Handelsaktiviteten styrtdykkede i 2022 – mens værdien af handlen på Nasdaq var ny rekord. Det ligner et forward-marked, under pres for overlevelse – mange flyttede aktivitet til bilaterale aftaler, for at mindske margin-krav. Det skader gennemskueligheden og gør det vanskeligere at navigere i for køber.

Handelsaktiviteten meget lav i 2022 ift. handel med bl.a. el på Nasdaq
Kilde: Nasdaq Commodities

Sell-off i december og start januar på Nasdaq – igen lav handelsaktivitet

Der er vendt op og ned på markederne – priserne er sat under pres af igen ekstremt lune temperaturer af årstiden og generelt voldsomt lavere energiforbrug sammenlignet med tidligere år.
Oveni dette er Oskarshamns reaktor 3 (OKG3) online igen og Oilkulioto 3 (OL3) kernekraftværket i Finland er på vej retur.

Det har været interessant at følge priserne gennem disse lavpris-dage. For priserne i Sydnorge har nærmest kontinuerligt været de højeste i vores nabolande – holdt oppe af UK. Dermed fortsat risiko for priserne, når Viking Link kommer i drift ultimo 23. Der er ved at tegne sig et billede af backwardation i markederne (stigende priser senere på året…).

2022 var også året, hvor kul fik en revival med det trælse resultat, at CO2-udledningen steg pr. produceret enhed. Forbrugsmæssigt er 2020 og 2022 sammenlignelige på mængden, og 2020 havde en CO2-intensitet på 171 gCO₂eq/kWh mens 2022 bød på 198 gCO₂eq/kWh ifølge electricitymaps.

Elforbruget lav i 2022 - laveste i 8 år
Kilde: Syspower

Laveste forbrug i Norden i 8 år

Forbruget af strøm faldt i 2022 til laveste niveau siden 2014 – og det i et år, hvor elektrificeringen kørte på skinner. Private stod for enorme besparelser, men også virksomheder fandt spareiveren. På den negative side er de virksomheder, som har delvist har måttet lukke forbrug ned eller de, der decideret er gået på røven.
BASF har fx flyttet hele forbruget væk fra Europa – noget der ikke hjælper på klimaregnskabet, da det højest sandsynligt er til områder med en mere loose ageren omkring fx kulkraft. Handelsaktivitet trækkes samtidig væk fra Europa, og risikerer ikke at returnere.

Forwardpriserne på strøm er kommet ned igen efter et 2022 med store udsving i priserne

Det markant lavere forbrug er også med til at presse handelsaktiviteten ned oveni de meget høje prisniveauer – det sprængende punkt bliver nok at se, om handelsaktiviteten så øges igen i løbet af 2023 med øjensynligt mere kontrollable elpriser, eller vi ser starten på helt nye energimarkeder.

Elpriser til at betale igen

Elpriserne er kommet voldsomt ned igen. Til niveauer til at betale efter min mening. Den meget lave handelsaktivitet ses dog stadig her i det nye år, hvor især de første handelsdage var præget af feriestemning.

Gasmarkedet ser samme billede og er præget af de meget fyldte lagre af årstiden, grundet det lave forbrug qua lune temperaturer i Europa. Det lune vejr har dog også de konsekvenser, at der ikke “gemmes” så meget sne i bjergene som i normal-år, hvilket kan få betydning for priserne senere på året.

Så. Er vi på vej mod totalt sammenbrud i forbrug og aktivitet eller ser vi en gylden mulighed for risikostyring?

Seneste markedsrapporter

Der er her ikke udgivet samme antal rapporter, som mine kunder modtager.

Der udgives kun markedsrapporter på hjemmesiden fra tid til anden.