gas til virksomheder

Kompleksitet og anvendelsesmuligheder

Råvaremarkeder er generelt komplekse, og det er ikke blevet mindre gennem 2022, hvor en stor del af forsyningen af naturgas fra Rusland fx er forsvundet – hvilket har fået mange virksomheder til at enten skifte helt eller delvist om til brug af LPG eller LNG – altså flydende form, som kan være mere håndtérbart og for tiden virker mere tilgængelig.

Evida, den danske distributør, har en del informationer på deres hjemmeside også, hvilket kan være et besøg værd her.

Historisk tilbageblik

Vi har at gøre med en alsidig energikilde, der bruges i en lang række forskellige sammenhænge, både kommercielt og privat og har mange anvendelsesmuligheder:

– Opvarmning af boliger og erhvervsejendomme
– Kraftvarmeværker til produktion af el og varme
– Transport og shipping
– Industriel produktion, fx: petrokemi, metallurgi og glasproduktion
– Madlavning og opvarmning af vand
– Landbrug og fødevareproduktion

Det kan være en økonomisk og bæredygtig løsning og har en lang historie i Danmark, som strækker sig helt tilbage til midten af 1800-tallet. Dengang var den primært kendt som en lyskilde, der blev brugt i gadebelysning og i private hjem. Den blev produceret ved at varme kul op til omkring 1000 grader, og på den måde kunne man fremstille brændbare gasser, der kunne bruges til opvarmning og lys.

I 1857 blev det første danske værk, Vestre Gasværk, opført i København, og i løbet af de følgende årtier blev der opført værker i de større danske byer, og disse var i drift helt frem til midten af 1900-tallet, hvor naturgas gradvist tog over som den primære kilde til energi i Danmark.

Oversigt over forskellige gasarter

Naturgas
Beskrivelse Fordele Ulemper
Dannet af biologisk materiale, primært metan, der bruges til opvarmning Billig og pålidelig energikilde, mindre CO2-udledning end andre fossile brændstoffer Ikke den mest miljøvenlige løsning, begrænsede reserver i nogle områder
Flydende naturgas (LNG)
Er nedkølet til under dens kogepunkt og omdannet til en flydende form, primært brugt som brændstof til transport Mere miljøvenlig end diesel, reduceret CO2-udledning Kræver særlige infrastrukturer, kan være dyrere end diesel

 

LPG
Blanding af propan og butan, primært brugt som brændstof til biler og opvarmning Effektiv kilde til energi, anvendes bredt i både boliger og industri Sikkerhedsmæssige udfordringer, dyrere end naturgas og LNG, mindre miljøvenlig
Biogas
Produceres ved nedbrydning af organisk materiale, primært brugt til opvarmning og elproduktion CO2-neutral, produceret af vedvarende ressourcer Begrænset tilgængelighed og høje produktionsomkostninger
Brint
Farveløs, lugtfri, primært brugt som brændstof i brændselscellebiler og industri Ren energikilde, ingen udledning af CO2 eller andre skadelige stoffer Høje produktionsomkostninger, kræver særlige infrastrukturer
Bygas
Produceret ved nedbrydning af kul, tidligere primært brugt til opvarmning og industriel brug Effektiv kilde til energi, billigere end nogle andre former Høj CO2-udledning, mindre miljøvenlig end andre energikilder

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Sådan beregnes gasprisen

Dækningsbidrag til handelsselskabet
(specifikt for det enkelte selskab)

+ Administrationsomkostninger til handelsselskabet
(specifik for de enkelte selskab)

+ Kreditomkostninger til handelsselskabet
(specifik for de enkelte selskab)

+ Balanceomkostninger til handelsselskabet
(specifik for de enkelte selskab)

+ Jeres forbrugs-profilomkostning
(specifik for jeres forbrug – el standardprofil ift. graddage)

+ Lageromkostninger

+ Prisen pr m3

+ Distributionsafgift

+ CO2-afgift

+ Naturgasafgift

+ NoX-afgift

+ 25% moms
(til staten)

= GASPRIS SOM FORBRUGENDE VIRKSOMHED
(inkl afgifter)
Naturgaspris pr m3 fra 2017-2022

Hvad er prisen på 1 m3 naturgas?

Priserne på energi svinger som vinden blæser.

Derfor har jeg oprettet en side, hvor jeg løbende opdaterer prognose over priser.

Hvad er Evida?

Evida er distributøren på det danske marked. De står altså for det danske distributionsnet og skal udføre vedligehold heraf i hele landet, og er altså en fælles myndighed, der varetager en del af Danmarks kritiske infrastruktur.

Evida er et offentligt organ og altså ejet af den danske stat, og hører nærmere bestemt i øjeblikket (2023) under Finansministeriet. De står samtidig for tjek af kunders installationer i hele landet.

Evida blev dannet i 2019, da den nye forsyningsstrategi fra 2016 blev rullet ud. Denne sagde, at distributionsnettet for gas skulle samles under ét statsejet selskab.
Nettet tilhørte dengang DONG Energy (nu Ørsted) og i forbindelse med børsnoteringen heraf, blev DGD – Dansk Gas Distribution etableret og solgt til Energinet.

Energinet købte i 2018 NGF Nature Energy som var et kommunalt ejet distributionsselskab. Dernæst blev HMN Gasnet overtaget i 2019 (også tidligere kommunalt ejet).

Herfra blev handelsaktiviteterne i samme ombæring solgt til et joint venture mellem Andel (Dengang SEAS-NVE) og Norlys (som tidligere bestod af Energimidt, HEF, Energi Nord og SE) – to af de allerstørste andelsselskaber i Danmark.

I efteråret 2019 blev HMN så lagt sammen med DGD og Evida blev det nye navn på organisationen, der nu drives som statslig virksomhed – og pr. 1. januar 2021 opkøbt og overtaget af Finansministeriet.

Det er altså således tydeligt at se bevægelsen fra kommunalt regi til statsfunderet. Samtidig med de kommunale aktiviteter i forbindelse med salg og håndtering af naturgas blev solgt til Andel og Norlys, der herefter har kommercialiseret forretningerne og delt aktiviteterne, så kunderne på Fyn og i Jylland blev købt af Norlys, mens Andel overtog alle kunderne på Sjælland.

Kunde Danhostel Viborg

Aftaler sikret kort før Ruslands krig i Ukraine

Lene Hviid, ejer af Danhostel Viborg og Mogens Pilgaard Sørensen – Danhostel Viborg fik afdækket el og gas før Rusland invaderede Ukraine

Rollen i nutidens Danmark

I dag spiller det stadig en vigtig rolle i dansk industri og energiproduktion og bruges stadig til opvarmning i nogle husholdninger og virksomheder, samt bruges også som brændstof til biler og lastbiler. Derudover spiller det også en stor rolle i energiproduktionen. I Danmark produceres der biogas, og der produceres efterhånden også brint ved hjælp af elektrolyse.

Nye teknologier, såsom Power-to-Gas (PtX), kan muliggøre produktion af den lidt grønnere brint, som kan bruges som energikilde til transport og industri. Samtidig er andre former stadig udbredte, og der er fortsat og vil nok længe være behov for at benytte energikilden som et fleksibelt supplement til vedvarende energikilder, såsom sol og vind.