Energiformer – Klimafokus

Energiformer og nye teknologier – et varmt emne

Billede af landskab med forskellige energiformer: vindmølle, atomkraftværk og solceller

Der er kommet mere og mere klimafokus de seneste år. På vedvarende energi, grøn omstilling i bl.a. Danmark og resten af Europa mv.

For mens mange er enige om, at energiforsyningen skal være grøn og at vi skal bevæge os mod mere bæredygtige samfund, ser vejen derhen ikke altid ens ud. Den ene mener måske solenergi er vejen frem. Andre vil have vindenergi via. havvindmølleparker og også landbaseret vind.

Andre råber på løsninger indeholdende en eller anden form for kernekraft / atomkraft, mens der også er fokus på, om biogas og varme produceret på importeret træ nu også i virkeligheden er helt så bæredygtig energier, som mange vil have det til at fremstå som. For det kan undre, at træ importeret fra Sydamerika pludselig kan omdannes til noget, der efter beregninger nærmest ikke udleder CO2.

Vi bør hver især samtidig huske, at vores input til ændringer, faktisk kan skabe ringe i vandet. For uden den enkelte, sker der ikke noget samlet. Derfor er det skønt at se delinger på LinkedIn og i medierne af danske virksomheder, der går foran i kampen mod udledninger – men vi skal videre, for så længe den samlede danske udledning ikke falder nævneværdigt, taber klimaet fortsat.

Min store kæphest er, at vi skal holde vores forbrug her. For klimaet vinder ikke, hvis det blot flyttes til områder med mørkere energimix. Klimaet er ligeglad med landegrænser – og vores procentsats for ve i systemet hjælper ikke meget, når forbruget blot flytter til kulfyret elproduktion. Dét er mit klimafokus.

Vi skal turde dialog om forskellige energiformer

Det er vigtigt vi som samfund undersøger forskellige muligheder for en fremtidig bæredygtig energiforsyning og ikke lader os holde tilbage af gammel frygt eller uvidenhed.

Det ER svært at vide alt – men netop derfor er åben og ærlig dialog sundt. Og klimaet har sådan set ikke råd til vi lader være. Der er forskel på kemisk energi, mekanisk energi og elektrisk energi – men målet er samlet, at vi bevæger os mod et mere cirkulært forbrug, så kloden kan overleve.

Derfor bør vi åbne os for mulighederne omkring atomkraft, da disse teknologier er i en voldsom udvikling, og altså bibringer noget andet til et presset elsystem fx, hvor solenergi og vindenergi altså ikke er tilstede hele tiden.

Elpære med grønne blade

Transparens omkring vedvarende energi

Jeg tror vi kommer længst med ønsket om bæredygtige energiformer ved at være åbne og ærlige omkring kommunikation, indsatser og resultaterne heraf. Ved ikke at være bange for at kaste os ind i kampen for at finde besparelser, udføre energioptimering eller forsøge at købe den reneste form for energi til produktion eller transport og lign.

Min rådgivning tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds virkelighed. For det er kun ved at være åbne og ærlige, at vi for alvor kan arbejde for den rette omstilling. Det er bare satans svært i et land, hvor der fra politisk side nærmest er truffet beslutning om, at det udelukkende er solenergi og vindenergi, der udgør grønne energiformer.

Se mere hos FN omkring klimaforandringerne her.

Selv har jeg forsøgt at sparke arbejdet omkring et termonet i gang i Sorring, hvor jeg bor. For der skyder enkeltstående varmepumper op i hele byen, men en samlet indsats virker bare teoretisk som en bedre ide – og kan vi tilmed udnytte jordens termiske energi til dette termonet, må det alt andet lige være bedre for klimaet og pengepungen. Men der er store besværligheder – fx er termonet ikke sidestillet endnu som et fjernvarmeværk, hvormed belåning osv er mere besværlig, da de ikke kan afskrives over samme lange årrække som et fjernvarmeværk.

Læs om forskellige former for energi og teknologier