Danmarks samlede energiforbrug er sammen med hele Europas sendt til tælling her i starten af året. Ekstremt lunt vintervejr med udsigt til fortsat milde temperaturer, øget nedbør og altså mindre risiko for frost den kommende periode, hamrer til det danske energiforbrug lige nu.

Energiforbrug - her strømforbruget - er lavt i de første 16 dage af januar sammenlignet med samme periode andre år
Elforbruget lige nu i Danmark viser tegn på kraftige reduktioner. Det kan være besparelser i energiforbrug pr husstand, virksomheder osv, men ligeledes nok desværre konkurser mm ovenpå de senere års store prisstigninger – og den galopperende inflation. Kilde: Syspower

Der blev allerede observeret store fald i forbruget af både el og gas i løbet af efteråret, men også her var vejret ekstremt lunt – hvilket slører det sande billede en del. Som euronews skrev, faldt forbruget med 20% før jul – men en stor del kan nok tilskrives mildt efterårsvejr.

Se mere om, hvordan I kan benytte MPS-SOLUTIONS til at sikre jer skarpe energiaftaler.

God vind til eksport af el i starten af 2023

For Danmarks vedkommende har de første 16 dage af januar tilmed budt på en del vind, hvilket har resulteret i rekord-eksport af strøm her for starten af året. Sammenligner man de første 16 dage, er der ikke set større eksport siden 2015.

Eksport af el høj i start 2023
Danmarks energiforbrug pr. indbygger ligger lavt i 2023 og vi har kunnet eksportere en større mængde end normalt i de første 16 dage af året. Kilde: Syspower

Energiforbrugets dyk sender priser samme vej

Sammen med energiforbrugets fald i starten af året, men også i slutningen af 2022, har vi været vidne til et marked i store fald. Mest markant selvfølgelig for 2023, der var kommet voldsomt højt op – og nu altså bliver sendt i dørken igen, da sælgerne ryster mere i bukserne end køberne for tiden.

Men det er jo ikke meningen, at det skal ende i sådan en skyttegravskrig, hvor hverken sælger eller køber tør, vil eller kan reagere eller måske tilmed agere. Der skal bygges en bro mellem hver side, hvilket jeg forsøger. Der er vej endnu, men om ikke andet, tror jeg 2021-2023 vil stå i hukommelsen mange år fremover hos samtlige markedsaktører, da det er virkelig voldsomme udsving vi har oplevet. Både i energiforbrug, energipriser og mulighederne i markedet for både sælger og køber.

For at den grønne omstilling skal komme et skridt videre, skal vi lykkes sammen – for på den måde kan vi beholde produktionsvirksomheder under hjemlige himmelstrøg, og det foretrækker jeg, fremfor at få alt skibet hertil fra Asien eller produceret i Østen, hvor vilkårene ofte har flere mangler end plusser.

Elpriserne 2023-27 under pres i starten af 2023 - elprisen falder
Elpriserne er kommet under pres igen – især 2023-priserne har taget et voldsomt dyk siden sommeren 2022, hvor køberne var i panik. Nu er det nok snarere sælgere i markedet, der ser store summer fordufte. Kilde: Nasdaq

Seneste markedsrapporter

Der er her ikke udgivet samme antal rapporter, som mine kunder modtager.

Der udgives kun markedsrapporter på hjemmesiden fra tid til anden.