Der er gået folkesport i at følge elprisen time for time og der findes et utal af elpriser apps, hvor man let kan følge både elprisen og sit forbrug. Men som virksomhed, er det ikke lige præcis ok elpriser time for time i dag, der afgør, hvordan I er rustet til fremtiden.

Det er godt at vide, hvordan elpriserne bevæger sig, og hvilket faktorer, der spiller ind på elpriserne time for time, men som virksomhed er et mere strategisk blik oftest en fordel. For I skal gerne kunne overleve i det lange løb og ikke være 100% afhængige af elpris, naturgaspriser eller om I kan skrue helt op eller helt ned for forbruget konstant. Det bliver en del af energimarkederne i fremtiden, og det er på vej – men I skal her og nu gerne overleve de pågående energi-, inflations- og rentekriser, vi står midt i.

Zoom lidt ud – og få overblikket tilbage

I efteråret 2022 har vi oplevet et ekstremt lunt vejr sammenlignet med normaltemperaturer for årstiden. Oktober og november var elprisen time for time meget lav, og også lavere end markederne havde forventet blot få uger tidligere. Det fik mange private til at springe fra PuljeEl eller BasisEl-produkter, hvor elprisen var låst et kvartal ad gangen.

Nu har vintertemperaturer dog afløst det lune vejr, og vi har været inde i en periode med noget koldere vejr end normalen.

Som virksomhed mener jeg fremtiden bringer større gevinster ved at arbejde med energikøb på et mere strategisk niveau og altså agere fremfor som i år at måtte ud i at reagere på blandt andet elprisernes galopperende fart opad.

Elprisen time for time meget påvirket

Elpriserne er voldsomt påvirkede af de lave temperaturer, men at se på elpriser time for time lige nu sammenlignet med oktober og november er ikke helt let. Der er nemlig også sket udfald af kernekraft, men det starter først i dag 9. december. Se historie her.

Derfor har jeg sammenlignet en periode fra 1. oktober til og med 17. oktober 2022 og set på elpris time for time i denne periode og holdt dette op med samme priser blot fra 18. oktober til og med 9. december 2022.

Elprisen time for time højere ved vintertemperaturer
Elprisen time for time i øre pr. kilowatt med hhv. lunt efterårsvejr og koldt vintervejr. Kilde: Egne beregninger samt Nord Pool

Tydelige tendenser

Det er ret tydeligt for mig i ovenstående graf, at elpriserne er påvirket af vejret. Det ser ud til, at der for det første er mindre solproduktion midt på dagen, priserne er hævet betragteligt og at der er større forskel på peak-timen (altså den dyreste time) og den billigste.

Jeg ville som virksomhed med variable priser på srøm arbejde i retning af at blive bedre til at mingelere med energiforbruget i de forskellige perioder af året, fremfor at satse på at kunne reagere hver eneste dag på forskellig vis. Jeg er nemlig realist, og der er oftest andre omkostninger forbundet med at springe fra eller til.

Det er heller ikke særlig sandsynligt, at medarbejderne pludseligt ønsker at arbejde om natten, mens der omvendt kan være mulighed for at starte forskellige maskiner eller lægge noget forbrug på forskellige tidspunkter af døgnet, men også potentielt på året alt efter om man er i en periode med meget lunt vejr eller vintertemperaturerne har meldt sin ankomst.

Se mere eller kontakt mig for at få et uvildigt blik på jeres situation.