Oprindelsescertifikater / oprindelsesgarantier fra atomkraft er gået i luften med første handler 2. maj 2023 hos Montels markedsplads. Atomkraft har minimal udledning på højde eller bedre end solcelleparker og vindmøller alt efter beregningsmetoder. Og nu er der altså kommet endnu en muklighed omkring at lave CO2-kompensering via oprindelsescertifikater.

Sverige har handlet disse certifikater flere år – men udbredelsen har ikke været prangende i Danmark.

Kompensering er den udskældte metode – men…

At CO2 kompensering er en udskældt metode efterhånden skal ses i det lys, at ikke al kompensering faktisk fører til noget, der bare tilnærmelsesvis udgør den samme CO2-reduktion, som man ønsker kompenseret. Mange projekter er lavet med øje for at tjene penge, og selvom en nyplantet skov i Guatemala eller et projekt til at støtte en landsby i Angora, så de kan slippe for at bruge bunsenbrændere til lyskilde om natten og måske få en Little Sun i stedet. Fakta er dog, at i mange projekter, ryger en stor del af pengene til administration og andet kreativt.

Det er ikke let at finde rundt i junglen af kompenseringsmuligheder, og vi skal ikke langt tilbage for at finde Arlas udskældte klimakampagne, hvor de via klimakreditter markedsførte en række mejeriprodukter som udledningsfrie. Det kræver nemlig, at man åbent fortæller, at man udøver kompensering og altså ikke skriver at ens egne produkter dermed er CO2-neutrale.

Graf over levelized CO2e
Estimeret CO2e-udledning fra forskellige produktionsformer. Kilde: The University of Texas at Austin

Guarentees of Origin – GoO’s – Oprindelsescertifikater

Udover at støtte ovenstående projekter, er der ligeledes mulighed for at klimakompensere ved at investere i såkaldt oprindelsescertifikater eller “Guaretees of Origin”, som kort sagt giver køberen et certifikat på, at X mængde strøm, som den forbrugende part køber af sælger, vil stamme fra fx en vindmøllepark. Dermed er målet at støtte ny opstilling af vedvarende energi.

Indtil nu har det dog mest været fra hydro, sol, vind og biomasse, disse certifikater er handlet. Indtil i dag. For lur mig om ikke der vil komme flere handler med GoO’s på atomkraft. For køber en virksomhed oprindelsesgarantier fra et atomkraftanlæg – er den i princippet med til at støtte, at disse værker kan fortsætte.

KØB OPRINDELSESCERTIFIKATER FRA ATOMKRAFT GENNEM MPS-SOLUTIONS

KØB OPRINDELSESCERTIFIKATER FRA ATOMKRAFT med MPS-SOLUTIONS

Vil I høre om mulighederne for at købe oprindelsesgarantier fra atomkraft, så book et møde, og lad os snakke ønsker og muligheder. Under alle omstændigheder, så husk at det ikke skal bruges til greenwashing – men kan støtte en mere åben debat om vores fremtidige energimarkeder.

Noget af et politisk statement

Oprindelsesgarantier fra atomkraft sparker bolden i gang i den grønne debat
Oprindelsescertifikater fra atomkraft kan være med til at sparke bolden videre i debatterne omkring atomkraft, vindmøllestrøm og andre vedvarende energiformer

At Montel åbner for denne handel nu – 17 dage efter Tyskland valgte at lukke de sidste 3 atomkraftværker i landet, er noget af et politisk statement. Det kan ikke være tydeligere, at der er dyb splittelse omkring, hvordan vi skal tackle udledningen af drivhusgasser herfra og fremad.

For mens regeringer satser 100% på sol- vind- og biomasseenergi, er befolkninger rundt omkring optaget af også at få mulighed for atomkraft i vores fremtidige energimix.

En energiform, der ikke kun er udledningsminimal, men som også kan tilbyde markederne noget stabilitet, hvilket er meget tiltrængt ovenpå et 2022, hvor der spinnes guld på de fluktuerende markeder. En stabilitet, der også kan tilføje noget sikkerhed til vores energimarkeder, så trilemmaet ikke ender med at løbe fra os i én retning.

Læs artikel om trilemmaet, der bliver et 4-dobbelt dilemma.

Hvad er GUARANTEES OF ORIGIN – GoOs ?

En Guarentee of Origin – eller på dansk en oprindelsesgaranti – er et certifikat, der via “RED II” (Renewavle Energy Directive) attesterer, at den købte mængde strøm er vedvarende. Altså giver det producenter mulighed for at bevise, at deres el kommer fra netop fornybare produktionsformer.

Disse certifikater kan handles frit i markederne, og giver altså en mulighed for at støtte opstilling af vedvarende energi.

2. maj handlede GoOs fra atomkraft hos Montel, som altså melder sig ind i kampen om forbrugernes gunst.

Hvad er oprindelsescertifikat pris ?

Oprindelsescertifikater handler til meget forskellig pris.
De første GoOs på atomkraft via Montel handlede omkring 0,7 øre/kWh mens vindcertifikater gennem vinteren har været oppe på omkring 8 øre/kWh.

Hvad er oprindelsescertifikat pris ?

Oprindelsescertifikater handler til meget forskellig pris.
De første GoOs på atomkraft via Montel handlede omkring 0,7 øre/kWh mens vindcertifikater gennem vinteren har været oppe på omkring 8 øre/kWh.

Andre artikler om kernekraft / atomkraft