Finans.dk beskriver igen, hvordan ledende medarbejdere i Energi Danmark står til op mod 250 til 300 millioner i bonus per snude for to chefer i den århusiansk baserede energihandelsvirksomhed.

Energi Danmark blev i tidernes morgen dannet af flere af de danske forsyningsselskaber og skulle stå for handlen med el og naturgas til disse selskabers kunder. Dermed blev de største kunder sendt i retning af Energi Danmark, der dermed havde en lind strøm af kundetilgang uden den store indsats.

Nødlidende biks vendt på en tallerken

Mens Energi Danmark har kørt nogenlunde stabilt de senere år, var det en overraskelse, at koncernens direktør gennem mange år, Jørgen Holm Westergaard, pludselig fratrådte sin stilling i februar 2022. Det kan være, virksomheden var så tæt på afgrunden, at det var sidste udvej – en anden tanke kan gå på, at direktøren efterhånden havde fået malket så mange millioner ud af danske selskaber og privatkunder, at tiden var kommet til flere jagtture til savannerne i Afrika.

Også han kan selvfølgelig stadig stå til millioner i bonus for de første måneder af 2022.

Må undre at kunder må sejle egen sø, mens medarbejdere forgyldes

At medarbejdere i andelsejede selskaber får millioner i bonus og enkelte sågar tocifrede millionbeløb, går ud over hvad der rettelig burde være muligt. For hvordan kan man sige et elhandelsselskab fx tjener penge nok til at udbetale bonusser i milliardstørrelser, når det selskabs moderselskab – A.M.B.A.’et – måske ikke tjener penge?

Samtidig er det faktum, at rigtig mange private kunder oplevede gevaldige prisstigninger i 2022 ligesom strøm til erhverv fik voldsomme hop opad i priser gennem året. Når kunderne således i AMBA-selskabet tabte betydelige summer – kan det vel ikke være fair, at få ledende medarbejdere skal forgyldes af millioner i bonus?

Mens private må spare, er der millioner i bonus til energikøbmænd
Mens private må spare, er der millioner i bonus til energibaroner

Smarte selskabsstrukturer pga. egoistiske målsætninger

I elmarkedet har AMBA’er dog over en længere periode opbygget disse aktieselskaber under AMBA-strukturen, og da et AS er og kan agere mere kommercielt end et AMBA, har det været ledelsernes måde at opbygge en struktur, så kundeplejen og kundetilhørsforholdene kunne blive i AMBA’erne, mens de mere lukrative forretninger blev lagt over i aktieselskaberne. Dermed måtte kunderne og altså ejerne af AMBA’et til lommerne for at finde de store investeringssummer mens de ligeledes blev efterladt på perronen i foråret af 2022 uden store muligheder for at prissikre sig mod den netop udbrudte krig i Ukraine.

At kunderne ikke kunne afdække, har muligvis forstærket den effekt vi så efter sommerferien, da flere selskaber åbnede for mulighederne der igen – hvormed køberne kan have handlet i panik i stærkt stigende markeder.

Først lige begyndt med historier om grotesk udnyttelse af krig og ødelæggelser

Jeg vil vove at påstå, at vi blot har set toppen af isbjerget med de millioner i bonus, der allerede skrives historier omkring nu. For den store regnskabssæson for de rendyrkede spekulanter, som altså på ingen måde har noget med slutkunderne at gøre, er først på trapperne omkring 1. juli.

Selskaberne plejer normalt at trække offentliggørelsen af årsregnskaberne så langt muligt – og i år spår jeg, de vil forsøge at forhale det, til de fleste danskere er på ferie. For der bliver tale om milliard-regnskaber og store millionregnskaber for selv nystiftede energihandlere. Energimarkederne er nemlig en ren hæveautomat, hvis man blot ønsker at tjene penge. Der er helt simpelt for mange kunder, der kan malkes uden den store masse mærker det helt vildt. Undtager er dog nok 2022 nu.

Og jeg vil igen slå fast, at jeg er meget uenig med Anders Houmøller, der mener spekulanterne bringer energimarkederne i ligevægt og gør markederne bedre for forbrugerne. Det tror jeg ikke en disse på – for de milliarder, vi læser om i øjeblikket kommer et sted fra – og det er måske fra producenterne, men det er så sandeligt også fra forbrugerne.

Millioner i bonus – hvor fantastisk måde at udnytte systemer på. Desværre.

Andre artikler om energipolitik