Batterier – en nødvendighed for Vedvarende strøm?

Kondensatorbatterier snart et must ved solcelleenergi

Batterier

Vedvarende energis andel i det danske elmix stiger hvert år. Solceller og vindmøller bliver sat op med uhørt hast, og trods højere tilslutningsafgifter i 2023, er det forventet, at også 2023 bliver et år med opstilling af især meget solcellekapacitet i Danmark men også i store dele af resten af verden. Eldeklarationerne bliver altså “grønnere” – men samtidig stiger kompleksiteten af elmarkederne, da sol- og vindenergi er mindre stabile end fx kernekraft.

Der er ikke tvivl om, at der er behov for løsninger, der får udledningen af CO2 ned. Både på den korte bane, men også på den lange bane. Her spiller solcelle- og vindmøllestrøm fint sammen med mere stabile løsninger som atomkraft. Men der er brug for et skifte til mere stabil produktion hellere i dag end i morgen – entydig opstilling af sol og vind, kan ikke gøre nok alene.

Kondensatorbatterier er dog udnævt til at kunne spille en stor rolle – hvilket er forskellige former for batterier puljet sammen i batteri-parker eller -klynger. Her lagres den grønne strøm fra sol og vind, hvilen dermed kan benyttes, når solen er gået ned eller vinden har lagt sig. Men hvordan fremstilles batterier – og hvem bliver vi afhængige af, såfremt vi går all in der også?

Power-to-X bør ikke stjæle fokus fra klimaforandringerne

 

Power-to-X får megen opmærksomhed disse år, og med Megaton i Sydjylland og mange andre gigantiske Power-to-X projekter, er det selvklart. Det er dog gået stille for sig, at disse projekter fra EU-side har fået dispensation fra væsentlige klimakrav, såfremt de opstilles inden 2028. Klimakrav, der ellers var til for at sikre, at det udelukkende var den grønne strøm, der blev omdannet til brint, ammoniak og andet fra den vedvarende strøm fx ved hjælp af elektrolyse.

Men med fritagelsen fra de krav, ser jeg risici for PtX på ren kulkraft eller sågar olieproduceret strøm.

Det vinder klimaet altså ikke på. Det er faktisk direkte kontraproduktivt for den grønne omstilling og vores fokus på klimaforandringerne.

“Jeg har svært ved at se på, mens EU lader Power-To-X undslippe vitale klimakrav. Klimaforandringerne får absolut intet ud af Power-to-X fra kul eller olie. Fritagelse fra kun at benytte vedvarende energi i PtX-projekter giver ingen mening. Disse projekter bør forbedre klimaets betingelser.”

Mogens

Ejer og Energistrateg, MPS-SOLUTIONS

Billede af landskab med vindmølle, atomkraftværk og solceller

Vedvarende energi skal hænge sammen

Vi bør holde fokus på det, vedvarende energi er her for – nemlig at hjælpe til med mindre CO2-udledning og altså at mindske de klimaforandringer, der skyller ind over menneskeheden disse år.

Power-to-X skal støtte op om mulighederne for at udnytte den grønne vedvarende energi fra fx sol og vind. Kondensatorbatterier, elbiler, smartgrids og andet skal spille sammen, så vi netop fremmer den grønne transition.

Det er vigtigt, vi alle står sammen og arbejder i den retning; det er en nødvendighed – så det ikke blot bliver ligegyldige floskler i jagten på penge – som kan være forduftet i morgen alligevel grundet rasende inflation.

Elpære med grønne blade

Kondensatorbatterier og forbrugsfleksibilitet

Kondensatorbatterier spiller i fremtiden mere og mere sammen med batterier i elbiler, e-trucks og andre større batterier. Dermed kan udnyttelsen af den gemte grønne strøm udnyttes bedre, og sammen med forbrugerfleksibilitet, er det forhåbningen, at den grønne energi kan fylde endnu mere.

Både forbrugsfleksibiliteten og batteriparkerne kan således oftere og oftere benyttes som systemydelser til henholdsvis at trække strøm fra systemet ved overskydende VE eller sende det retur til elnettet, såfremt der mangler el.

Elmarkedet skal nemlig konstant være i ligevægt. Og det er en vigtig pointe i samfund, der elektrificeres som vores i disse og kommende år.

Læs mere om kondensatorbatterier hos fx jernbanekompetance.no.