El – marked, elpriser og energistyring

Markeder i konstant udvikling

Gennem to årtier, har jeg beskæftiget mig med risikostyring, elpriser, gas, råvarehandel og energi generelt med alt der medfølger omkring disse markeder. Markeder, der alle er i konstant udvikling, med nye muligheder men også nye risici. Ingen ved, hvad morgendagen bringer – især ikke, når det kommer til strøm, og priser på alle verdens finansmarkeder.

Jeg ønsker at være med til at afmystificere markederne, da jeg tror på, vi kommer længst ved samarbejde.

Læs også mere om, hvorfor jeg mener I bør starte tidligt med at overveje strømaftaler 2024.

Vindenergi fra vindmøller - del af trilemmaet

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Sådan beregnes prisen på strøm

Dækningsbidrag til sælger
+ Administrationsomkostninger til sælger
+ Kreditomkostninger til sælger
(specifikt for hvert handelsselskab)
+ Balanceomkostninger til sælger
(specifikt for hvert handelsselskab)
+ Virksomhedens forbrugs-profilomkostning
(specifik for netop jeres forbrug / evt. en standard beregnet profilomkostning, hvis I har lavere forbrug)
+ Electricity Price Area Difference (EPAD)
(for at få strømmen leveret på fx Sjælland)
+ Systempris
(Fiktiv beregnet pris i Norden; hvis der ikke var begrænsninger i form af kabler)
+ Netabonnement
(til lokalt netselskab)
+ Transportomkostninger (til lokalt netselskab)
+ Afgifter
(til staten)
+ 25% moms (til staten)
= PRIS FOR 1 KWH SOM FORBRUGER

Hvad er prisen på 1 kWh i dag?

Priserne svinger time for time, og det bedste sted at følge med er via den fælles nordiske børs Nord Pool, der hver dag kl. 12.42 offentliggør den kommende dags priser for 24 timer.

Derudover handles strømmen i intraday-markedet, der balancerer forbrug og produktion i timerne og endnu kortere intervaller. Dette marked er dog ikke noget, der har direkte afsmittende effekt på forbrugeren, men det er her rigtig mange danske trading-virksomheder tjener deres milliarder – altså på at flytte rundt på strømmen indenfor dagen. Og disse omkostninger får forbrugeren at mærke i længden, da de svingende produktionsformer fra sol og vind giver disse behov for konstant balancering.

Hvordan fastsættes prisen på strøm?

Prisen fastsættes efter udbuds og efterspørgselskurver. Men ulig andre markeder, sender hver produktionsenhed deres mulige produktion ind, samt hvilken pris de ønsker at producere til, såfremt de bliver “ramt” på deres bud.

Skæringen ml udbuds- og efterspørgselskurven findes altså først, når de billige produktionsformer er taget, og netop derfor er det ofte naturgas, kul eller sågar olie, der udgør dagens day-ahead strømpriser.

Med nuværende beregning af strømpriserne, er det netop den sidst producerede kWh, der bestemmer prisen på day-ahead markedet, der afgør prisen overfor forbrugeren.

Hvor køber man den billigste strøm?

Det er selvfølgelig altid svært at sige, hvor den billigste elpris findes. For som stort set alle andre markeder påvirkes også dette marked af forskellige selskabers formåen.

Om de tjener penge på driften, om de er investeringslystne eller blot er sat i søen for at malke kunder og markedet.

Jeg benytter erfaring og viden omkring beregning af priser til konstant at holde øje med selskabernes tilbud på forskellige tidspunkter – så I sikres, at I får tilbud fra de skarpeste selskaber fremfor samtlige selskaber i landet (som ofte ses ved forsimplede udbud.

Stor forskel på spot og faste priser

Udover at have fokus på pris, er der også kontraktformen, om det er spot – altså variable priser eller en fastprisaftale I er på udkig efter.

Her er spotaftaler relativt simple at sammenligne, mens det kræver noget mere fokus omkring fastprisaftaler inkl. PPA. Her vil timing også være meget afgørende.

På hvilke tidspunkter er strøm billigst?

Der er gået nærmest folkesport i at følge timepriserne på strøm, og der findes et utal af strøm-apps til download, og rigtig mange sider, der forklarer nærmere.

Det er oftest givtigt, når man har mulighed for at flytte forbrug fra en time til en anden – se min side omhandlende systemydelser – for som energiforbrugende virksomhed, ser jeg på det med lidt længere briller.

Derfor laver jeg løbende analyser af tendenserne indenfor timepriserne, og klikker du på knappen herunder, ledes du over til disse.

Elpriser på timeniveau

Timepriserne findes på Nordpool’s hjemmeside eller via. elpriser apps.

Derudover kan denne side besøges for et lidt bredere blik på prisen time for time.

Det er også muligt både at finde priser time for time for DK1, DK2 og øvrige lande, mens der også er mulighed for at se kapaciteter på interconnectors, fysiske flows og også stor og bred information omkring intraday-markeder hos Nord Pool’s side.

Nord Pool - børs for elpriser - spot

Insourcing af spidskompetencer indenfor strømmarkederne

Mine to årstier erfaring har budt på både store opture rent indtjeningsmæssigt for de selskaber, jeg har arbejdet for – men jeg har også været med til at skulle vende brændende positioner i meget svære markeder.

Den indsigt og viden kommer ikke over natten – men qua I får mig med i et rådgivningsforløb, får I både kompetencer, erfaringen og min viden om markeder og muligheder på holdet fra første minut. Jeg ønsker at være jeres virtuelle medarbejder, som I måske ikke drikker kaffe med hver dag – men som følger markeder og muligheder på sidelinjen og er klar med info til jer løbende.

Energiplanlægning sejler egen sø

Energimarkederne er blevet mere og mere uforudsigelige de sidste år, hvilket skaber større behov for energistyring. Med udbygning af kabelforbindelser mellem landene er der kommet en større og større samhørighed, når det kommer til strømpriser og gaspriser.

Vi er så at sige i samme båd som Tyskland, Holland, Sydnorge, Sverige og fra slutningen af 2023 også England. Det har blandt andet medført de voldsomme stigninger i timepriserne, gaspriser og andre brændselspriser, vi har set de sidste år.

For med større sammenhæng kommer også større mulighed for at afsætte strøm til den højest bydende pris.

Og netop der, har vores energiplanlægning fra centralt hold i Danmark fejlet de sidste år. For vi får mindre og mindre stabil produktion i energisystemerne, og det vil medføre større udsving i priser og et uset pres på net og andre forsyningskæder.