Prisloft kaldes det at danskerne nu frit kan tisse i bukserne. Måske til den provokerende side i en overskrift, når man som jeg forsøger at drive sin forretning rundt, men det er de iskolde fakta efter et pressemøde onsdag 14. september 2022, hvor regeringen fremlagde forslag om, at danskere og danske virksomheder vil kunne udskyde betalingen af de enorme energiregninger der lurer den kommende vinter og allerede har ramt med første skud.

Men det er langt fra samme model, som prisloft Salling Group eller når Skousen har udsalg og stadig lover laveste netpris.

I bund og grund ligner det jo en fin model, så folk ikke går fra hus og hjem nu og her. Men det afføder mange spørgsmål og kommer med helt andre problematikker. For hvem siger, at der så bliver råd til at afdrage den gæld om et år eller to? For det forudsætter jo, at elpriser og gaspriser kommer ned igen og altså ikke fortsætter på nuværende niveau?

I regeringens udspil omkring prisloft på el og naturgas (som altså ikke er et reelt loft, når det skal tilbagebetales over en periode på op til 5 år efterfølgende), står der følgende;

“Energiselskaberne vil selvsagt få en stor rolle i den ordning, som regeringen lægger op til. Derfor vil regeringen nu gå i dialog med energiselskaberne om, hvordan modellen konkret kan implementeres og administreres. Der er mange ting, der stadig skal falde på plads, både ift. praktisk håndtering og ny lovgivning. Dette arbejde skal vi gøre i fællesskab – også med Folketingets partier.”

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet – link.

At energiselskaberne inviteres med i en stor rolle er dybt bekymrende set fra forbrugernes side. Især fra danske virksomheders synsvinkel – for det er jo de selvsamme energivirksomheder, der siden februar langt flest ikke har villet lade danske solide virksomheder købe naturgas og el til faste priser. Og med et loft på elprisen i aftalegrundlaget på 2,99 kroner/kWh er det langt over, hvad man rent faktisk ville kunne have købt strømmen til. Og faktisk også mere sammenlignet med, hvis danskerne nu blev tilbudt at fastlåse priserne 5 år ud i fremtiden i stedet.

Prisloft – er det altså ikke

"Prisloft" over elpriserne - reelt bare en udskydning af problemerne
Regeringens “prisloft” – reelt er det IKKE et loft men udskydning af regningen

mps-solutions har kunder, der selv efter Putin gik ind i Ukraine har været på faste priser omkring og lidt over 1 krone/kWh alt efter kontraktens løbetid og selvfølgelig indgåelsestidspunkt. Dette er selvklart eskaleret voldsomt den sidste periode – men faktisk er netop 2,99 kroner det elmarkedet handler hele 2023 til i øjeblikket (før profilomkostninger, adm. og kreditomkostninger mm) mere eller mindre. Så reelt er der i mine øjne med blik på markedet ikke tale om den store redning anyway.

Jovist, priserne over vinteren bliver nok højere – men de værktøjer som før 24. februar var tilstede hos langt de fleste elselskaber, ville kunne gøre meget mere lige nu. Kunne man booke 5-årige kontrakter ved disse selskaber i dag, som man kunne før i tiden, vil jeg skyde på, at priser omkring 1,70 kroner/kWh ville være muligt.

Men det vil jo så også bevirke, at sælgerne faktisk fik prissat strøm ud i tid nu – fremfor som med udspillet fra regeringen at kunne fortsætte med at skumme fløden ekstra længe, da oplægget fra regeringen i dag blot er som at pisse i bukserne. Det varmer lidt nu, hvorfor danske husstande og potentielt virksomheder altså har lidt mindre incitament til at gå efter samtlige energibesparelser, men når varmen i bukserne fordamper, står de tilbage med en iskold følelse.

Prisloftet kan ende som stavnsbinding til træls gæld

Den kolde følelse vil være den lænke, regeringen lægger op til folk selv kan binde om benene nu i form af en gæld over energiomkostningerne. Som i mine øjne potentielt kan blive langt værre – for hvem siger energipriserne falder næste år? Jeg tror det ikke, for regeringen og Green Power Denmark snakker stadig kun vindmøller og anden VE til at løse energikrisen – med energiøer i 2030 og PtX kæmpende om at være det største fatamorgana, som altså ikke hjælper en disse lige nu.

Man bør være opmærksom på at man kan grave sin egen grav økonomisk
Gældsbyrden over udskudte energiomkostninger kan blive en langvarig pine

Få nu gang i at skrue på momsen – eller få elselskaber til at stille faste priser igen

Jeg har sagt det før, men gør det lige igen. Hvorfor skrues der ikke på moms? Den kan ramme helt ned i specifikke varegrupper – fx kunne man fjerne moms på sundere madvarer og måske også danske ditto. Det ville også være muligt at skære ned i moms på energi, hvilket i nuværende situation ville afhjælpe de danske husstande fra at gå helt på røven – og samtidig sikre at hr og fru Danmark ville have penge at bruge i danske virksomheder.

For det er fuldstændig ulykkeligt, når man læser om den ene virksomhed efter den anden, der må dreje nøglen, eller om gode danske gartnerier, der må lukke ned for vinterproduktionen og små brugsforeninger så presset, at medarbejderne arbejder i mørke og fødevaresikkerheden nok snart udfordres af stigende temperaturer i kølemontrerne.

Prisloftet på gassen er heller ikke just en gavebod
Regeringens “prisloft” – reelt er det IKKE et loft men udskydning af regningen

Gaspriserne og elpriserne er jo voldsomt svingende – og i dag 14. september stiger de igen. Så ovenstående priser er måske allerede ændret. Prisloft fra regeringen er ikke det samme som Netto prisloft – men er blot en stor langemand sendt efter danske forbrugere, der nu bedes om at holde fast i profit-festen hos danske producenter, hvor fx vindmølleejere og solcelleparkerne må stå og grine af forbrugerne, da vi selv har betalt PSO (afgift støttende vedvarende energi) for at hjælpe til med at stille sådanne produktionsanlæg op.

Men slå på tråden eller kontakt mig evt her.