TT38-test

TT38 talenttest beskriver personprofil

Der findes et utal af personlighedstests på nettet, men TT38 talenttest, der er udviklet af talenthuset Talents Unlimited, går lidt dybere end en almindelig personlighedstest. Jeg har endnu til gode at prøve den helt originale test, men har taget testen flere gange på nettet for at undersøge mine egne mønstre og profil. Det er I velkomne til at læse med omkring – så I kan danne jer et endnu klarere billede af mig som samarbejdspartner.

At være selvstændig kræver meget arbejde med sig selv, og derfor er jeg opmærksom på, hvordan jeg kan styrke dette arbejde, så jeg bliver mere “væredygtig” i at være selvstændig og altså højner min sandsynlighed for at kunne tjene til vejen og dagen gennem arbejdet i mps-solutions. For det er ingen hemmelighed, at jeg håber at kunne fortsætte med dette arbejde, der tog sin begyndelse 3. november 2021, da jeg åbnede hjemmesiden og altså dermed mit virke som selvstændig energistrateg og uvildig rådgiver.

Profiltype fra TT38-test af Mogens Pilgaard Sørensen

Min arketype = Tænkende

TT38 talenttest siger om denne talenttype følgende:

“Ses tit i job som teknikere, ingeniører, forskere, jurister, finansfolk, men også i avanceret ledelse og nogle i de kreative fag”.

Det må siges at være en betegnelse, der falder rimelig godt indenfor rammen af, hvordan jeg selv ville beskrive mig.

Netop en trader, der dog også har et kreativt gen i mig og derfor arbejder på at finde nye måder at få samarbejde mellem mennesker og virksomheder til at opstå, udvikles og gå op i en højere enhed.

Tænkende | 56%
Er eftertænksom i mit arbejde, er kreativitet og har et godt overblik. Jeg er god til at forstå og udvikle data

Stræbende | 31%
Sætter gerne niveauet for energien. Jeg er arbejdsom, hurtig og er meget “på”, hvilket dog kræver sine pauser i ny og næ

Relaterende | 15%
God til kontakt, sammenhold og samarbejde mellem mennesker. Er god til at læse andre og forstå det menneskelige perspektiv

Påvirkende | 0%
Er god til at præge andre. Jeg lokker ikke andre til at gå min retning. Men jeg arbejder på at have positiv afsmittende effekt på mennesker

Logo FN's verdensmål

Jeg bruger min viden og erfaring til at arbejde hen imod en fremtid med mere lighed og plads til forskelligheder. Jeg tror nemlig der er en stor styrke ved at samarbejde. Om det er på virksomheds-niveau eller som individ og dette må selvfølgelig gerne komme hånd i hånd med en grønnere og lysere fremtid.

Læs mere om energi og mig her.

Dit elegante udtryk
Du ser spændende sammenhænge, er helhedsorienteret, kan have skægge vinkler og har en god fornemmelse for, hvad der sker omkring dig. Du ser den helt nye indgangsvinkel til et emne og har ofte nogle spændende tilgange til spørgsmål. Du har typisk et sjovt og spændende perspektiv.

Talentet på arbejdspladsen
Du er den i teamet med det alternative perspektiv og det anderledes overblik. Mange holister arbejder med mennesker ogrådgivning, men talentet ses også nogle gange i stærkt logiske fag, fordi deres analyser tit har et nyt og spændendeperspektiv. Holisterne er dem, der kan få logik og følelser til at mødes.

Talentet på en dårlig dag
Din alternative tankegang kan være for meget for mere logisk tænkende folk. Nogle kan have svært ved at følge dine skævevinkler. Dit fokus kan være et fejlskud, eller du kan indimellem tillægge nogle ting for meget vægt. Det er vigtigt, at du harprøvet dit materiale af, før du leverer, da du nogle gange rammer ved siden af.

Egen læring
Forklar dine tanker ekstra godt – og husk, at andre ser et andet verdensbillede lige nu.

Dit elegante udtryk
Du tror på sig selv, virker sikker i din sag og giver andre ro gennem din tro på egne overbevisninger. Du er god til at overbevise andre, kan ikke rystes, tør udfordre, og du skaber derved debat og læring. Du kan feje opposition af vejen, og dinselvsikkerhed giver andre tro på det, der bliver sagt.

Talentet på arbejdspladsen
Selvsikker er et talent, som bruges i roller, hvor man får meget modstand fra omverdenen. Typisk hos salgsfolk, ledere,politikere, iværksættere, selvstændige håndværkere og selvstændige generelt, men talentet passer også til roller, hvor manskal udfordre eller ofte bliver udfordret.

