NATURGAS TIL ERHVERV

Gaspriser, omregningsfaktorer mm

El, gas mm - kompetencer og erfaring

Gas-markeder – kompleksitet og volatilitet

Råvaremarkeder er generelt komplekse, og det er ikke blevet mindre gennem 2022, hvor en stor del af forsyningen af naturgas fra Rusland fx er forsvundet – hvilket har fået mange virksomheder til at enten skifte helt eller delvist om til brug af LPG eller LNG – altså flydende form, som kan være mere håndtérbart og for tiden virker mere tilgængelig.

Evida, den danske gasdistributør, har en del informationer på deres hjemmeside også, hvilket kan være et besøg værd her.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om naturgas

Sådan beregnes naturgasprisen

Dækningsbidrag til gas-handelsselskabet
(specifik for de enkelte gas-handelsselskaber)

+ Administrationsomkostninger til gas-handelsselskabet
(specifik for de enkelte gas-handelsselskaber)

+ Kreditomkostninger til gas-handelsselskabet
(specifik for de enkelte gas-handelsselskaber)

+ Balanceomkostninger til gas-handelsselskabet
(specifik for de enkelte gas-handelsselskaber)

+ Jeres forbrugs-profilomkostning
(specifik for jeres forbrug – el standardprofil ift. graddage)

+ Lageromkostninger

+ Prisen på naturgas pr m3

+ Distributionsafgift

+ CO2-afgift

+ Naturgasafgift

+ NoX-afgift

+ 25% moms
(til staten)

= GASPRIS SOM FORBRUGENDE VIRKSOMHED
(fx naturgas pris inkl afgifter 2023)
Naturgaspris pr m3 fra 2017-2022

Hvad er prisen på 1 m3 naturgas?

Priserne på gas og el svinger som vinden blæser. Derfor har jeg oprettet en side, hvor jeg løbende opdaterer prognose over gaspris 2023. Den kan tilgås via linket herunder.

Her ses et overblik over de sidste års gaspriser – det er før afgifter, moms mm.

NB: Tallet for 2022 er foreløbig og altså ikke endeligt – men tabellen viser tydeligt de meget voldsomme prisstigninger, vi har oplevet de seneste år – fra det bundede ud under Covid-nedlukningerne i 2020 og gennem opturen vi oplevede i 2021 især.

Hvad er Evida?

Evida er distributøren på det danske naturgasmarked. De står altså for det danske gasdistributionsnet og skal udføre vedligehold heraf i hele landet, og er altså en fælles myndighed, der varetager en del af Danmarks kritiske infrastruktur.

Evida er et offentligt organ og altså ejet af den danske stat, og hører nærmere bestemt i øjeblikket (start 2023) under Finansministeriet. De står samtidig for tjek af kunders installationer i hele landet.

Evida blev dannet i 2019, da den nye forsyningsstrategi fra 2016 blev rullet ud. Denne sagde, at distributionsnettet for gas skulle samles under ét statsejet selskab.
Gasnettet tilhørte DONG Energy og i forbindelse med børsnoteringen heraf, blev DGD – Dansk Gas Distribution etableret og solgt til Energinet.

Energinet købte i 2018 NGF Nature Energy som var et kommunalt ejet distributionsselskab. Dernæst blev HMN Gasnet overtaget i 2019 (også tidligere kommunalt ejet). Herfra blev handelsaktiviteterne i samme ombæring solgt til et joint venture mellem Andel (Dengang SEAS-NVE) og Norlys – to af de allerstørste andelsselskaber i Danmark.

I efteråret 2019 blev HMN Gasnet så lagt sammen med DGD og Evida blev det nye navn på organisationen, der nu drives som statslig virksomhed – og pr. 1. januar 2021 opkøbt og overtaget af Finansministeriet.

Det er altså således tydeligt at se bevægelsen fra kommunalt regi til statsfunderet. Samtidig med de kommunale aktiviteter i forbindelse med salg og håndtering af naturgas blev solgt til Andel og Norlys, der herefter har kommercialiseret forretningerne og del aktiviteterne, så kunderne på Fyn og i Jylland blev købt af Norlys, mens Andel overtog alle kunderne fra HMN Naturgas på Sjælland.

Mere transparens i markederne, tak

Få en optimeret energistrategi

ENERGISTRATEGI

En energistrategi er jeres langsigtede værktøj til at opnå mere styring med jeres indkøb af energi. Altså risikostyring mens fokus holdes på både energiens bæredygtighed og jeres væredygtighed

Jeg er pragmatiker, så løsningerne skal gerne sikre jer, I også eksisterer i morgen

ENERGIMÆGLER

I får min viden, markedsforståelse og erfaring med på holdet ved forhandling af indkøbsaftaler på naturgas, strøm eller andre energiformer.

Min historik som trader i energimarkederne giver jer en stærk faktor i forhandlingerne, da jeg ved, hvad der kan rykkes, og hvad der er mindre vigtig.

Jeg er med i hele perioden eller i forbindelse med fx uenigheder med nuværende leverandør eller skifte fra en form til en andet.

Altid 100% uvildig rådgivning.

Mogens trading profit

Graf over mine resultater som trader gn 15 år

MPS SOLUTIONS logo

Uvildig rådgivning

Har I brug for rådgivning omkring jeres forbrug, aftaler, gaspriser eller andet, tager jeg gerne et uforpligtende indledende møde med jer – så kan I føle mig på tænderne og jeg høre mere om opgaven, så I sikres den bedste rådgivning

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere