Konkurrence via udbud ved mps-solutions eller via. en generel prisforespørgsel hos de skarpeste leverandører i markedet. mps-solutions analyserer de indkomne tilbud og rådgiver om fordele og ulemper ved de forskellige bud. Her lægges vægt på hele tilbuddet, så der også skeles til gebyrer og leverandørens fleksibilitet i volumen mm.

Jeg kender energiselskaberne i Danmark og følger løbende med i deres resultater. Så omend jeg ikke kan give en garanti – så holder jeg skarpt øje med de forskelige leverandører, I præsenteres for gennem mps-solutions. Jeg vil aldrig anbefale leverandører, som måske hænger i vandskorpen mht egen overlevelse. Jeg er 100%uafhængig, så INGEN af leverandørerne betaler penge til mps-solutions.

Jeg er samtidig yderst omkostningsminimerende, og ved, at I ikke har brug for endnu et dyrt system eller tynde floskler om, at jeg er Danmarks førende osv. Her er ikke brug for et helt energi team – jeg lader i stedet resultaterne tale for sig selv. For jeg ved, hvor min integritet er.

Erfaringen er halvdelen af jobbet som energimægler

Arbejdet som energimægler er egentlig ikke så kompliceret, som andre måske gerne vil have det til at lyde. Det er til gengæld ikke alle, der har den direkte erfaring med handlen med produkterne bag jeres aftaler. Det har jeg.

Jeg ved, hvordan priserne i markedet skrues sammen, og har siddet på den anden side af forhandlingsbordet og regnet priserne, som sælgerne havde med i marken.

Læs mere om mig her.

Konkurrence via udbud

Sammen kan vi mere

Størrelsen på udbud, kan afgøre om jeg i stedet for selv at udføre det for jer, kan vælge at indgå som ekspert og altså virksomhedsrådgiver for jer i forbindelse med jeres udbud. Det bliver en vurdering fra case til case, men I kan stole 100% på, at jeg altid er 100% ærlig.

Et typisk forløb kan se sådan ud

Find besparelser

Tidsplan i et udbud

Sammen lægger vi en strategi for køb via udbud.

Samtidig holder vi et skarpt blik på markederne og forsøger i fællesskab at time det optimalt

Alt i forhold til ønsker om sikkerhed, ricisi og muligheder hos netop jeres virksomhed

Konkurrence via udbud

Udbudsmateriale

mps-solutions gennemgår alle indkomne bud, og giver en klar anbefaling ud fra de kriterier vi i fællesskab har opstillet før hjemtagning af priser

En samlet betragtning udgør beslutningsgrundlaget for jeres valg af leverandør

Konkurrence via udbud

Kontrakt

Jeres nye kontrakt kvalitetssikres og gennemgås af mps-solutions, der ligeledes er med jer i hele aftaleperioden ved tvivl eller administrative opgaver

I sparer tid og får samtidig et erfarent blik på aftaler og gennemlæsning af alt med småt

Konkurrence via udbud gennem mps-solutions

– også ved offentlige udbud
Konkurrenceudsæt forbruget med udbud ved mps-solutions
Jeg forhandler på jeres vegne

EU udbud og offentlige udbud

Er ofte nogle større størrelser, og som indkøber i en offentlig stilling, kan det være rart at være forberedt på udbuddet, når det drejer sig om komplicerede markeder. Derfor tilbyder jeg også rådgivning direkte til indkøbere i det offentlige, der således kan oplæres i energimarkedernes mekanismer, så udbud bliver stillet på mere oplyst grundlag.

Få styr på udbudsmateriale

Jeg kan være med til udarbejdelse af udbudsmaterialet, og kan medvirke til, at udbuddet gennemføres med størst mulige gevinst for den offentlige udbudsstiller. Jeg kender energiselskaberne i Danmark og følger løbende med i deres resultater. Så omend jeg ikke kan give en garanti – så holder jeg skarpt øje med de forskelige leverandører, I præsenteres for gennem mps-solutions. Jeg vil aldrig anbefale leverandører, som måske hænger i vandskorpen mht egen overlevelse.

Jeg er 100% uafhængig, så INGEN af leverandørerne betaler penge til mps-solutions.

Spar omkostninger

Jeg er samtidig yderst omkostningsminimerende, og ved, at I ikke har brug for endnu et dyrt system eller tynde floskler om, at jeg er danmarks førende osv. Jeg lader resultaterne tale for sig selv. For jeg ved, hvor min integritet er. Arbejdet som energimægler er egentlig ikke så kompliceret, som andre måske gerne vil have det til at lyde. Det er til gengæld ikke alle, der har den direkte erfaring med handlen med produkterne bag jeres aftaler. Det har jeg.

Jeg ved, hvordan priserne i markedet skrues sammen, og har siddet på den anden side af forhandlingsbordet og regnet priserne, som sælgerne havde med i marken.

Tærskelværdier

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. Det er dermed ikke alle offentlige indkøb, der skal underlægges stringent udbudsstyring, men mindre indkøb kan også håndteres gennem mps-solutions, hvormed 100% uafhængighed sikres for den ansvarlige myndighed.

Kilde: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2022-og-2023/

Pris for 1 kWh (fordeling)

____________________________________________

I kan altid gå på opdagelse i mit artikel-arkiv. Klik på en kategori eller søg efter bestemte emner. Har jeg ikke skrevet om det, er I velkomne til at kontakte mig omkring det. Så skriver jeg sikkert snart om netop det.