Regnskabskavalkaden for 2022 er i fuld sving. De store andelsselskaber har offentliggjort resultater for 2022, der er af betragtelig størrelse. Men mens OK A.M.B.A. har meldt om et kanon-resultat, taber EWII omvendt over 300 mio.

Herunder ses et overblik i tabelform over årsrapporter 2022, hvor årligt resultat før skat divideres med antal medarbejdere.

Derudover er Personaleomkostningerne fundet pr. medarbejder – der er dog forskel på, hvorledes det opgøres i forskellige regnskaber, så det er altså ikke en endegyldig analyse – men et hurtigt overblik over størrelsesforhold. Det er ca-tal, da nogle resultater er omregnet fra EUR til DKK mm.

Der tilkommer data, når flere årsregnskaber 2022 foreligger.

Jeg har ikke skrevet mere til resten af selskaberne nederst – det kommer muligvis senere.

Interview i Montels Weekly podcast

Der tegner et voldsomt billede af ren profithøst hos de store trading-huse, og de spekulanter der popper op hurtigere end vi andre skifter underhylere – fordi energimarkederne simpelthen kan høstes nærmest uden det kan gå galt. Med milliard-overskuddene, hives der store summer ud af forbrugernes lommer, mens der omvendt betales skat og genereres arbejdspladser.

Jeg blev interviewet af Montel Group for at tale netop om disse markante overskud, hvilket kan høres på diverse podcast-tjenester; “Montel Weekly – Danish consumer backlash”.

“In a follow-up to the episode on 5 May, we hear why Denmark’s energy consumers are up in arms over the profits made by the country’s trading houses. Details over bonuses – promised, then withdrawn – have only added to the uproar. Listen to a discussion on profits, bonuses and allegations of market abuse from the perspective of energy consumers. Is there, or should there be, a more equitable way of sharing the vast proceeds of these Danish firms?”

Host: Richard Sverrisson – Editor-in-Chief, Montel – Guest: Mogens Pilgaard Sørensen, MPS-SOLUTIONS

SpotifyAppleGoogle PodcastBuzzsprout

Handelsselskaber / trading-houses

SELSKABAntal
medarbejdere
Gns. personaleomkostningResultat før skatRes. før skat pr. medarbejder
Fair El og Gas ApS
(Energi Team ApS)
--74.000-
Enzee Commodities5533.00014.512.0002.902.000
Mjølner Power ApS3870.00012.400.0004.135.000
Nordic Power Trading51.390.00048.533.0008.710.000
Yggdrasil16607.0000147.572.0009.223.000
Twig Energy ApS6830.00060.073.00010.012.000
Nova Energy Trading2730.00028.919.00014.460.000
PowerMart*
(NB: 2021-22-tal)
215.240.000580.630.00027.650.000
MFT Energy A/S1303.344.0004.269.811.00032.844.700
danske commodities3741.480.00013.988.157.00037.400.000
Energi Danmark**2201.268.00011.341.405.00051.550.000
Nitor Energy3111.760.0002.886.602.00093.116.000

*: PowerMart resultat er fra juli 2021-juni 2022.

**: Energi Danmark har en sag verserende med 3 tidligere medarbejdere, der står til bonus på 250 - 300 millioner kroner hver især. Andel, der ejer størstedelen af Energi Danmark, har afvist at udbetale beløbet, og siden har de 3 tidligere traders altså slæbt deres tidligere arbejdsgiver i retten, da de fastholder at have ret til de ekstraordinære bonusser. Det kan undre, at Andel kun har afsat et beløb svarende til "en normal bonus", da de vel ikke kan vide sig sikre på, om disse traders får ret i sagen...

