien. Sidder du og læser med fra en større energiforbrugende virksomhed, skal I være mere end velkomne til at række ud for at høre jeres muligheder for at komme ombord.

Priserne i Nordnorge (inkl. EPAD) klatrer opad

Strømpriserne klatrer opad igen – og denne gang er det tilmed også sket i det Nordnorge, der normalt har meget lave elpriser og lave EPAD-priser. For efter en lang lun og vindrig periode i oktober og november 2022 kom Kong Vinter med sne og kulde.

Priser på strøm fra 15. november til 21. november 2022
Elpriserne time for time fra 15. november til 21. november 2022

Ovenfor ses elpriser time for time fra den 15. november til og med 21. november. Altså en uges spotpriser, hvor det er tydeligt at se, de nordnorske priser har taget et kæmpe spring opad i dag 21. november. Normalt har Nordnorge nogle af de laveste elpriser i verden, men det er altså stoppet brat med dagens elpriser – noget der også har indflydelse på de danske elpriser og de norske elpriser.

Kærkommen hjælp til kunder med uafdækket EPAD

I Danmark har en del “rådgivere” gennem de senere år plæderet for, at afdækning af elpriser i Danmark kunne gøres blot ved at købe System-kontrakten. Men for at få strøm leveret i DK1 (Jylland og Fyn) eller DK2 (Sjælland og øerne), skal man betale en EPAD – som er en områdepris. Denne betales altså for at få strømmen leveret netop i det område, man rent faktisk forbruger strømmen.

Derfor virker det ulogisk at anspore elforbrugere til at købe strøm på en System-kontrakt – der rent faktisk er et fiktivt nordisk område (Finland, Norge, Sverige og altså Danmark), såfremt der ikke havde eksisteret kabelbegrænsninger. Men der er netop kabler, og nogle steder store kabler, andre steder små.

Og grundet det, får vi altså nogle forskellige elpriser time for time de forskellige områder alt efter tilgængeligheden af el i netop den enkelte time. Og i Danmark er vi som bekendt højt afhængige af at solen skinner eller vinden blæser, og derfor ser vi meget svingende priser.

I ovenstående oversigt over elpriser time for time den sidste uge, har EPAD dog været relativ lav i Danmark grundet de høje priser i Nordnorge, der normalt bidrager med en høj faktor i beregningen af System-prisen.

EPAD historisk høj

Det er dog faktum at vi i år har oplevet den højeste pris på EPAD historisk. Og næste år tegner til kan blive endnu værre. Så selvom man i graferne herunder tydeligt ser priser på EPAD være omkring 0 tilbage i 2017-2019, så er det ingenlunde tilfældet mere.

Elpriser 2023 vil ligeledes præges af store områdedifferencer, hvilket vil komme til udtryk i høje EPAD-priser for Danmarks tilfælde, mens Nordnorge højest sandsynligt vil fortsætte med at have negative EPAD’s – så når turen går til Nordnorge eller Nordkap, kan man altså se frem til i princippet at få betaling ift. System-prisen for at få strømmen leveret.

Systemprisen og EPAD for at få leveret strømmen i DK1
System og DK1-EPAD 2017-2025. Kilde: Nordpool og Nasdaq

Elpriser 2023 – samt historisk og fremad

Elpriser 2023 ser også ud til at komme med store prisforskelle mellem områderne. I følgende graf ses de realiserede spotpriser historisk samt markedets nuværende prognose for elpriser (Jylland/Fyn), Sydnorge (Kristiansand), Nordnorge (Tromsø) samt System-prisen.

Igen er det meget tydeligt, at Nordnorge vil se de lave elpriser, mens vi og Sydnorge presses opad på baggrund af vores udenlandskabler til højere prisområder. Faktisk vil jeg mene at Kristiansand er alt for lavt prissat i årene fremad i øjeblikket.

Elpriserne historisk og elpriser 2023 og frem
Elpriser historisk og med markedets forventning til 2023 og frem

Elpriserne time for time vil svinge voldsomt

I fremtiden – som det er set i 2022 vil i min optik byde på voldsomme sving. For sol og vind fylder meget i vores elnet. Dog kan vi håbe på PtX kan udnytte noget af vores overproduktion af vedvarende energi, som i dag kommer til udtryk i stillestående vindmøller, når det blæser for meget i især Tyskland. Derudover vil kablet til England fra december 2023 presse elpriserne 2023 videre opad.

