Den sidste uge har været interessant at følge i forhold til elpriser time for time. Det har nemlig budt på meget store udsving, og samtidig været en kamp mellem de norske og tyske elpriser. Som mange aviser har beskrevet, så vi fredag 11. november 2022 elpriser omkring 0 igen. Tilmed på bagerens fødselsdag – må være træls at se for de bagere, der har måttet dreje nøglen de seneste måneder, hvor elpriserne toppede.

Afkobling fra tyske elpriser

De seneste mange måneder, har de danske priser været mest styret af tyske elpriser – og de norske elpriser har ligeledes været styret af tyske og engelske elpriser. Med det ekstremt lune vejr set i oktober og i starten af november, har vi dog en situation, hvor høje temperaturer af årstiden blandet med meget høj nedbør i Norge har sat priserne under pres igen. Til stor glæde for private og virksomheder med spot-aftaler / variable priser på strømmen.

Elpriser time for time kobling med Tyskland og Norge
Mix 7.-10. november og derefter hhv. norske og tyske elpriser time for time. Kilde: Nordpool

Ekstremt lunt vejr smadrer energivirksomhedernes Pulje-produkter

Der er skrevet meget om pulje-produkter for private på det sidste, og disse er også enormt dyre set i forhold til de spotpriser, vi har oplevet indtil nu i fjerde kvartal 2022. Priserne til de pulje- eller kvartals el-produkter selskaberne tilbyder, er dog købt ind i 3. kvartal – og dermed er prisernes himmelflugt i de produkter altså et kvartal bagud ift. spotpriserne oftest.

Oversigt over privates pulje-produkter gennem de sidste år

Herunder ses netop disse Kvartalsel-produkter (kært barn har ufatteligt mange navne i denne henseende). Tydeligt er det, at det siden 2020 har været ok at have produktet for de private – mens dette altså nu er vendt op og ned på meget kort tid. Men det skyldes især det ekstreme vejr og pludselig megen regn i Norge. Hvad fremtiden bringer for både de variable produkter og de faste priser er fortsat ikke til at vide med sikkerhed – elmarkedet ligner dog mere og mere et marked, der fortsat vil præges af større og større udsving.

Pulje-indkøbt elpriser time for time siden 2018
BasisEnergi og hvad det ellers kaldes, har faktisk givet plus siden 2018

Ovenstående graf viser faktisk, at såfremt man har haft BasisEnergi / Kvartalel eller hvad ens elselskab kalder produktet, har man siden 1. januar 2018 haft en akkumuleret pengestrøm, såfremt man som privat elkunde har forbrugt 1 kWh pr. time i alle døgnets 24 timer. Det er selvfølgelig et opstillet eksempel – men man skal følge elpriser time for time, såfremt man skal slå produktet.

Fjerde kvartal 2022 ser dog ud til at være i voldsom favør på de variable prisers side.

Hvornår er strømmen billigst?

Det er svært at spå om fremtidens elpriser time for time, men de vil næsten med sikkerhed bringe store udsving. Og et pulje-produkt er at sammenligne med en slags indkøbsforening, hvor man køber strømmen ind lidt i forvejen mod at have stabile priser i budgettet.

Her har vi dog fået noget smartere husholdningsapparater med smart energiforbrug, der kan benyttes med udskudt start og elbiler lader ofte smart helt automatisk. Så på den front, peget flere ting i retningen af, at mange elkunder måske vil have gavn af mere variable priser – simpelthen fordi vi får flere produkter i hjemmene, der selv kan finde ud af, hvornår strømmen er billigst.

Pose og sæk

De fleste vil gerne have i pose og sæk. Men køber man en forsikring til huset eller til virksomheden, får man også enten brug for den eller ikke. Det sagt, så står pulje-produkterne nok tilbage som produkter hr. og fru Jensen kan hoppe på for ikke at skulle finde en elpriser time for time APP som børn og/eller børnebørnene er hoppet på. Se evt. også mit skriv HER omkring hvordan timeprisen på el beregnes.