Selskaber med slutkundeforhold (private og erhvervskunder)

SELSKABAntal medarbejdereGns. personaleomkostningResultat før skatRes. før skat pr. medarbejder
SEF173580.000-232.490.000-1.344.000
EWII527630.000-.331.229.000-629.000
Aura289555.0001.975.0007.000
EnergiFyn324600.00075.815.000234.000
nef39580.0009.870.000253.000
Verdo530603.000250.420.000472.000
Kredsløb407583.000259.012.000636.000
OK1.017460.0001.026.436.0001.009.000
norlys3.482700.0004.181.697.0001.289.000
NRGi1.573580.0003.065.000.0001.949.000
Ørsted7.428710.00017.609.000.0002.371.000
Andel2.371750.0006.392.000.0002.696.000
Jysk Energi23741.00077.520.0003.370.000

Vedvarende energiproducenter

SELSKABAntal medarbejdereGns. personaleomkostningResultat før skatRes. før skat pr. medarbejder
Better Energy163579.00055.574.000340.000
Obton263861.000246.962.000939.000
Nordic Solar511.113.00083.835.0001.643.000
European Energy431388.000817.585.0001.897.000
Eurowind64480.000773.444.00012.085.000
SAMLEDE RESULTATERANTAL MEDARBEJDERE I ALTGENNEMSNITLIG PERSONALEOMK.SAMLET RESULTAT FØR SKATRESULTAT FØR SKAT PR. MEDARBEJDER
29 selskaber19.731732.00067.736.113.0002.838.000
NB: Da Energi Danmarks resultat indgår i NRGi og Andel's regnskaber samt EuroWind i Norlys' skal der tages højde for dette. Tallene i denne tabel er blot summation af samlede tal. Kilde: MPS-SOLUTIONS beregninger

SIKRE OG FAIR AFTALER PÅ KØB AF ENERGI MED MPS-SOLUTIONS SOM ENERGIMÆGLER

Få et uforpligtende møde

EWII med underskud i 2022-regnskab

EWII med underskud i 2022
EWII kalder 2022 - et disco-år - tab på 326 mio. kroner

Trekantsområdets energiselskab, EWII, tabte 324 mio. kroner i 2022. Brudt ned, tabes der 226 mio. på aktiebeholdninger i EWII Invest, der ligesom resten af aktiemarkedet sikkert har været præget af den voldsomme uro og aktiefald, som stort set hele aktiemarkedet var ramt af.

EWII's monopolben i form af elnet, vand og anden kritisk forsyning, TREFOR Infrastruktur og andre selskaber under paraplyen kom ud med beskedne plusser eller minusser - mens det andet store tab findes i elselskabet EWII Energi, der formøblede 110 mio. kroner i 2022. Dette skal dog ses i lyset af, at EWII var et af de ganske få energiselskaber, der fortsatte med at tilbyde fastpriskontrakter til kunderne selv efter Ruslands invasion af Ukraine. Derudover tabes der på uafdækkede positioner og andet.

Konklusionen på EWII's regnskab er ikke overraskende, da det har kostet at have kunder, og det er forståeligt med tab på at fortsætte med at stille muligheder til rådighed for kunderne. Omvendt taber de voldsomt på overafdækning i fjerde kvartal - så der er brug for ransagning af risikostyringen. Se 2022 her.

OK A.M.B.A. fejrer rekordresultat med store smil

OK med rekordresultat i 2022 - udlodder 250 mio. til andelshavere
OK nød godt af de stigende priser i 2022

Stik modsat end EWII, har det kundeejede OK A.M.B.A. tjent 1,095 mia. i 2022. Et resultat, der får topdirektøren til at udtale at;

”... vi skal også være ærlige og sige, at vi har nydt godt af de stigende energipriser”

adm. direktør i OK Michael Løve

Det store resultat skal ses i lyset af, at OK er et noget bredere selskab sammenlignet med EWII, og har flere kommercielle ben at stå på. Blandt andet har beholdning af råolie osv. bidraget positivt til regnskabet, ligesom OK var et af de selskaber, der længe ikke tilbød kunder at købe til andet end variable priser.

Så om ejerne fejrer årsregnskabet på samme måde som årsrapporten giver udtryk for, er nok tvivlsomt. For mens koncernen måske har tjent penge, har mange kunder tabt - og en del af disse mere end nødvendigt, havde de kunnet afdække på almindelig vis.

