Gaslager status i Danmark og verden

Historisk gaslager status – månedlig % af kapacitet

Tegning over gaslager/gaslagre i Danmark

De danske naturgaslagre svinger voldsomt i fyldningsgrad, hvilket er en naturlig konsekvens af forskellen i temperaturerne, da en stor del naturgas benyttes til opvarmning. Dermed er der størst træk på lagrene i vinterhalvåret, mens sommerhalvåret benyttes til at genopfylde disse lagre, så der igen er gjort klar til den kølige periode.

2022 og 2023 har været specielle, da der ikke har været adgang til den samme russiske gas som sædvanlig – men til manges overraskelse har vi i foråret 2023 godt fyldte naturgaslagre, da vinteren var meget mild. Dermed ser Europa ud til at være bedre rustet til endnu en vinter uden tilgang af russisk naturgas på grund af krigen i Ukraine.

Danmark er dog langt fra den største forbruger i Europa, og lande som Tyskland og England er markant mere eksponeret overfor lave gaslagerfyldninger, de en stor del også benyttes her i industrierne. Så det er nok for tidligt at proklamere, at energipriskrisen er bag os – men det har lysnet gevaldigt siden krisen toppede i sommeren 2022.

Sommeren 2023 har ikke helt budt på den forventede opfyldning af gaslagrene i Danmark – men vi er en lille brik i det store Europæiske marked for naturgas. Lagrene i Europa samlet ligger omtrent 20% over normalen for tidspunktet på året, så der er større og større sandsynligheder for vi kommer gennem vinteren 2023/24 uden de helt store skrammer. Europa ligger i slutningen af juli på omkring 85% fyldte naturgaslagre.


Naturgasmåler hos MPS-SOLUTIONS

MPS-SOLUTIONS er selv naturgaskunde

Jeg er selv naturgasforbruger i hjemmet i Sorring, hvilket giver endnu en dimension til min viden om energi og selve det at være forbruger. Derudover har jeg været energimægler i forbindelse med køb af gas og konvertering fra naturgas til LPG.

I er altid velkomne til en snak om jeres forbrug - og måske snak om et muligt forestående ryk væk fra naturgas og over på andre energiformer.

Danmarks naturgaslagre - håndteres af Gas Storage Denmark

Gas Storage Denmark, der hører under Energinet, ejer og forvalter de 2 underjordiske gaslagringsanlæg i Danmark (kilde: gsd):

 • Akviferlageret i Stenlille i den centrale del af Sjælland
 • Kavernelageret i Lille Torup i Nordjylland

Definitioner:

Et akviferlager benytter termisk energilagring og genvinding af termisk energi ved hjælp af underjordiske magasiner, hvor udnyttelsen sker ved hhv. indpumpning (såkaldt injektion) og træk fra lagrene.

Et kavarnelager er et stort hulrum i et underjordisk geologisk lag - i Danmark ligger disse kaverner (altså lommerne med luft) i en salthorst nogle kilometer under jordens overflade og disse benyttes altså som gaslagre.

Overblik over de to naturgaslagre i Danmark:

 

Stenlille Gasbehandlingsanlæg

  • Toppen af lommen er omkring 1 km under jorden
  • Lommen er omkring 300 m høj
  • Der er plads til omkring 513 millioner normalkubikmeter naturgas
  • Lagerets kapacitet svarer til omkring 5.855 GWh

Lille Torup Gasbehandlingsanlæg

  • Cylindriske saltlagre (7 kaverner i alt)
  • Toppen er hver kaverne er ca 950-1400 meter under jorden
  • Kavernerne er hver omkring 300 m høje
  • Lille Torup gaslager kapacitet ca 435 millioner normalkubikmeter
  • Lagerets kapacitet svarer til omkring 4.965 GWh
Tegning af Stenlille gaslager
Tegning af Lille Torup gaslager

Danmarks naturgasreserver i Nordsøen

Udover de to danske underjordiske naturgaslagre på Sjælland og i Jylland, er Danmark også i besiddelse af flere naturgasfelter i Nordsøen, som ifølge seneste rapport fra Energistyrelsen indeholder 28 milliarder normalkubikmeter naturgas samlet set i felterne Halfdan, Roar, Syd Arne, Tyra-feltet og Valdemar samt 2 mia. i "sandsynliggjort udbygning".

Energinet skriver følgende i deres prognose over Nordsøfelterne

Graf over salgsgas fra Danmarks naturgasfelter

Prognosen frem mod 2050 er for salgsgas revideret som følge af (revideret 31. august 2022):

• Gasprognosen topper med en årlig produktion på godt 3,3 mia. Nm3 i 2027, hvorefter den gradvist falder

• Gasprognosen forventes at dykke i '26, sammenhængende med flere projekter er skudt i tid, og at de forventede producerede mængder er revurderede

• For årene 2027, hvor prognosen for salgsgas topper, og frem er det forventede forløb for salgsgas ikke væsentligt forskelligt fra prognosen i 2021

• Prognosen for salgsgas er jævnt faldende efter 2027

• En forudsætning for produktion af salgsgas er, at der er indgået kontrakter om levering. Kontrakterne kan være langtidskontrakter eller ”spot”-kontrakter til levering i en meget kort periode. Prognosen for salgsgas angiver de mængder, som styrelsen forventer, at det er teknisk muligt at producere. Den faktiske produktion afhænger imidlertid af salget på grundlag af de nuværende og fremtidige gassalgskontrakter

Overblik over gaslagre i verden

Herunder et overblik over gaslagre i Europa og størrelsesforholdene. Mere info på forskellige hjemmesider såsom Gas Infrastructure Europe.

Har landet ikke en blå cirkel (symboliserende gaslagre, har landene oftest samhandelsaftaler med andre lande).

Kort over gas lagre Europe

Tager vi verdens brillerne på, viser en opgørelse fra worldometers.info, per juli 2023, at følgende lande topper listen af lande i verden med største naturgasreserver.

Disse 10 lande har ifølge opgørelsen over 78% af verdens naturgasreserver, hvilket også belyser, hvorfor fx eksporten af russisk gas har så meget at sige for energipriserne rundt i verden:

 

# Land Andel af verdens naturgasreserver
1 Rusland 24.3%
2 Iran 17.3%
3 Quatar 12.5%
4 USA 5.3%
5 Saudi Arabien 4.2%
6 Turkmenistan 3.8%
7 De Forenede Arabiske Emirater 3.1%
8 Venezuela 2.8%
9 Nigeria 2.6%
10 Kina 2.4%