Prognose elpriser 2024 til dansk erhverv

Elpriser 2024 – Forventede priser og udvikling

Gennemsnitlig elpris 2024: 95 øre/kWh

(Elpriser forecast opdateret 18. september 2023)

Det er nogle skridt op og samme ned i øjeblikket, når man kigger udvikling i elpriserne 2024 og fremad.

Der var høje elpriser 11. september, mens vi blot en uge senere ser lave elpriser fra bl.a. run of river fra vind og milde temperaturer.

De store udsving i elpriser lader vente på sig, og graf over elpriser for 2024 og frem viser meget stabile priser, og har gjort det hele året indtil videre.

2025 og 2026 viser dog stigende tendens – se mere her.

Elpriser graf 2024 herunder.

Udvikling elpris 2024

Kvartalsel 2024:

Elpære der symboliserer elpriser 2024

Prognose elpris 1. kvartal 2024

95 øre/kWh

Forventet elpris 2. kvartal 2024

85 øre/kWh

Forventet elpris 3. kvartal 2024

94 øre/kWh

Forventet elpris 4. kvartal 2024

105 øre/kWh

Hos Symbion benytter vi MPS-SOLUTIONS som uvildig energimægler til at finde de bedste aftaler.

Mogens hjælper os bl.a. med at udvælge de bedste leverandører, foretage beslutninger omkring hvilke energiaftaler vi skal vælge samtidig med Mogens giver os faglig kompetent sparring på hvordan vi bedst muligt benytter vores energidata til at beregne vores emissioner.

Mogens har bl.a. drevet vores projekt med at indkøbe RECS-certifikater fra danske vindmølle-producenter.

Vi er glade for vores samarbejde!

Rasmus Christian Jørgensen

Innovation Manager, Symbion A/S

Elpriser 2025 og fremad

Jeg forhandler energi til virksomheder.

I opnår fair aftalevilkår, skarpe priser og undgår at blive fanget i energi-junglen.

Og I får i stedet overskud gennem sparet tid og ressourcer.

Kontakt

Terminskontrakter for elpriser senere end 2024 har været stabile over en længere periode, men for tiden ses en tendens for, at de længere kontrakter stiger en anelse mere end 2024. Især elpriser 2026 kan visuelt ses stigende i grafen herunder, omend det stadig er på fornuftige niveauer og slet ikke i nærheden af panik-stigningerne set i 2022.

Samme tendens kan egentlig ses på rentemarkedet, hvor også de længere renter har tendens mod stagnation eller let stigning, mens de helt korte renter og flexrenterne fortsat vender snuden ned qua pengepolitik fra centralbankerne ledt an af FED og ECB.

Mine forventninger om stigende balanceomkostninger, som kan ramme forbrugerne, er stadig intakt.

For sol- og vindenergi er ikke stabile produktionsformer, hvorfor disse er udsat for stigende opstillingsomkostninger, hvilket også må være medvirkende til nedskrivningerne hos Ørsted fra amerikanske vindprojekter.

Udvikling elpriser-graf herunder. Se også: Gaspriser prognose 2024

Ansvarsfraskrivelse: Elpriser 2024 nævnt på denne side er kun prognoser. De dækker over den rene elpris inkl. en beregnet standard profilomkostning for en virksomheder. De er ekskl. afgifter, transportomkostninger, markup og moms og baseres bl.a. på markedets generelle udvikling, gældende markedspriser samt MPS-SOLUTIONS holdninger og forventninger om elpriser time for time, råvaremarkederne, valutakurser og andet. MPS-SOLUIONS kan på ingen måde drages til ansvar og priserne vist er kun vejledende. Kilde elpriser: Nasdaq OMX Commodities. Kilde Gaspriser: EEX.

Billede af Hans Axel Kristensen og Mogens Pilgaard Sørensen

PLASTIX genanvender udtjente fiskenet til bl.a. BMW og autobranchen generelt – Læs mere om dem her.

Fair elpriser 2024 og frem

Fair elpriser 2024 - FN Verdensmål 7

Få råd til strøm med MPS-SOLUTIONS

Dansk erhverv får forhandlingsstyrke, uvildig rådgivning og erfaring fra to årtiers arbejde med råvaremarkeder og risikostyring.

I sikres korrekte elpriser time for time, hvad enten I ønsker spotpris el, faste elpriser eller en kombination.

Ønsker I EN PPA, har jeg erfaring med disse langsigtede aftaler – I sikres svesken på desken, så I ikke bindes til aftaler, der alligevel ikke reel batter.