Tyske og norske elpriser

Norske elpriser har været spændende at følge den sidste uge i forhold til elpris time for time. Det har nemlig budt på meget store udsving, og samtidig været en kamp mellem de norske og tyske elpriser. Som mange aviser har beskrevet, så vi fredag 11. november 2022 elpriser omkring 0 igen. Tilmed på bagerens fødselsdag – må være træls at se for de bagere, der har måttet dreje nøglen de seneste måneder, hvor elpriserne toppede.

Afkobling fra tyske elpriser nu

De seneste mange måneder, har de danske priser været mest styret af tyske elpriser – og de norske elpriser har ligeledes været styret af engelske og tyske elpriser. Med det ekstremt lune vejr set i oktober og i starten af november, har vi dog en situation, hvor høje temperaturer af årstiden blandet med meget høj nedbør i Norge har sat priserne under pres igen. Til stor glæde for private og virksomheder med spot-aftaler / variable priser på strømmen.

Læs også om Norges store skattepakke for at tage pres af de norske elforbrugere.

Norske elpriser time for time sammenholdt med danske og tyske
Mix 7.-10. november og derefter hhv. norske og tyske elpriser time for time. Kilde: Nordpool

Ekstremt lunt vejr smadrer energivirksomhedernes Pulje-produkter

Der er skrevet meget om pulje-produkter for private på det sidste, og disse er også enormt dyre set i forhold til de spotpriser, vi har oplevet indtil nu i fjerde kvartal 2022. Priserne til de pulje- eller kvartals el-produkter selskaberne tilbyder, er dog købt ind i 3. kvartal – og dermed er prisernes himmelflugt i de produkter altså et kvartal bagud ift. spotpriserne oftest.

Oversigt over privates pulje-produkter gennem de sidste år

Herunder ses netop disse Kvartalsel-produkter (kært barn har ufatteligt mange navne i denne henseende). Tydeligt er det, at det siden 2020 har været ok at have produktet for de private – mens dette altså nu er vendt op og ned på meget kort tid. Men det skyldes især det ekstreme vejr og pludselig megen regn i Norge. Hvad fremtiden bringer for både de variable produkter og de faste priser er fortsat ikke til at vide med sikkerhed – elmarkedet ligner dog mere og mere et marked, der fortsat vil præges af større og større udsving.

Pulje-indkøbt elpriser time for time siden 2018
BasisEnergi og hvad det ellers kaldes, har faktisk givet plus siden 2018

Ovenstående graf viser faktisk, at såfremt man har haft BasisEnergi / Kvartalel eller hvad ens elselskab kalder produktet, har man siden 1. januar 2018 haft en akkumuleret pengestrøm, såfremt man som privat elkunde har forbrugt 1 kWh pr. time i alle døgnets 24 timer. Det er selvfølgelig et opstillet eksempel – men man skal følge elpriser time for time, såfremt man skal slå produktet.

Fjerde kvartal 2022 ser dog ud til at være i voldsom favør på de variable prisers side.

Hvornår er strømmen billigst?

Det er svært at spå om fremtidens elpriser time for time, men de vil næsten med sikkerhed bringe store udsving. Og et pulje-produkt er at sammenligne med en slags indkøbsforening, hvor man køber strømmen ind lidt i forvejen mod at have stabile priser i budgettet.

Her har vi dog fået noget smartere husholdningsapparater med smart energiforbrug, der kan benyttes med udskudt start og elbiler lader ofte smart helt automatisk. Så på den front, peget flere ting i retningen af, at mange elkunder måske vil have gavn af mere variable priser – simpelthen fordi vi får flere produkter i hjemmene, der selv kan finde ud af, hvornår strømmen er billigst.

Pose og sæk

De fleste vil gerne have i pose og sæk. Men køber man en forsikring til huset eller til virksomheden, får man også enten brug for den eller ikke. Det sagt, så står pulje-produkterne nok tilbage som produkter hr. og fru Jensen kan hoppe på for ikke at skulle finde en elpriser time for time APP som børn og/eller børnebørnene er hoppet på. Se evt. også mit skriv HER omkring hvordan timeprisen på el beregnes.

Del artiklen med kolleger og bekendte