Elaftale erhverv – fast, spotpris eller andet

Hvilken elaftale erhverv skal I vælge?

Traditionelt kan elaftaler erhverv deles op i to; spot eller fast. Risikoen ved de forskellige aftaletyper er ikke ens, men mulighederne er også forskellige. Har I brug for et overblik, giver jeg gerne en længere gennemgang end herunder. Der findes i øvrigt mange betegnelser for samme produkt – nærmest nyt navn for hver leverandør, så det kræver en lige tunge i mulen at gennemskue – noget der kommer med erfaringen.

Læs også min artikel om, hvorfor det kan være en ide at se på elindkøbet før afslutningen af året. Hvorfor det fx kan være en ide at have mig med på sidelinjen og allerede tidligt få set på elaftaler 2024.

Læs også mit indlæg om ladestandere til erhverv.

Spotpris elaftale til erhverv

Spotpris elaftaler erhverv betyder simpelt, at prisen på strøm følger markedsprisen på el fra time til time. Dermed har I som køber risikoen såfremt elprisen stiger – men samtidig har I muligheden for lavere elpriser, såfremt markedspriserne falder.

Her konkurrerer de forskellige elselskaber på spotpris el-tillægget – altså en pris lagt til de enkelte timepriser på selve strømmen. Denne indeholder dækningsbidrag, administrationsomkostninger mm – se siden med svar på, “hvordan beregnes elprisen?“.

Handel energi timepris på el gennem spotpris el-kontrakter, hvor man kan være godt tilfreds med rekordlave negative elpriser i maj-juli 2023 – mens man omvendt presses ved høje elpriser.

Fastpris elaftale erhverv

Den anden typiske aftaleform for virksomheder er fastpris elaftale.

Dette er ikke en overraskelse aftaler, hvor prisen på strøm aftales før leverancen begynder – og her spiller flere ting ind på prisen. Generelt er timingen af stor betydning, da elpriserne svinger dagligt, og samtidig er der forskel på de forskellige elselskabers tilgang til beregning af priser frem i tid. 

Jeg publicerer løbende prognoser over elpriser og naturgas, som giver en kort indikation på, hvor pilen peger hen de kommende måneder og år.

Fastprisaftalerne indeholder dog også dækningsbidrag mm, hvorfor man bør være helt skarp, når man indgår disse aftaler.

Ulrik og Mogens optimerer elaftale erhverv hos telefonHuset

Gør som TelefonHuset

Handel energi erhverv med MPS-SOLUTIONS som energimægler. Så sikres I uvildig rådgivning og en samarbejdspartner, der udelukkende arbejder for jer.

Forbrugsfleksibilitet kan blive en indkomst

Med indførslen af meget opstillet vedvarende energi i form af vindmølleparker, og solcelleparker svinger elproduktionen mere end før. Dette bevirker at elprisen time for time kan være meget lavt en sommermiddag, hvor der er blæst over landet.

Modsat kan priserne bliver enormt høje på vinterdage uden blæst og hvor solen nærmest ikke står op. Dette betyder større risiko for prissving – hvilket kan blive jeres fordel, hvis I har mulighed for fleksibelt forbrug – såkaldt demand response.

Kan I skrue op og ned for jeres forbrug, kan I dermed få en større bid af kagen, hvis I indgår aftale, hvor I netop bliver kompenseret for denne fleksibilitet, da dette er med til at gøre elmarkedet mere omkostningseffektivt og mindsker risikoen for udfald i nettet både ved for lidt og for meget leveret produktion / forbrug.

Kontakt MPS-SOLUTIONS for at sikre jer korrekt afregning ved forbrugsfleksibilitet.

Få den optimale elaftale til din virksomhed

Risikostyring bør være et mål med elaftaler til erhverv. Om I ønsker spotpriser el eller fastpris el aftale indebærer risici. Derfor kan MPS-SOLUTIONS benyttes med input og vinkler på jeres overvejelser. 100% uvildigt.

Input ligegyldigt hvilken elaftale til erhverv jeres virksomhed vælger er vigtigt – energisektoren er i evig forandring og derfor får I løbende i leveringsperioden forskellig information, markedsopdateringer og mit blik på jeres elforbrug, skulle jeg opdage noget, der stikker ud eller få ideer.

Kort og godt, sikrer MPS-SOLUTIONS elaftaler tilpasset jeres behov og risikovillighed.

Andre typer elaftale til erhverv

Selvom spot og faste prisaftaler udgør den langt største base, er der andre aftaleformer, der bestemt er lige så relevante. Her kan nævnes kombi-aftaler, hvor man får lidt fra begge verdener, man kan indgå i pulje-el aftaler, hvor virksomhedens strøm købes ind med en pulje af andre selskaber og derudover er PPA-kontrakter blevet det helt store de sidste år, hvor man køber mere direkte fra et VE-anlæg.

