Om MPS-SOLUTIONS – vision for fremtidens energi

Risikostyring gennem to årtier

I hjertet af Søhøjlandets frodige natur, blandt skovens dybe ro og vandløbs stille hvislen, ligger en drøm forankret i retfærdighed og visionen om et stærkere Danmark.

Herfra, i Sorring nær Silkeborg, opererer jeg med en brændende ambition om at ændre energimarkedets landskab til fordel for jer virksomheder, der udgør rygraden i vores samfund.

Det er på tide, energien gives retur til alle, frem for milliarder havner hos de få. 

Det begyndte på Handelshøjskolen i Århus, hvor spirende ideer om risikostyring tog form i både bachelor- og kandidatafhandlinger. Disse studier formede grundlaget for en karriere, hvor jeg, som Sourcing & Trading Manager, Porteføljeforvalter og Trader har navigeret de turbulente farvande af globale finansielle markeder.

Over to årtier har jeg brugt min ekspertise til at forstå og mestre de kræfter, der former vores økonomiske virkelighed. Og dette bidrager jeg nu med hos jer.

Risikoanalyse med MPS-SOLUTIONS

MISSION

– at levere skarp risikostyring ved køb af el, gas og grøn investering

 

PASSION

– fair gas- og elpriser

 

STYRKER

– erfaring og evnen til at skabe nye partnerskaber, så I opnår flere fordele

MPS-SOLUTIONS kæmper for jer som forbruger

Der er brug for CO2-reduktioner

Jeg er her for at sikre, at I forstår hvert et skridt på vejen mod et mere retfærdigt og bæredygtigt energiforbrug. Sammen kan vi skabe en fremtid, hvor danske virksomheder trives og bidrager til et grønnere Danmark.

PROBLEM: Energi-Markedets Udfordringer

I en verden, hvor energi nærmest er lige så vigtig som luften vi indånder, står danske virksomheder over for uforudsigelige energipriser og komplekse aftaler, der kan true stabilitet og vækst. En usikkerhed der skaber presserende behov for risikostyring og strategisk indkøb af energi – en overvældende udfordring.

Den Voksende Uro – Jeg kæmper for fremtidens energiforbrugere

Uden eksperthjælp kan virksomheder stå alene i kampen mod ustabile energimarkeder. Det kan medføre omkostninger, lavere konkurrencedygtighed og endda risikere at flytte danske arbejdspladser til områder med et mere forurenet energimix.

Disse usikkerheder driver en ild i mig – en ild for at kæmpe for hver eneste virksomhed, der alle fortjener fair vilkår. Og netop derfor er jeg nu energimægler.

LØSNING: MPS-SOLUTIONS’ Engagement

Med MPS-SOLUTIONS er jeg ikke blot en konsulent; jeg er en partner og vogter af jeres energirelaterede interesser. Min uvildighed er jeres styrke. Intet honorar drives af skjulte intentioner. Min tilgang er personlig, min opmærksomhed udelukkende fokuseret på jer og løsningen derfor skræddersyet jeres behov.

Invitation fra mig til dig

 

I MPS-SOLUTIONS, er jeres ambitioner mine mål, og jeres udfordringer mine kampe.

Sammen kan vi sikre en energifremtid, der ikke blot støtter jer som virksomhed, men også den verden, vi har fået lov at låne.

Lad os sammen gøre en forskel – for retfærdighed, for arbejdspladser, og for kloden.

Mere end bare forretning

MPS-SOLUTIONS er mere end en forretning; det er en livsstil.

I Sorring, hvor jeg bor med min kæreste Sussi, vores børn Magnus (2011) og Frida (2014), og vores legesyge golden retriever Simba, praktiserer jeg de samme værdier af samhørighed og ansvarlighed, der driver min forretning.

Fra livredder i Låsby Svømmebad til old boys-fodbold, venner og familie er hver handling en afspejling af mit engagement i vores samfund og en jagt på at forbedre klimaet gennem at fastholde energiforbrug i vores grønnere energimix, frem for det flytter til fx Asien, hvor der er mindre fokus på bæredygtighed og væredygtighed.

Mogens Pilgaard Sørensen og familie - Mogens, Magnus, Sussi og Frida

Læs mere om regnskaber, CV og andet

CV - Overblik over mit arbejdsliv

Jeg bidrager til jeres fortsatte udvikling. Senest har jeg arbejdet intenst for at løfte det bæredygtige resultat hos mine kunder – i form af PPA eller på anden vis noget, der ikke blot er tomme ord og buldrende olietønder.