Talentet på en dårlig dag
Du kan til tider virke provokerende, fordi du virker så sikker. Du kan glemme at lytte, fordi du er så overbevist, og dinoverbevisning kan være et problem for din læring. Du kan virke som en rød klud på dem, der er uenige. Din selvsikkerhed kanfå andre til at opgive input og eftertanke. Du kan være forførende gennem din alfahan-/hun-rolle og kan derfor få mere magt,end du måske har indsigt til.

Egen læring
Stil nogle få spørgsmål om, hvad andre mener – så virker du interesseret. Tjek, at du ikke er så selvsikker, at du holder opmed at lære nyt.

Dit elegante udtryk
Du er god til såvel det gennemtænkte og politiske som at blive ”skudt på” under kommunikation. Gennem din evne til at sefremad, forstå sammenhænge og forudsige handlinger kan du levere ting, så de sker præcis, som du planlagde dem.Derudover er du god til at regne ud, hvad der er klogest at sige, og hvor det er klogt at tie. Den politiske evne gør ofte også,at du kan klare udfordringer ”fra salen” hurtigt og elegant og argumentere dig ud af problemer. Du er ofte den, der stiller detgode spørgsmål og hjælper andre til at tænke større tanker.

Talentet på arbejdspladsen
Strategisk er god til at tale med folk og finde veje fremad. Du kan give andre overblik og har meget let ved at forståsituationer og reagerer klart på dem.

Talentet på en dårlig dag
Du kan være for politisk og gennemtænkt samt ofte sige en masse uden at forpligte dig til noget. Politikeren. Ellers er der ikke nogen direkte udfordringer i din kommunikation – ud over at dine politiske evner indimellem kan gøre, at de rigtige spørgsmål ikke bliver stillet.

Egen læring
I stedet for at være den beregnende politiker, så vær den, der stiller de gode spørgsmål, der bringer folk derhen, hvor du gerne vil have dem. Forbered dig grundigt, selvom du kan klare dig uden. Det vil gøre dig fantastisk. Pas på ikke at bruge din evne som et “undskyldningstalent”.

Dit elegante udtryk
TT38 talenttest viser, at du ofte er superspecialist, der ved alt om dit område og er bedre informeret end andre. Det giver dig flere vinkler og viden, som kan være spændende og hjælpe med at give dybde til en samtale. Din nysgerrighed for dit område gør dig også til en god lytter og stærk til at samle viden.

Talentet på arbejdspladsen
Researchende er tit teamets specialist. Den, der ved alting om noget præcist i meget høj detaljegrad. Researchende ses ofte som specialister, teknikere, bibliotekarer, ingeniører, forskere, salgsingeniører, programmører og i andre fag, hvor stor specialistviden er nødvendig.

Talentet på en dårlig dag
Du kan være alt for grundig og have så meget viden, at andre drukner i den. Du kan have fokus på detaljer i stedet for at giveandre overblik – og du vil normalt have fl ere slides og dokumenter end nødvendigt. Du kan stoppe dig selv, hvis du ikke vedalt – og du kan køre rundt i detaljer, som andre fi nder uinteressante. Du er det talent, som lettest overforbereder dig, fordi dualdrig synes, forberedelsen er nok.

Egen læring
Bevar overblikket og husk, at de fl este ikke har brug for særlig mange detaljer. De vil bare gerne have overblikket og besidderikke din evne til at rumme og forstå alle detaljer.

Dit elegante udtryk
Du kan forklare det svære på en let og elegant måde og gøre det svære letforståeligt. Du er god til at tale med andre, overbevise og argumentere. Du er god til at fortælle en historie og få andre til at lytte og til at ændre deres holdninger.

Talentet på arbejdspladsen
Kommunikerende er tit gode til at skabe kontakt til andre og forklare, så andre forstår. Nogle er mere skriftlige og andremere mundtlige, men de gør sig som regel godt i marketing, telemarketing, salg, ledelse, kundeservice, undervisning ogandre fag, hvor budskabet og forbindelsen til andre er meget vigtigt.

Talentet på en dårlig dag
Du taler nok for meget og giver derfor ikke nødvendigvis plads til andres holdninger – og du giver hverken dig selv ellerandre tid til at lære.

Egen læring
Pas på med at tale for meget. Stil fl ere spørgsmål og opsummer så svarene.