Resultatet er det største nogensinde, og det kommer andelshaverne til gode ved en rekordstor udlodning på 250 mio. kroner. Noget elkunder fx får retur i form af nogle ører i forhold til elforbrug i 2022 og så videre. OK har også været tilgodeset med ikke at have samme risici som EWII og andre af de mere traditionelle elselskaber, der har store privatkundeandele - for det er især disse, der kunne smutte fra faste priser i slutningen af 2022, hvor der var købt dyrt, mens priserne realiserede lavt. Se regnskaber for OK-koncernen her.

SEF - endnu et forbrugerorienteret firma taber penge

SEF på Fyn har indført øget fokus og stram risikostyring ovenpå tab i 2022
SEF's underskud fører ifølge selskabet til øget fokus og stram risikostyring. SEF

SEF - (Sydfyns Elforsyning) er som EWII et af de mere forbrugerorienterede selskaber, der nyder stor opbakning i lokalområdet omkring Fyn. Selskabet kommer som EWII ud af 2022 med massive tab på elhandel, der bidrager med minus 192 mio. af det samlede ordinære resultat på -226 mio kroner mod overskud på knap 100 mio. i 2021.

”Vi blev i 2022 ramt af to faktorer. I foråret stod det klart, at den risikodækning, SEF traditionelt havde benyttet os af i årevis, i forhold til kunder på fastpriskontrakter, ikke havde være tilstrækkelig. Der opstod en situation i markedet, hvor de danske el-priser bevægede sig langt væk fra det øvrige nordiske marked, som vores risikoafdækning var baseret på.”

Fra SEF's årsrapport

Direkte oversat, så har selskabet altså tabt på såkaldt EPAD-kontrakter, der er en pris for at få strømmen leveret i hhv. DK1 eller DK2. Denne transportudgift har være lav i de sidste mange år, men de seneste år er de steget voldsomt i pris, og kun ganske få selskaber havde forudset dette, og altså fået købt dem ind i tide.

Dette er altså en spekulativ position, der har været bekendt i selskabet, og som der således er set massive tab på baggrund af. Manglende forståelse for risikoen eller simpelthen for stor tiltro til egne evner, ligger nok til grund. Der er under alle omstændigheder tale om en ledelse, der enten har set gennem fingre med markant spekulation eller simpelthen ikke har været klædt godt nok på til opgaven.

For som stabil energiselskab, der netop har kundefokus, kan det undre, at et så stort selskab har spekuleret på denne måde. Men måske SEF også har været rådgivet af de samme rådgivere, som har rådgivet mange i det danske elmarked til ikke at afdække denne risiko.

Se regnskaber for SEF-Fonden her.

norlys - Stor forskel på Andelsselskabet og trading-benet

Regnskab for Norlys Energi A/S viser massivt tab.
Norlys Energi A/S vender overskud i 21 på knap 200 mio. til tab på 186 mio. i 2022

Norlys A.M.B.A. landede overskud på 4.2 mia. kroner i 2022.

Som direktøren siger til medierne, har Norlys Energy Trading sprunget hans forventninger. Det betyder, at der har været nyheder i medierne om 2 mio i gennemsnitsløn til de 165 ansatte i tradingselskabet. Dermed kan man regne ud, at virksomhedens øvrige ansatte, tilbage i Andelsselskabet får en løn omkring 630.000 i gennemsnit. Fuldt i tråd med virksomhedens sats på spekulation, der har givet pote.

Regnskabet for Norlys Energi A/S er derimod rødt som de øvrige mere "almindelige" kundeorienterede energiselskaber.

Resultatet her går fra overskud i 2021 på knap 200 mio. til et tab i 2022 på 186 mio. Selskabet skriver i årsregnskabet, at der har været fokus på at opretholde kompetencer i selskabet - mens fakta er, at al handelsaktivitet ligger i tradingselskabet - og altså dermed også overskuddet.

Det må alt andet lige undre, hvis man som andelshaver kan se pengene fosse ind i et selskab, der delvist er på private hænder, mens der så tabes så meget i selskabet, der fortsat er 100% under A.M.B.A.'et?