 

2021-> MPS-SOLUTIONS

Pr. 9. november 2023 har jeg oprettet MPS-SOLUTIONS ApS. Dermed er jeg blevet CEO / Direktør i eget hus.

MPS-SOLUTIONS blev grundlagt 11. september 2021 – præcis 20 år efter jeg var med handelsskolen i USA under terrorangrebet på World Trade Center i 2001. En symbolsk dato, hvor jeg kæmper for retfærdighed og fairness i virksomheden; da jeg mener vi bør arbejde sammen i stedet for at bekrige hinanden.

MPS-SOLUTIONS er sat i verden for netop at gøre en forskel for kunderne i energimarkederne.
At hjælpe med at sikre forhandlinsstyrke hos forbrugerne og skabe mere balance i forhold til en branche, der alt for længe har været præget af brodne kar og elkonger, der tjener stort uden at spytte i fælleskassen.

Læs mere på min LinkedIn-profil: #TheEnergyStrategist

2015-2021 – Porteføljeforfalter Norlys A.M.B.A.

I 2015 blev jeg ansat i Silkeborg hos det daværende Energi Midt, hvor vi dengang sad 2 og handlede el. Vi var tilmed egne risikomanagers på det tidspunkt, hvorudover vi også deltog i udbud i elmarkedet – hvilket gav mig indsigt i den anden side af forhandlingsbordet i forhold til min nuværende position, hvor jeg benytter min erfaring og forhandler på kundens side af bordet.

Senere fusionerede Energi Midt med HEF i Aalborg, der indeholdte Energi Nord og på det tidspunkt handlede gennem Energi Danmark i Århus. Min kollega og jeg blev dog valgt til at fortsætte med ansvaret for det samlede selskabs elhandel. Herefter begyndte vi at blive et par kolleger mere, og selskabet ENIIG, fusionerede herefter med SE i Sydjylland, og dermed blev norlys A.M.B.A. dannet.

Der begyndte at blive mere topledelse i selskabet, og da mine egne ambitioner, moral og etik ikke stemte overens med ledelsen, endte det med et brud i 2021, efter jeg havde påpeget uhensigtsmæssigheder ved at et AMBA, der aldrig havde satset på spekulation, pludselig ville danne et rendyrket spekulationsselskab.

 

2011-2015 – Vegetabilsk Oliehandler hos AAK (Den gamle oliemølle i Århus)

Fra 2011-2015 var jeg ansat hos AAK i Århus – AarhusKarlshamn, hvor jeg stod for de globale positioner af kokos- og palmekerneolie. Jeg købte fysisk olie til Sverige, Kina, Malaysia og deltog aktivt i planlægning og koordinering af indkøb til samtlige sites i verden, hvilket blandt andet bestod af England, USA, Mexico, Holland m.fl. Global samarbejde, der lærte mig om flere globale markeder – men også hvordan jeg kunne få forskellige kulturer til at samarbejde.

 

2010 – Power Trader hos Vestas

Power Trader i Vestas i Århus – jeg blev hyret ind til at give indsigt i elmarkedet i deres Siting-afdeling, hvor en kollega og jeg stod for at bringe viden om elmarkedet til forskellige interne interessenter. En fyringsrunde ramte desværre min nærmeste kollega efter 4 måneder. Herefter fik jeg et job på hånden, jeg ikke kunne takke nej til og valgte derfor at forlade Vestas efter blot 5 måneder.

 

2007-2010 – Elhandler hos Scanenergi

Elhandler hos Scanenergi i Ikast, hvor jeg stod for oplæring af nye medarbejdere, markedsrapporter, trading og deltog i handel med optioner. Vi havde en stigende formkurve i min tid i handelsafdelingen, og jeg strøg kun videre, fordi jeg blev headhuntet til det næste job hos Vestas.

Klimaregnskab for MPS-SOLUTIONS

Som med mit finansielle årsregnskab, ønsker jeg at tage del i de lovkrav, der lige straks rammer større virksomheder omkring bæredygtighed. Fra 2024 skal der nemlig rapporteres på ESG-mål og resultater af forbedringer skal følges mm.

Derfor har jeg udarbejdet et Klimaregnskab for mit første financielle leveår som selvstændig virksomhedsejer i MPS-SOLUTIONS. Jeg startede 3. november 2021 og det klimaregnskab løber således til og med 31. december 2022. Klimaregnskabskrav er måske ikke overholdt 1:1, men det giver alligevel grobund for noget at arbejde ud fra.

