Nettariffer i elmarkedet

Hvad er elnettariffen?

En afgift i elmarkedet for samtlige forbrugere, producenter og balanceansvarlige betaler mere eller mindre af hvert år i forbindelse med disses udnyttelse af elnettet. Det dækker de faste omkostninger, Energinet har ved at drive vores fælles elnet og altså sikre, at vores net altid er i balance – og at sikre vi ikke oplever udfald eller blackouts.

Simpelt sagt, dækket tarifferne omkostningerne forbundet med at drive elnettet.

Størrelsen på den nettarif den enkelte forbruger eller andre markedsdeltagere betaler, varierer dog meget – fx er der stor forskel mellem hvad en privatkunde og en meget stor elforbrugende produktionsvirksomhed betaler pr kWh. Info på denne side findes også direkte hos Energinet.

Aktuelle priser direkte fra Energinet

Forbrugstariffer Pris
Transmissionstarif 5,80 øre/kWh
Systemtarif 5,4 øre/kWh
Produktion Omk.
Indfødning – Højforbrugsområde 0,30 øre/kWh
Indfødning – Lavforbrugsområde 0,90 øre/kWh
Produktionsbalancetarif 0,16 øre/kWh
Balanceansvar Sats
Balancekraft gebyr 0,1 øre/kWh
Månedligt gebyr 30 EUR/uge

Planer for fremtidens model

Udover de priser vist her, findes yderligere tilslutningsafgifter mm. Få hele overblikket hos Energinet, så du også kan følge det både historisk og fremad: Aktuelle nettariffer.

Indtil videre har elnettets omkostninger været delt ud, så omkostningen har været ens for alle. Men idet fremtidens elektrificering og den større andel energi, der kommer fra vedvarende kilder i elnettet giver forskellige måder at udnytte nettet på. Derfor har Energinet længe planlagt at omkostningerne skal fordeles efter, hvorledes man udnyttter elnettet.

Samtidig er det planen, at de fremtidige elnettariffer skal belønne fleksibelt elforbrug, så forbrugeren dermed får mere ud af at lægge forbrug, når strømmen er billigst eller grønnest i nettet.

Der vil også ske en differentiering ud fra hvor producenterne placerer anlæg, idet der i dag er områder med meget høj vedvarende produktion, mens andre er mindre belastede – dette skal sikre, at produktion foregår så tæt på forbrug som muligt.

NB: I 2023 har nettariffen for private været skruet helt ned til minimum, da politikerne ville dæmpe energipriskrise-effekterne da de før årsskiftet forsøgte at skærme de hårdest ramte forbrugere.

Derudover bør nævnes, at den hedengangne PSO-afgift nu er skrinlagt – men vi betaler noget over Finansloven nu og andre dele kan indgå i tarifferne generelt.

TVILUM er kunde hos MPS-SOLUTIONS

Gør som TVILUM

Og få rådgivning fra MPS-SOLUTIONS når I vurderer fremtidige energiaftaler. TVILUM udtaler om samarbejdet:

“Tak for deltagelsen ved leverandør-mødet, og det både for den grundige forberedelse og erfarne indspark. Det fik banen kridtet tydeligt op. Pissegodt arbejdet.”

Få den optimale elaftale til din virksomhed

Tariffer er svære at slippe udenom – men de er også det, der bevirker, at vi har så godt fungerende elnet i Danmark, hvor vores fælles Energinet er skarp i at planere fornuftigt.

Man kunne ønske, Energinet – og andre TSO’ere (Transmission System Operator) kunne få flere af de enorme profitter trading-husene scorede i 2022 ved at handle strøm frem og tilbage. For de profitter burde bruges til at understøtte omkostningerne i nettet, så vi hele tiden kan udbygge og forbedre elnettet.

Det har været for let at skovle penge ud af elmarkedet, som jeg også gav udtryk for her i Finans.

Forbrugsfleksibilitet kan blive en indkomst

Har I som virksomhed mulighed for at byde ind med forbrugsfleksibilitet, bør I få en aftale om at byde ind med dette. Jeres betaling skal selvfølgelig afspejle de indtjeningsmuligheder den balanceansvarlige opnår, og derfor opfordrer jeg til, I tager en uvildig rådgiver med på råd – her byder MPS-SOLUTIONS gerne ind.

Producentbetaling fra 2023 – i omstillingens tegn

 

Energinet indfører i 2023 en ny model for producentbetaling, der skal sikre større bidrag fra producenterne til at dække omkostninger ved elnettet, indeholdende fx incitamenter til at placere solceller eller vindmøller i områder med plads til yderligere “grøn” elproduktion.

Trods Green Power Denmark råber højt med “det må ikke ramme klimaindsats“, er de nye Energinet tariffer 2023 dog et vigtigt skridt i den grønnere retning for Danmark. For det er sværere at balancere et elmarked bestående nærmest udelukkende af sol og vind.

Tretrinsraket i producentbetalingen fra 2023

Den nye omkostningsstruktur er altså et nødvendigt onde, når vi ønsker at være et forgangsland for stort set udelukkende solcelleanlæg og vindmølleparker.

I “gamle dage”, betalte vi PSO-afgift, der var med til at dække elnettets omkostninger, samtidig med den støttede den “grønne omstilling” og altså opstilling af vindmøller og solcelleanlæg. Så langt så godt – men den gamle ordning var lavet på et tidspunkt, hvor elnettet var særlig drevet af kraftvarmeværker og andre store elproducenter. Nu har vi et elnet, der i høj grad er afhængig af sol og vind, og derfor kommer produktionen også i klumper – hvilket giver øget brug for at kunne transportere strømmen over distancer, men ligeledes til tider større mængder end andre.

Så udover differentiering i elproduktionsanlægs tilslutingsafgift, vil nye produktionsanlæg fremad skulle betale:

 

  • Stations-tilslutningsbidrag – denne vil dække gennemsnitlige tilslutningsomkostninger i Energinets stationer
  • Standard-tilslutningsbidrag – denne vil afhænge af antal MW og altså tilslutningens størrelse og vil dække gennemsnitlige omkostninger til netforstærkninger i de “nære elnet”.
  • Løbende indfødningstarif – vil være geografisk differentieret og dække løbende omkostninger i elnettet, såsom fx nettab, der opstår når strømmen transporteres fra sted til sted.