3 norske naturgasfelter og dertilhørende gasproduktioner er ude længere end ventet, hvilket fik de europæiske gaspriser til at stige markant 13. juni 2023.

Efter længere tids større fald i selvsamme gaspriser, fik nyhederne omkring de norske gasfelter priserne over hele Europa til at stige en del tirsdag 13. juni.

Høje temperaturer og tørke i Europa skræmmer

De negative nyheder om naturgassen, kommer ovenpå mange nyheder om rekordhøje temperaturer i havoverfladen i Nordatlanten og prognoser der spår hedebølge gennem Europa denne sommer med store risici for naturskovbrande og enorm energiforbrug på nedkøling i form af aircondition og manglende nedbør.

Se min artikel fra marts om begyndende tørke i Europa, hvor de første tegn havde meldt sig.

Temperatur-forskel ift. normalen, Kilde: Prof. Eliot Jacobsen
Temperatur-anormaliteterne stikker helt af i øjeblikket ovenpå en kommende El Ninõ. Det tegner til “a bumpy ride” omkring elpriserne fremad. Kilde: ClimateReanalyzer

Er negative elpriser time for time fra solenergien snart fortid?

Negative elpriser time for time ud på eftermiddagen fra den megen opstillede solcelle- og vindmølle-kapacitet, har megen fokus, og det samme har reguleringspriserne, der til tider er meget negative.

Modsat tegner sig altså et billede af sværere tider fremad med meldingen fra de gasfelter i Norge.

Først og fremmest kobles solcelleproduktion fra elnettet grundet solcelleforstoppelse, hvilket afholder de helt lave priser fra at blive hængende.

Tørkesituationen og varmen i Europa er heller ikke blevet bedre de sidste 14 dage, og efterhånden bliver elmarkedet presset, da Europa vil benytte masser aircondition i heden. Selv i England er der allerede nu godt gang i aircondition, trods temperaturer der på “kun” 30 grader.

Resultaterne fra energiselskaberne er snart i hus, dog mangler et af de selskaber, jeg tænker kommer ud med gigantisk overskud – følg med i resultaterne her og læs mit debatindlæg som svar på InCommodities direktørs skriv dagen før.

Største risiko pt: Der handles ikke så meget dansk strøm som sidste år bare – fordi rigtig mange ikke låser prisen fast – det giver større risiko for de priser markedet viser ikke er helt på niveau med realiteterne.

Hvad sker der med de bugnende gaslagre?

De bugnende gaslagre fik tirsdag 13. juni selskab af forlængede perioder til vedligehold på 3 betydelige norske gasfelter. De danske gasfelter i Nordsøen – eller Tyra 2 – er fortsat ikke i drift, men det kommer senere på året.

Dette fik CO2-priserne til at stige kraftigt som følge heraf, da markedet regner med højere kulforbrug til at kompensere for den manglende gasproduktion – hvortil, der skal bruges yderligere CO2-kvoter for at klimekompensere.

Europa ser i øjeblikket den varmeste juni længe, og tørken samt ekstrem hede forude varsler dystert for både klima og energipriserne fremad. Airconditionforbrug vil accelerere og potentielt sende os i fornyede kniber omkring energisituationen.

For energi brugt nu, er ikke på lager til vinter.

Mindre ishylder på Antarktik

Også ishylden på Antarktis skræmmer i øjeblikket med anormalaiteter, der stikker voldsomt ud sammenligned med tidligere år. Igen er kilden Prof. Jacobsen på Twitter. Passer tallene, stikker det meget ud rent statistisk – så enhver må spørge sig selv, om det er faktiske tal bag, eller hvor det kommer fra. Noget der altid er svært at gennemskue.

Ét er dog sikkert – klimaet har brug for, vi snart indser, at vi ikke kan fortsætte som hidtil.

Antarktisk ishylde-udvidelse i forhold til normalen

Forhøjet risiko fremad i 2023

Jeg tror vi har set bunden i energipriserne. For verden har ikke brug for lave gas- eller elpriser desværre. Kloden brænder i bogstaveligste forstand, så vi bør alle overveje, om det virkelig lige er i år, vi kører Sydpå for at feriere i et endnu varmere område end de 25-30 grader celcius vi har i øjeblikket herhjemme.

Hvad er et gasfelt?

Et gasfelt er områder med et eller flere reservoirs med naturgas.

Hvor mange gasfelter har Danmark?

Danmark har 21 gas- og oliefelter i Nordsøen

Hvornår producerer Tyra feltet gas igen?

Vinteren 2023/2024

Hvor meget gas kan Tyra feltet producere om året?

Det er forventet, at gasfeltet kan producere 2,8 mia. m3 om året – sammenlignet med de totale 450 mia. m3 årligt i Europæisk produktion.
Tyra-feltet kommer altså ikke til at kunne rokke ved priserne, der er meget korrellerede med TTF-børsens priser i Holland.

Del artiklen med kolleger og bekendte