Skrækscenariet for elprisernes fremtidige prognose ses 12. december 2022 i dagens day-ahead market. En dag, hvor kulden bider i Europa, og hvor et højtryk har elimineret næsten alt vind på kontinentet, sagt med træskolængder. Elpriserne er kravlet højere i forhold til oktober og november, hvor ekstremt lunt efterårsvejr fik priserne til at rasle ned fra tinderne set sidst på sommeren 2022.

Day ahead elpriser
12. december 2022 hourly dayahead prices (EUR pr kWh). Kilde: NordPool

Pressede el-systemer

Overalt i Europa er energisystemerne pressede – Sverige har fra centralt hold bedt befolkningen om at skrue ned for varmen indendørs og også i flere andre lande har myndighederne varslet pressede systemer og appelleret til befolkningernes vilje til at sænke energiforbruget trods kulden.

Frankrig er presset af mange atomkraftværker ude til vedligehold og England er presset af naturgaspriserne, der hopper højere med det kolde vejr.

Er det fremtidens day-ahead elpriserne vi ser?

Netop England har enormt høje elpriser 12. december 2022, faktisk hele 53% højere elpriser over døgnets 24 timer sammenlignet med Danmark – både DK1 og DK2. Vi har samme priser som Tyskland og de danske elpriser holder sig over Norske og Svenske ditto.

Selv i Nordnorge og Nord-Sverige, er der ikke de helt lave elpriser for tiden, og det bevidner også om det pressede elsystem over det meste af Europa. Finland har ligeledes måttet se starten af deres atomkraft sat lidt tilbage i løbet af de seneste måneder, så der er ikke megen hjælp at hente fra den kant. Ja, samme situation ses med atomkraft i Sverige.

Flow af strøm
Flow af strøm mellem Norge og England, december 2022. Kilde: Elbørsen Nord Pool

Grafen herover viser det flow, der vil være af srøm mellem Norge og England 12. december 2022. Og netop denne dag samt en del af de øvrige her i december har budt på høj eksport ud af Norge og derfor import i England – og dette er specielt relevant for de danske elforbrugere at bide mærke i.

Viking Link på trapperne

Viking Link er et 1.400 MW søkabel, der forbinder Danmark med England, og som efter planen skal stå klar ultimo 2023. Ifølge ejerne af kablet (Energinet og nationalgrid), spiller kablet en afgørende rolle i EU’s strategi for en sikker europæisk energiforsyning og vil øge forsyningssikkerheden i både England og Danmark.

Efter min mening, har myndighederne dog fuldstændig glemt de danske elforbrugere i denne ligning. For med de spotpriser, der ses 12. december 2022, er det fuldstændig tydeligt, at dette kabel også vil hæve vores elpriser fra december 2023. Norge så det ske, efter de fik kabel til England i slut 2021.

De engelske elpriser vil muligvis påvirkes minimalt i nedadgående retning, men vores værdi af fx vindenergi vil altså hæves med priserne – og igen taber forbrugerne, der selv har været med til at opstille vindmøller og elkablerne. Det er skandaløst, efter England lavede Brexit, at vi nu kommer til at agere støttepude for dem, når de i bund og grund ikke vil fællesskabet.

Læs mere:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere