Prognose gaspriser 2024 og frem til dansk levering

Gaspris 2024 prognose

Gennemsnitlige Gaspriser 2024: 4,85 kroner/m3

(Prognose gaspriser opdateret 18. september 2023)

Gaspriser 2024 danser omkring niveauerne set det meste af året.

Gaslagre i Europa er omkring 94% fyldte.

Nyheder om strejker i Australien fik priserne til at stige, men omvendt holder de høje lagerfyldninger priserne i skak og norske udfald i produktionen har ikke kunnet hive priserne meget opad.

Temperaturerne er dog fortsat så høje, at det store gasforbrug fra varmeproduktion ikke rigtig har sat ind endnu.

LNG-import til EU er dog lavt, hvilket især skyldes bedre afsætningsmuligheder på asiatiske markeder, hvor efterspørgslen fortsat er nær højeste niveauer.

Se også opdatering om gaspriser 2025 og frem.

Prognose gaspris graf 2024:

Udvikling gaspris 2024

Kvartalsgas 2024

Prognose gaspriser 1. kvartal 24

4,9 kroner/m3

Forventet gaspris 2. kvartal 2024

4,7 kroner/m3

Forventet gaspris 3. kvartal 2024

4,7 kr/m3

Prognose gaspriser 4. kvartal 2024

5,1 DKK/M3

Prognose gaspriser 2025 og 2026

Gaspriser graf 2024 og frem – kroner/m3

Som ved elpriser 2026 ser jeg også en tendens nu til stigende gaspriser 2025 og frem.

En medvirkende faktor kan være de stærke oliepriser, hvor brent crude oil nærmer sig 100$ – og samtidig rapporteres der om okay efterspørgsel på kul i Europa for den.

Vil I have en snak om mulighederne for at prissikre mod de længere priser?

Ansvarsfraskrivelse: Gaspriser graf for 2024 på denne side er kun prognoser. De dækker over beregnede naturgaspriser med levering i Danmark. De er ekskl. afgifter, transportomkostninger, graddage og moms. De baseres på markedspriser i Holland og Tyskland og markedernes generelle udvikling samt MPS-SOLUTIONS egne holdninger og forventninger til gaspriser og gasforbrug fremad i tiden, råvaremarkeder, valutakurser mm. MPS-SOLUIONS kan på ingen måde drages til ansvar og naturgaspriserne vist er kun vejledende. Kilde elpriser: Nasdaq OMX Commodities. Kilde Gaspriser: EEX.

Gasforbrug 2024 med god samvittighed

Gaspriser 2024 - Ansvarligt forbrug

Få råd til energi med MPS-SOLUTIONS

MPS-SOLUTIONS er jeres energimægler, der indgår som virtuel medarbejder på jeres hold, og bringer forhandlingsstyrke til danske virksomheder.

Så I er sikre på, I betaler det rigtige for gassen og samtidig får tid, overskud og ressourcer til jeres spidskompetencer.

Sammen optimerer vi på jeres samlede energiforbrug, så I udnytter jeres gasforbrug i jagten på grønnere forbrug og mere effektiv udnyttelse af jordens ressourcer.