Gas til erhverv – Risici og muligheder

Hvordan køber i naturgas til erhverv?

Som ved elindkøb kan naturgas til erhverv handles gennem mere eller mindre flexible kontrakter, hvor prisen følger markedspriserne eller også aftales faste priser for leveringen af virksomheders naturgasforbrug.

Flexgas til erhverv

Flexpriser på gas betyder simpelt, at prisen følger markedspriserne på gas. Dette betyder, at I som virksomhed har risikoen såfremt elprisen stiger – men samtidig har I muligheden for lavere gaspriser, skulle markedet vende snuden ned, hvilket vil give jer besparelser.

Her konkurrerer de forskellige gasleverandører på et tillæg til gaspriserne og måden de beregner en eventuel månedlig gaspris på. Dettee indeholder dækningsbidrag,  graddagsberegninger, administrationsomkostninger mm – se siden med svar på, “hvordan beregnes gasprisen?“.

Har man haft spotgas, har man været godt tilfreds med de nedadgående gaspriser grundet den milde vinter – mens man omvendt var presset med de tårnhøje gaspriser i 2021-22.

Fastpris naturgas

Den anden typiske kontraktform for virksomheder er fastpris.

Dette er aftaler, hvor prisen på naturgas, LNG, LPG til erhverv eller anden gasform aftales før leverancen begynder. Her spiller vejr, leveringssituation og geopolitiske stridigheder ind på prisen.

Timing af stor betydning, da gaspriserne svinger konstant, og samtidig er der forskel på de forskellige gasleverandørers tilgang til beregning af priserne frem i tid, men også på de månedlige gaspriser alt efter beregningsmetode.

Fastpris indeholder DB mm – man skal være skarp ved indgåelsen.

Jeg publicerer løbende prognoser over naturgaspriser, der kan give en indikation på, i hvilken retning det blæser i gasmarkedet.

Naturgas til erhverv

Risikostyring er ofte i fokus, når virksomheder køber naturgas, LPG eller LNG til erhverv. Om I ønsker flexpriser eller fastprisaftaler, indebærer alle risici. Derfor kan MPS-SOLUTIONS benyttes som mægler. 100% uvildigt.

Besøg mig på LinkedIn: TheEnergyStrategist

Mogens Pilgaard Sørensen

Energimægler, MPS-SOLUTIONS

Biogas til erhverv – såkaldt grøn gas

Kort over biogasanlæg 2022

Kort opdateret august 2022. Kilde: Energinet

Det er muligt at købe biogas via de fleste gasleverandører i Danmark – den grønne gas medfører, at I populært sagt køber vedvarende gas og er altså i konkurrence med naturgassen. Den fremstilles ved at lade biologisk affald afgasse under iltfrie forhold – derfra ledes den ud i gasnettet efter en vis kvalitet er opnået.

Biogas handles med medfølgende certifikater, der beviser ægtheden af den indkøbte biogas, således I som virksomhed kan dokumentere mindre udledning ift. konventionel naturgas – noget der kan benyttes i jeres CO2-regnskab eller måske kvoteregnskaber. Der er dog stor diskution i mange lande omkring hvorledes certifikater skal håndteres fremad.

Eksempler på forskellige biogas-certifikater:

 

Vedvarende Energi-certifikat: Udstedes af Energinet og kan handles frem og tilbage, mens det dokumenterer, at den givne mængde biogas er produceret på vedvarende energikilder såsom vind- og solenergi, således det verificeres at produktionen ikke dobbeltbookes.

ISCC og REDcert-EU lever op til VE-direktivets sporingskrav om fornybar energi og CO2-reduktion og er blandt de mest udbredte indenfor certifikater. Her sikres, at hver energienhed kun sælges en gang – altså fx hvis der er solgt certifikater på den vedvarende elproduktion, kan dette ikke sælges som biogas-certifikat.

Flydende gasformer

LPG / LNG

Gennem de raserende prisstigninger i 2021 og 2022 bevægede flere virksomheder sig væk fra naturgassen – ofte hvis elektrificering var muligt, men ligeledes mod andre typer gas.

Her kan LNG / LPG nævnes, som er flydende gas, der håndteres i tanke eller flasker og dermed er lidt mere fleksibelt i leveringsmetode og afsenderlande. Stoppet for russisk gas har altså betyder væsentligt større eksport af den flydende gas fra fx USA til Europa via LNG-terminaler.

Flaskegas

Flaskegas bruges ofte hos restauranter eller andre med brug for hurtig og effektiv varme – fx ved komfuret.

Flaskegas følger traditionelt priserne på naturgas, men udsvingene og afvigelserne herfra har været tydelige gennem 2022 især, hvor naturgassen fulgte hastigt med de internationale gasbørser, mens flydende gas fra Asien og USA så en lidt mere stabil udvikling, omend disse priser også nåede skyhøjder.