Elnetselskaber – benchmarking mm

Om elnetselskaberne og deres rolle i samfundet

 

Nye nettariffer

Elnetselskaberne i Danmark udfør flere roller i samfundet, og er kendetegnet ved flere sammenlignelige egenskaber. Først og fremmest skal de sørge for transport af el rundt i hele Danmark. Dette indbefatter dog samtidig, at det fortsat er monopol-virksomheder, idet der kun drivet ét elnet i Danmark. Dog delt op i adskillige elnetselskaber.

At der stadig er et monopol-marked for transporten af strøm i Danmark gør samtidig, at lovgivningen sørger for økonomisk regulering af disse i form af:

1) Benchmarking – der går ud på elnetselskaberne helst skal drives så effektive som muligt, og gøres de ikke det, underlægges de strengere effektiviseringskrav i årene derefter

2) Indtægtsrammer – der bevirker, at elnetselskaberne ikke blot kan skrue prisen i vejret. Altså det der afholder dem fra rent faktisk at udøve den magt, der naturligt ligger hos dem ved at være monopolister i et marked, hvor der ikke er særlig høj elasticitet i forbruget – ENDNU! Indtægtsrammerne skal omvendt sørge for, at selskaberne kan opkræve provenue, så de kan dække omkostninger til vedligehold og den daglige drift – inkl. inflation mm.

3) Forrentningslofter – lidt samme stil som 2 – men forrentningsloftet sikrer, at selskaberne ikke opnår en urimelig indtægt på monopolvirksomheden.

Dette er alt sammen ofte genstand for megen debat, og så sent som i januar 2023, har der være kritik af indtægterne hos landets elnetselskaber, hvor Forsyningstilsynet er ude med riven omkring dette.

Spekulationspenge fordeles via. forsyningsselskaber

Sidste nye er i sommeren 2023, at det er kommet frem, at enkelte netselskaber vil tilbyde kunderne rabatter fremad, da moderselskabet – altså AMBA’et – samlet har tjent penge i 2022 på spekulation og kortsigtet energihandel.

Noget som på overfladen virker godt, men problemet ligger i, at det således er de kommercielle selskaber, der kan sende profit ind i et monopolselskab, fremfor at pengene retteligt blev brugt, hvor de er tjent. Det er en svær balancegang, og jeg spår dette til at få større indflydelse fremad, da de fleste selskaber jo netop jagter de kortsigtede profitter nu om dage.

Elnetselskaber Danmark kort – find jeres netselskab her

Kort over netselskaber i Danmark 2023

Kilde elnetselskaber kort (opdateret januar 2023): Energistyrelsen

Oversigt over Danmarks elnetselskaber

Nedenstående er ren copy-paste fra Energistyrelsen og viser en oversigt over elnetsbevillingshavere.
Samtlige elnet har udløbsdato for denne bevilling 31.12.2025.

Cerius A/S
Dinel A/S
Elektrus A/S
Elinord A/S
Elnet Midt A/S
TREFOR El-Net Øst A/S
Flow Elnet A/S
Forsyning Elnet A/S
GEV Elnet A/S
HAMMEL ELFORSYNING NET A/S
HJERTING TRANSFORMATORFORENING
HURUP ELVÆRK NET A/S
Ikast El Net A/S
El-net Kongerslev A/S
Konstant Net A/S
LÆSØ ELNET A/S
Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.
N1 A/S
N1 Randers A/S
NAKSKOV ELNET A/S
NKE-ELNET A/S
NOE Net A/S
NORD ENERGI NET A/S
Radius Elnet A/S
RAH Net A/S
RAVDEX A/S
SUNDS ELFORSYNING
TARM ELVÆRK NET A/S
THY-MORS ENERGI ELNET A/S
TREFOR EL-NET A/S
VEKSEL A/S
L-Net A/S
VESTJYSKE NET 60 KV A/S
VIDEBÆK ELNET A/S
Vildbjerg Elnet A/S
VORES ELNET A/S
Zeanet A/S
Aal El-Net A M B A
AARS-HORNUM NET A/S

Metoderne til opgørelse af fx benchmarking er konstant under debat og Forsyningstilsynet foretager hvert år denne økonomiske benchmark, mens der målet på tre punkter især:

  1. Overgang til ny reguleringsperiode medfører 5-årige effektiviseringskrav.
  2. Standardisering af kapitalomkostninger kan medføre nye krav til indberetning.
  3. Ny metode til måling af leveringskvalitet og konsekvens i indtægtsrammen. 

Kilde: PWC