Fastpris uden profil eller EPAD – ekstra risiko?

Fastpris uden 100% sikring – risici og muligheder

Der findes en del forskellige måder at strukturere elaftaler på, hvor I som virksomhed kan tage risici, få muligheder og derfra tjene eller tabe på de spcifikke aftaler i forhold til at gøre intet eller vælge andre elaftaler.

Fastpris uden profil-afdækning

 

Fastpris-aftaler på el uden profilomkostning er en type elaftale, der har en del af spekulation i sig, en ekstra risiko.

For profilomkostningen er prisen for jeres specifikke forbrug af strøm holdt op mod de enkelte timepriser i årets løb.

Bruger I mest strøm i dyre timer, vil I have en høj profilomkostning. Ligeledes vil I have en høj profilomkostning, såfremt I bruger strøm i de dyreste måneder af året, og hvis I bruger strøm i hverdagene sammenlignet med en elkunde, der måske mest forbruger strøm i weekenden.

Jeg publicerer løbende prognoser over elpriser og naturgas, som giver en kort indikation på, hvor pilen peger hen de kommende år.

Men jeres profilomkostning er afhængig af mere end forwardpriserne på strøm – her kommer produktionskapacitet, udbud og efterspørgsel også ind.

I er så at sige “kun” dækket af i forhold til markedsrisikoen på el – altså om markedet generelt stiger eller falder i pris. Men I er prisgivet overfor elselskabet til at betale jeres profilomkostning.

Denne kan tilmed være vanskelig at udregne – hvorfor det kan være en ide med uvildige øjne, der kan sikre jer korrekt afregnede priser.

Forbrugsprofiler

Her ses forskellige forbrugsprofiler for forskellige erhverv. Forskelle fra de enkelte profiler op mod elprisen time for time giver profilomkostningen.

Det er tydeligt, at der er forskel i elforbruget fordelt over timerne, og det samme vil der være over dagene i ugen samt måneder og sæson over året.

Altsammen noget der bevirker, at hver virksomhed har sin egen forbrugsprofil, og dermed afregnes forskelligt i spotmarkedet eller får tilbudt forskellige priser fra elselskaberne ved tilbud på faste priser eller PPA-kontrakter.

Der er potentielt penge at spare, da elselskaber regner profil forskellig – og af og til faktisk forkert.

El-forbrugsprofiler for et kontor, en restaurant og et landbrug

Fastpris uden EPAD

 

Fastpris uden EPAD betyder at jeres afregningspris er fast på System-kontrakten, mens I samtidig ikke indkøber EPAD (Electricity Price Area Difference). Altså køber I en sikring af en pris i det fiktive område “System”, der udgøres af Norge, Finland, Sverige og Danmark.

Systemprisen udregnes på baggrund af kalkuler baseret på, at der ikke fandtes kabelbegrænsninger mellem landene. I sagens natur gør der dog det, hvorfor Systemprisen er fiktiv.

Oveni Systemprisen, skal man nemlig betale EPAD – en slags transportomkostning – for at få leveret strømmen i fx Jylland/Fyn eller Sjælland/Øerne. På graferne herunder betegner ARH levering i Jylland/på Fyn mens CPH er for levering på Sjælland/Øerne.

I har som køber altså risikoen overfor ændringer i disse transportomkostninger – både såfremt der sker udfald af et elkabel mellem prisområder i Norden. Hvis et enkelt område måske oplever knaphed på strøm – eller potentielt gevinst ved at et område afskæres fra højere prisområder.

Se også siden “hvordan beregnes elprisen?“.

Før 2020 handlede disse EPAD’s meget lavt – ja 2019 blev faktisk leveret med negativ elpris på selve EPAD’en, mens Systemkontrakten var højere. Kigger vi på 2022 er niveauet markant højere på baggrund af elpriskrisen – men lige så vigtigt, er EPAD’sene her betydeligt højere – noget der bl.a. kommer på baggrund af, at Sydnorge i slut 2021 fik kabel til England og Danmark fortsat grænser op til Tyskland med høje energiomkostninger grundet stor andel gaskraft i elsystemet.

Vil I have uddybende forklaringer, er I velkomne til at kontakte mig.

EPAD og System for 2019
EPAD og System for 2022

Outsourcing af energikøbet – typisk forløb

Køb af strøm, gas og grøn investering

+ Jeg undersøger jeres forbrug, nuværende aftaler og markedet
+ Jeg præsenterer forslag og hjemtager relevante skarpe tilbud
+ Jeg sørger for aftalerne kommer på plads med leverandører

Eksekvering

+ Min force er mit overblik og evne til at absorbere information
+ Dermed sikres I skarp forhandling og sikkert leverandørvalg
+ Jeg har fokus på jeres behov og laver ikke blot simple udbud

Opfølgning

+ SPOT, FAST, KOMBI eller PPA – jeg er med jer i leveringsperioden

+ I får resultatopfølgning og løbende uvildig rådgivning

+ I spiser måske ikke frokost med mig hver dag, men jeg holder øje med markeder og muligheder for jer

+ I kan altså trygt outsource dele af energikøbet til mig og dermed spare omkostninger, få frigjort ressourcer og tid til jeres kerneopgaver

Elpære med grønne blade

Andre muligheder

Kunden i centrum ved køb af el til erhverv

Her får I viden, erfaring og mine kompetencer på holdet fra dag 1.

Jeg tager ikke på “kundekorstog” eller opfinder floskler og smarte salgstricks, men arbejder for at sikre jer energi uden greenwashing og shitstorms.

Strateg af hjerte og købmand i blodet – med passion for at være jeres foretrukne erhvervsmægler. Det må være en passende betegnelse, og I sikres skarp rådgivning qua min åbne og ligefremme kommunikation. For jeg tjener ikke en rød reje fra hverken leverandører eller mulige samarbejdspartnere.

Med viden fra hele verden, har jeg konstant overblik over, hvad der rører sig i finansmarkederne globalt, og hvordan dette spiller ind på energipriserne herhjemme – det tilbyder jeg at tilføre jer samtidig med I outsourcer lidt af ansvarsområderne for medarbejderne.

To kvinder i bestyrelseslokalet

BESTYRELSESRÅDGIVER

Få bedre risikostyring i bestyrelsen i forbindelse med køb af energi med rådgivning og sparring gn MPS-SOLUTIONS

 

Det er et komplekst spørgsmål, da det selvfølgelig afhænger af timing i markedet og elprisernes udvikling derfra.

Ét er dog sikkert – en kendt elpris har altid den fordel, at I som virksomhed ved, hvad I bør budgettere med i forhold til egne salgspriser og budgetter i det givne tidsrum for den faste elpris.