Noget, hvor jeg kan jagte at blive en bedre udgave i løbet af næste årsregnskabsperiode; og det er som jeg ser det målet med klimaregnskaber – at man som virksomhed kan arbejde på mindre udledninger.

Klimaregnskab scope 1, 2 og 3 for MPS-SOLUTIONS 2021-22: 1,97 ton CO2e

Tabel 1: Oversigt over MPS-SOLUTIONS CO2e-udledninger
Hovedkategori Udledning i ton CO2e Andel af udledning Udledning i ton CO2 e Udledning i ton CO2e Andel af udledning
(scope 1+2+3) (scope 1+2+3) (udenfor scopes) (scope 1+2+3 + udenfor scopes) (scope 1+2+3 + udenfor scopes)
Energi & processer 0,04 2,0% 0,00 0,04 2,0%
Primære & Sekundære indkøb 0,74 37,6% 0,00 0,74 36,3%
Transport 1,19 60,4% 0,07 1,26 61,8%
Affald & genbrug 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%
Solgte produkter 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%
Total 1,97 100,0% 0,07 2,04 100,0%

Det ses, at MPS-SOLUTIONS udleder langt størstedelen fra transport – det værende sig til og fra kundemøder, togture til Hovedstaden i forbindelse med køb af Go2GreenEnergy eller transport i forbindelse med indkøb og lignende. Det hele måles ned i CO2e.

(CO2e = Kuldioxid-ækvivalenter eller CO₂-ækvivalenter er omregningsfaktorer til sammenligning af forskellige drivhusgassers indvirken på drivhuseffekten. Man har således beregnet, hvor mange ton CO₂ der skal til for at skabe den samme effekt som ét ton af en anden gas. Dette tal er så gassens CO₂-ækvivalent. Link.)

Derudover er der selvklart investeret i IT-udstyr mm i forbindelse med start af virksomheden, samt benyttet strøm i forbindelse med drift af selskabet. Der er indtastet tal for affald, men det har været af så begrænset omfang, at det ikke kunne måles – samt noget af det hører ind under sekundære indkøb.

For at et klimaregnskab skal give mening, skal der dog arbejdes på at forbedre påvirkningen af klimaet gennem driften af MPS-SOLUTIONS. Jeg har ikke målt det op mod da jeg var fastansat og havde kørsel hver dag, men det interessante er egentlig også, om jeg kan nedbringe min CO2-udledning gennem de kommende år, trods jeg er en så lille virksomhed.

Men vi kan alle give et nap med i klimakampen – for der er ikke en Planet B.

Grafisk fremstilling af klimaregnskab

Klimaregnskab for MPS-SOLUTIONS

Offentliggørelse af årsregnskab

Jeg ønsker ved at offentliggøre mine årsregnskaber at bidrage til yderligere belysning af energimarkederne. At være åben og ærlig i min kommunikation, er nemlig i god tråd med ønsket om at tilføre mere transparens, information og viden til oftest uigennemskuelige markeder.

Mit mål er nemlig at danske virksomheder skal kunne betale energien – og altså også skal kunne betale mig som rådgiver.

Mit første årsregnskab løber fra 1. november 2021 til 31. december 2022, og er altså det første årsregnskab for virksomheden.

Et år jeg er tilfreds med. Jeg har brugt megen tid på opbygning af hjemmeside og at få skrevet informative artikler, hvormed jeg fik mulighed for at deltage i et par interviews i forskellige medier, hvilket også gerne skulle give lidt eksponering. For som selvstændig, går jeg 100% efter at blive fundet af kunden, fremfor at ringe rundt hver dag.

Jeg tror på, jeg er godt i gang med den opgave, og begynder at høste de første små frugter af dette store arbejde – hvilket fremover gerne skal betale sig tilbage i endnu større mulighed for at fokusere på kerneforretningen.

KLIK HER for seneste årsregnskab for MPS-SOLUTIONS

SE HER for seneste årsrapport for Go2Green Energy ApS

TT38 talenttest - Beskrivelse af min personprofil

Der findes et utal af personlighedstests på nettet, men TT38-testen, går lidt dybere end en almindelig personlighedstest. Jeg har endnu til gode at prøve den helt fulde test, men har taget testen flere gange på nettet for at undersøge egne mønstre og person-profil.

At være selvstændig kræver meget arbejde med sig selv, og derfor er jeg opmærksom på, hvordan jeg kan styrke dette. For jer som kunde.

