Tørkeindex får en ny priskrise til at lure i kulisserne, før priskrisen fra 2022 helt er overstået. Priserne er måske ikke helt retur til før 2021, men mildt vejr og bugnende gaslagre har sendt elpriserne nedad i følgeskab med kul- og gaspriser mm.

Mange private husstande har forladt energiselskabernes kvartalsprodukter såsom PuljeEl og BasisEnergi til fordel for variable priser på strøm, mens de private husholdninger ikke har haft mulighed for at låse gaspriserne fast over en længere periode.

Gaskontrakter og el til erhverv er også inde i en periode, hvor fordelen på de variable spotpriser begynder at vise sig. Men spørgsmålet er altid, hvad en virksomhed ønsker i forhold til risikostyring og dermed prissikring.

Forsikring mod priskrise eller fingeren i vejret

Ovenstående overskrift er selvfølgelig sat på spidsen.

For nok har en del erhvervskunder potentielt køb ind til højere fastpriser gennem 2022, men man køber heller ikke en husforsikring, når huset først står i flammer. Faktisk tegner flere ting til, at den næste energipriskrise lurer i kulissen af den nuværende nedadgående prisspiral.

Tørkeindex over Europa peger allerede mod fornyet priskrise over sommeren 2023
Tørkeindex varsler fornyet priskrise for energien i sommeren 2023. Kilde: EDO

Ovenstående viser tørkeindex over Europa, hvor der allerede her over vinteren igen har været tegn på tørke. I start 2022 så kortet nogenlunde sådan ud – måske en anelse værre – og fælles er, at tørke tegner skidt for sommerens elpriser, da atomkraftværker har behov for vand i floderne til køling. Men jo også fordi Europa er plastret til med aircondition.

Den nye virkelighed i Danmark sætter ind

Også herhjemme er der nu flere varmepumper, som kan fungere som kølende aircondition, og dermed står vi faktisk i en ændret situation igen igen over sommeren, hvor dette kan få betydning for elforbruget og dermed direkte afledt elpriserne. Gaslagre er fortsat godt fyldte på nuværende tidspunkt, men sommerperioden er normalt også tid for vedligehold på diverse kraftværker, hvorfor tilgængeligheden af produktionskapacitet kan være svær at skabe overblik over.

Ydermere står flere Power to X-projekter snart klar til at sætte produktionen af brint, ammoniak eller andre “power to x-brændsler” i sving. Kæmpestore anlægsinvesteringer der skal i gang med at tjene sig hjem igen, og med EU’s fritagelse af centrale klimakrav, står disse projekter klar til at kunne køre 24/7/365.

Og om end meningen er, at Power 2 X skal suge den overskydende grønne strøm fra vindmøller og solceller, spår jeg at disse mastodonter vil gå ind og konkurrere med “almindelige” virksomheder og private husholdninger om strømmen i perioder. Og der kan disse have så mange penge bundet op, at de kan betale mere for strømmen, blot for at få lov at producere videre. Hvilket dermed lægger brænde på bålet og varsler ny energi-priskrise gennem sommeren 2023 eller i hvert fald indenfor overskuelig fremtid.

Viking Link, der kommer ind i slutningen af 2023, vil blot gøre presset endnu større.

Seneste markedsrapporter

Der er her ikke udgivet samme antal rapporter, som mine kunder modtager.

Der udgives kun markedsrapporter på hjemmesiden fra tid til anden.