Power Purchase Agreements

De seneste år er PPA blevet det helt hotte i elmarkedet i forbindelse med indførslen af SDG-mål, miljømæssige KPI’ere og tendens til at ville gøre mere for klimaet i forbindelse med elforbrug erhverv.

Ved en PPA køber I strøm direkte fra et vedvarende energiproducerende anlæg såsom en vindmøllepark, solcellepark eller hybrider heraf.

Fordelene er, at I kan påberåbe jer grøn strøm på jeres købte el til erhverv, mens I samtidig kan opnå en grad af risikostyring af fremtidige elpriser.

Ulemperne er dog mange, da det ofte er meget lange el-aftaler, og betingelserne heri kan virkelig betyde knald eller fald.

Kombi-el

Helt simpelt er kombi-el eller kombinationsaftaler en blanding af spotpris el og fastpris. Denne aftaleform er mest relevant, hvis I har en vis størrelse.

I kan som virksomhed fx vælge at indkøbe 50% på fast el pris erhverv for 2024 og 40% fastpris i 2025 til en start. Derfra kan I så vælge at indkøbe yderligere mængder til faste priser som I nærmer jer leveringsåret, eller I kan vælge at “gå i levering” med fx 50% spot.

Fordelen er at I opnår lidt af hvert – I får dog også kun halvdelen af gevinsten på hver side.

Men rent risikostyringsmæssigt, er dette en lidt blødere form end at køre på rene fastpriser eller fleksible elpriser.

Pulje-El til erhverv

Puljede aftaler er også lidt en hybrid aftaleform indenfor strøm. Her betyder en elaftale hos leverandør X, at denne agerer porteføljeforvalter for jeres strømindkøb, og denne forsøger løbende at optimere indkøbet ud fra eventuelle nedfældede strategier eller ud fra analyse af markedsændringerne.

Fordelen er, at I også spreder risikoen ved at indkøbe el på faste priser til flere forskellige tidspunkter, men I er også meget bundet op af resultaterne bag handelsselskabets kunnen.

Som minimum bør man her være meget opmærksom på betingelserne bagkontrakterne, da uhensigtsmæssige vilkår kan give handleren store fordele, mens I måske bærer al risikoen.

Alternative elaftale erhverv

Som tidligere elhandler, har jeg set de fleste typer af elaftaler til erhverv gennem tiden. Fra jeg startede i elmarkedet i 2007, hvor vi handlede asiatiske optioner til kunderne, hvor prisen fulgte markedspriserne ned men ikke op over rene base-afdækninger og system-afdækninger.

Fælles for de fleste af de mere alternative aftaleformer er i min optik, at I som virksomhed virkelig skal være skarpe på, hvad I køber ind på – og hvordan jeres risiko ser ud med det omtalte produkt hos elhandleren.

Asiatiske optioner havde i sin tid en ok præmie – indtil sælgere blev lidt for kreative med at regne ekstra dækningsbidrag ind.
Produktet følger markedsprisen ned, men ikke op og giver altså strøm til erhverv med et vist prissikringselement.

Baseload-produkter indeholder en afdækning af den rene markedsrisiko i forbindelse med store udsving i energipriserne, men indeholder ikke risikostyring i forhold til netop jeres virksomhed.
Det er et rent finansielt produkt, men kan yde noget sikkerhed. Dog bør I være klar over, hvordan I kan udtræde af kontrakten – hvis det overhovedet er muligt.

Systempris-afdækninger var voldsomt populære blandt mange elselskaber i Danmark, da det traditionelt ikke kostede meget at få leveret strømmen i Danmark – dette har de seneste år dog vendt op og ned på, hvilket også er grunden til jeg aldrig har rørt dette produkt med en ildtang.
I min optik bruger jeres virksomhed el i Danmark – det er den pris, I bør forholde jer til, så I ender med ok el erhverv og mindre overraskelser.

Cross hedge: Har I et bredt energiforbrug af fx strøm, naturgas og diesel, kan cross-hedging være en mulighed.
Her køber I fx el til fast pris for at prissikre jer ud af noget af den samlede markedsrisiko ved jeres samlede energiforbrug.
Selvom det kan være vanskeligt at afgøre, hvor stor andel energi, der bør prissikres, tilfører denne aftaleform et element af risikostyring.

Fastpris uden profil: Her fastlåser I prisen for DK1 eller DK2, men ikke jeres forbrugsprofil. Dermed bærer I risikoen for ændringer i strukturen af elpriserne over tid mellem de forskellige timer i forhold til jeres timeforbrug af strøm. Historisk har denne aftaleform givet anledning til mange fejlafregninger – kontakt mig gerne, hvis I vil have tjekket gamle afregninger og fakturaer.