Lovpligtigt og light energisyn med skarpe partnere – det lovpligtige for store virksomheder, indsendt til energistyrelsen. Ved den første gennemgang anbefales det udført med nedenstående omfang, grundighed og formål.

Omfang; bredt hele lokationen
Grundighed, let for en overordnet potential vurdering
Formål, generel screening af besparelsespotentialet

Lovpligtigt og light energisyn med skarpe partnere

Måling af CO2-aftryk en del af pakken

Som en del af energisynet kortlægges virksomhedens CO2 aftryk. Ved energisyn er det også muligt at få undersøgt jeres indeklima. Det er nemlig som et led i EU’s plan at mindske virksomhedernes CO2-udledning, hvilket et energisyn er første skridt på vejen til at opfylde. Denne del kan også være starten på en livscyklusanalyse i jeres virksomhed (LCA).

Er I i tvivl om hvilket er det rigtige for jeres virksomhed, er I velkomne til at kontakte mig og mine samarbejdspartnere, der hurtigt kan give jer indblik i processen samt potentialerne bag. Hvad enten det er det lovpligtige eller I vil finde besparelsesmuligheder.

Læs også om IC Meter og ÅBN Skyen i forbindelse med måling af indeklima.

Udføres efter internationale standarder

Energisynet udføres efter godkendte standarder og anvendes af både virksomheder, der skal have udført det lovpligtige energisyn, men også af virksomheder og privatpersoner der ønsker at finde og energioptimere bygninger og processer. Det giver værdi for jer og for fremtiden.

Timeprofil på elforbrug
Få tjekket timeforbruget på strøm

Lovpligtigt og light energisyn med skarpe partnere

Få et energisyn med reelle besparelsesmuligheder

Her og nu udfører de fleste virksomheder kun energisynet, fordi det er lovpligtigt. Det reelle formål er naturligvis at finde frem til mulige energibesparelser og CO2 reduktioner. Et projekt starter med, at vi sammen danner os et overblik over det samlede energiforbrug ud fra en betragtning om, at alt tilført energi spiller sammen. På den måde er I som virksomhed sikret reelle besparelsesforslag, som ikke blot er omlægninger fra f.eks. el til varme.

Et klassisk eksempel:

Mange virksomheder får anbefalet at udskifte alle lyskilder til LED, som bruger mindre strøm. Men med i betragtningen skal tages, at ældre lyskilder udvikler mere varme, og derfor koster dette skift på varmeregningen. Hvis man som procesvirksomhed har en ældre fastprisaftale og måske kun betaler 60 øre/kWh el, vil varme fra gas og olie (og i enkelte tilfælde også fjernvarme) være dyrere, og dermed bliver udskiftningen til LED en direkte dårlig forretning i hele opvarmningssæsonen.

Ikke kun ift. et benchmark

Mange energianalyser foretages som en benchmark af virksomhedens nuværende energiforbrug sammenholdt med andre, lignende virksomheder. Det er en godkendt tilgang, som giver et hurtigt overblik over situationen, men ret beset er det ikke særlig værdifuldt at sammenligne sig med gennemsnittet af, hvad andre har gjort – vi går efter at gøre det bedste for miljø og økonomien i det.

Når vi foretager energianalyser, er det med udgangspunkt i, hvad det reelle besparelsespotentiale er ud fra de faktiske forhold i jeres virksomhed. Konkret betyder det, at vi opstiller en model for det teoretisk set minimale energiforbrug i jeres processer og bygninger – og sammenholder det med jeres faktiske forbrug. Forskellen mellem de to tal er de reelle besparelsesmuligheder.

Kontakt mig for et specifikt og uforpligtende tilbud på energisyn i din virksomhed.

ENERGISYN – LIGHT

Energisyn / CO2 kortlægning for kunder, der ikke skal gennemføre det lovpligtige syn, men som gerne vil have et overblik over optimeringsmulighederne. Se mere på Energistyrelsens hjemmeside.

Omfang: bredt hele lokationen
Grundighed: let for en overordnet potential vurdering
Formål: generel screening af besparelsespotentialet

Som en del af projektet kortlægges virksomhedens CO2 aftryk. Det udføres efter DS/EN 16247 og kan anvendes af både virksomheder, der skal have udført det lovpligtige energisyn, men også af virksomheder og privatpersoner der ønsker at finde og energioptimere bygninger og processer. Det giver værdi for jer og for fremtiden.

Energisyn udført af kompetente rådgivere i hele Danmark

Jeg har kontakt til eksperter i hele landet, så I ikke behøver lede. Synet udføres af erfaren ingeniør/energirådgiver. Kontakt mig for et specifikt og uforpligtende tilbud på energisyn i din virksomhed.

Fordele

Lovpligtigt energisyn til lav pris

Let adgang til eksperter

Kortlægning af energiforbrug og besparelser

Kompetent rådgivning og sparring

Jeg finder kontakterne til jer – 100% uafhængig

Præcis kortlægning af aktuelt og potentielt energiforbrug

Kompetent rådgivning og sparring hele vejen

Besparelseskatalog med reelle besparelser

Spar på elregningen
Ved energisyn er der penge at spare

Muligheder

Besparelseskatalog med reelle besparelser

CO2 kortlægning (SCOPE 1)

Mulighed for måling af indeklima

Rådgivning i forhold til indkøb af energi

Ladestander uden stavnsbinding

Dimensionering af solceller

____________________________________________

I kan altid gå på opdagelse i mit artikel-arkiv. Klik på en kategori eller søg efter bestemte emner. Har jeg ikke skrevet om det, er I velkomne til at kontakte mig omkring det. Så skriver jeg sikkert snart om netop det.