Historiske Gaspriser og gasprisen i dag

Historiske gaspriser – udvikling gennem tiden

Billede af gasgrills knap - gaspriser falder

De historiske gaspriser i Danmark var ligesom elpriserne vidne til store prisstigninger gennem 2022. Men faktisk var slutningen af 2021 allerede kritisk, og på det tidspunkt var fx en del fjernvarmeselskaber i store vanskeligheder, da de ikke havde foretaget afdækning af naturgaspriserne. Og det trods mange af disse ofte Andelsselskaber har været og måske stadig er utrolig afhængig af naturgas i varmeproduktionen.

Disse A.M.B.A.’er er ofte forbrugerdrevne, så det er også virkelig hårde odds lokale ildsjæle stilles overfor, da afdækning kan være en labyrint at frinde rundt i, såfremt man ikke har en klar strategi eller er skarp i, hvordan naturgassen prissættes eller hvilke muligheder der rent faktisk er for at lave en form for prissikring. Det endte da også i en større sag blandt 49 selskaber, der undersøges for karteldannelse.

Data på denne side opdateres løbende, men ikke altid i fast interval – det sker i prioriteret rækkefølge, men mangler I helt opdaterede tal, er I altid velkomne til at række ud – så finder vi en løsning.

Følg mine prognoser over gaspriser 2024 og frem her

Hvad er gasprisen i dag?

Der findes forskellige måder at besvare spørgsmålet om, hvad gasprisen i dag er. Jeg kigger meget fremad, da jeg som energimægler og uvildig rådgiver rådgiver virksomheder omkring fremadrettede kontrakter, indkøb og energistrategier. Dermed ikke sagt, at man ikke skal følge og lære af historien, men med 2022 som skrækeksempel, bliver virkeligheden bare sjældent en kopi af forecasts og prognoser.

Nedenfor ses en graf over markedets forventning til gaspriser for kommende år, og derefter følger en graf med historiske gaspriser. Alt sammen noget, der kan indgå i en markedsanalyse, der kan lede frem til beslutninger om indkøb af energi på et oplyst grundlag.

MPS-SOLUTIONS er sat i verden for at oplyse og bringe vores energimarkeder op på et nyt niveau – med den klare målsætning om at bevare den danske konkurrenceevne. For mens nogle ser naturgas, LNG, LPG etc. som fossile brændsler, må vi ikke glemme, at effektiviteten ved disse energiformer er høj sammenlignet med andre energiformer.

Og beholder vi ikke vores konkurrenceevne, risikerer vi at energiforbruget blot flytter til Asien eller andre områder, hvor man gerne bygget nye kulkraftværker – så det overordnede mål må alt andet lige være at sikre vores danske virksomheder. Dét vil jeg gerne bidrage med.

Se diverse gaspriser grafer her på siden.


Ugedagenes gaspriser graf - Værd at holde øje med

Der er en tendens til relativt ens gaspriser over ugens løb, om end lørdag tenderer til at være lidt dyrere. Jeg undersøger nærmere, hvad grunden er - og om data er korrekt fra min kilde - for det virker lidt mystisk.

I forhold til en energistrategi, kan der ofte være noget optimering i at arbejde med fordelingen af forbruget og de mest energitunge processer eller andet - for i fremtiden vil forbrugerfleksibilitet være en nøgle i at skabe endnu mere bæredygtigt forbrug gennem bedre udnyttelse af den grønne strøm, nu vi har plastret landet ind i vindmøller og solcelleparker.

Men i og med naturgasprocesser er ret tunge energimæssigt og forbrugsmæssigt, vil det muligvis være lettere at optimere på anden vis ved evt. konvertering til andre energiformer eller ved at tilpasse indkøbsaftalerne jeres forbrugsmønstre og behov. Lad os snakke videre om jeres muligheder og hør mine forslag til jeres arbejde fremad.

Naturgasforbrug og eksport i Danmark på årsniveau

Der ses tydelig tendens til mindre naturgasforbrug i Danmark, hvilket flugter med politikken omkring reduktioner i fossil energi. Dog bør man holde i mente, at 2022 gav et lille comeback rundt omkring til kul- og olieforbrug i forbindelse med elproduktion. Og målet må vel alt andet lige være at benytte de energiformer, der har mindste CO2-udledning?

Der kan trækkes en del statistik fra Energistyrelsen her. Nye data tilføjes siden her løbende.

Bor virksomheden i et gasområde, er der mange ting at overveje ved skift fra naturgas til fx varmepumpe. Heriblandt hvilken løsning, der er mest økonomisk og ikke mindst bæredygtigt over en længere tidshorisont. For en investering i ny varmeløsning, bør bero på nøjsommelige beregninger over effektiviteter og faktiske tal - ikke blot for at sælgeren kan booke endnu en varmepumpesag i regnestykket.