Profiltype fra TT38-test af Mogens Pilgaard Sørensen

Min arketype = Tænkende

TT38 talenttest siger om denne talenttype følgende:

“Ses tit i job som teknikere, ingeniører, forskere, jurister, finansfolk, men også i avanceret ledelse og nogle i de kreative fag”.

Det må siges at være en betegnelse, der falder rimelig godt indenfor rammen af, hvordan jeg selv ville beskrive mig.

Netop en trader, der dog også har et kreativt gen i mig og derfor arbejder på at finde nye måder at få samarbejde mellem mennesker og virksomheder til at opstå, udvikles og gå op i en højere enhed.

Mere om min personprofil ud fra TT38-testen

Dit elegante udtryk (1)
Du ser spændende sammenhænge, er helhedsorienteret, har skæve vinkler og god fornemmelse for, hvad der sker omkring dig. Du ser helt nye indgangsvinkler til emner og har spændende tilgange til spørgsmål. Du har typisk et sjovt og spændende perspektiv.

Talentet på arbejdspladsen (2)
Du er den i teamet med det alternative perspektiv og det anderledes overblik. Mange holister arbejder med mennesker og rådgivning, men talentet ses også nogle gange i stærkt logiske fag, fordi deres analyser tit har et nyt og spændende perspektiv.

Talentet på en dårlig dag (3)
Din alternative tankegang kan være for meget for mere logisk tænkende folk. Nogle kan have svært ved at følge dine skæve vinkler.

Egen læring (4)
Forklar dine tanker ekstra godt – og husk, at andre ser et andet verdensbillede lige nu.

Du tror på sig selv, virker sikker i din sag og giver andre ro gennem din tro på egne overbevisninger. Du er god til at overbevise andre, kan ikke rystes, tør udfordre, og du skaber derved debat og læring. Du kan feje opposition af vejen, og dinselvsikkerhed giver andre tro på det, der bliver sagt.

Selvsikker er et talent, som bruges i roller, hvor man får meget modstand fra omverdenen. Typisk hos salgsfolk, ledere, politikere, iværksættere og selvstændige generelt, men talentet passer også til roller, hvor man skal udfordre eller ofte bliver udfordret.

Du er god til såvel det gennemtænkte og politiske som at blive ”skudt på” under kommunikation. Gennem din evne til at se fremad, forstå sammenhænge og forudsige handlinger kan du levere ting, så de sker præcis, som du planlagde dem. Derudover er du god til at regne ud, hvad der er klogest at sige, og hvor det er klogt at tie. Den politiske evne gør ofte også,at du kan klare udfordringer ”fra salen” elegant og argumentere dig ud af problemer. Du er ofte den, der stiller det gode spørgsmål og hjælper andre til at tænke større tanker.

Strategisk er du god til at tale med folk og finde veje fremad. Du kan give andre overblik og har meget let ved at forstå situationer.

Du kan være for politisk og gennemtænkt samt ofte sige en masse uden at forpligte dig til noget. Politikeren. Ellers er der ikke nogen direkte udfordringer i din kommunikation – ud over at dine politiske evner indimellem kan gøre, at de rigtige spørgsmål ikke bliver stillet.

TT38 talenttest viser, at du ofte er superspecialist, der ved alt om dit område og er bedre informeret end andre. Det giver dig flere vinkler og viden, som kan være spændende og hjælpe med at give dybde til en samtale. Din nysgerrighed for dit område gør dig også til en god lytter og stærk til at samle viden.

Du kan være alt for grundig og have så meget viden, at andre drukner i den. Du kan have fokus på detaljer i stedet for at give andre overblik – og du vil normalt have flere slides og dokumenter end nødvendigt. Du kan stoppe dig selv, hvis du ikke ved alt – og du kan køre rundt i detaljer, som andre finder uinteressante. Du er det talent, som lettest overforbereder dig.

Bevar overblikket og husk, at de fl este ikke har brug for særlig mange detaljer.

Du kan forklare det svære på en let og elegant måde og gøre det svære letforståeligt. Du er god til at tale med andre, overbevise og argumentere. Du er god til at fortælle en historie og få andre til at lytte og til at ændre deres holdninger.

Kommunikerende er tit gode til at skabe kontakt til andre og forklare, så andre forstår. Nogle er mere skriftlige og andremere mundtlige, men de gør sig som regel godt i marketing, telemarketing, salg, ledelse, kundeservice, undervisning ogandre fag, hvor budskabet og forbindelsen til andre er meget vigtigt.

Du taler nok for meget og giver derfor ikke nødvendigvis plads til andre holdninger – du giver hverken dig selv eller andre tid til at lære.