Vestdanmark havde rekordlave elpriser i timerne 13-15 Pinsesøndag 2023, hvor elprisen var -97 øre/kWh – man får altså penge som elforbruger. Solenergi og lavt forbrug er blandt de faktorer, der spiller ind på elpriserne i minus. Faktisk ser vi negative priser fra klokken 10 til klokken 18 Pinsesøndag.

Læs artiklen på TV2 her, der berører ting i interviewet.

Grunden til man ligefrem kan få penge for at forbruge, er at elafgiften har været suspenderet den første halvdel af 2023 efter de rekordhøje priser og panikken vi så i elmarkedet i 2022. Det er i sandhed den favre nye verden.

Rekordlave elpriser pinsesøndag - Mogens ved solcelleanlæg
Solcelleparker sikrer rekordlave elpriser

Man får penge for at bruge el i Vestdanmark mellem 13-15 pga. afgiftsfritagelsen på el her de første seks måneder af 2023

Mogens Pilgaard Sørensen

Jeg var på TV2 News Pinsesøndag kl. 8.00 (beklager stemmen, men havde lidt feber), hvor jeg gav indsigt i elmarkedet, og hvorfor vi nu ser disse lave elpriser time for time, der faktisk er danmarksrekord lige i de timer på døgnet. Det diametral modsatte i forhold til 2022, hvor elpriserne time for time stak af.

Godt med lave elpriser, men...

Lave elpriser er selvfølgelig dejlige for dem, der har spotprisaftaler - mens man ikke får samme gevinst med faste priser.

Det er dog ikke udelukkende positive nyheder, at elpriserne nu bliver så negative.

For investeringslysten kan blive påvirket og det samme kan balanceomkostningerne i systemet - hvor vi altså har større og større udsving nu end i de historiske elpriser time for time.

Og lige præcis balanceringen af elmarkedet er en stor del af det, mange energikonger tjente styrtende på i 2022 - at markedet hele tiden skal være i ligevægt pga. sol og vind.

Rekordlave elpriser også i 2012

Jeg har nævnt det en del - fx i artiklen fra 30. april, hvor Holland fik negative priser, som de vi ser nu, hvor jeg netop nævner dette scenarie med meget lave elpriser midt på dagen, når solenergiproduktionen er størst.

Jeg beskrev også den omvendte situation i vinters, hvor der netop ikke er så høj solproduktion - noget vi jo igen vil se, når vinterhalvåret banker på. Der kommer vi til at mangle en konstant produktion - som før i tiden, hvor vi havde en masse kraftvarmeværker, der havde elproduktion som spildprodukt.

De rekordlave elpriser der er allerlavest i historikken er fra 1. juledag 2012, hvor der i 5 timer var negative elpriser på knap 150 øre/kWh - dem slår vi ikke lige nu; men jeg vil spå, at vi kan møde endnu lavere priser i løbet af sommeren. Dengang var det pga. lavt forbrug og samtidig elproduktion fra kraftvarmeværkerne - nu er det solcelleanlæg.

Kilde til priser: Nordpool

Den nye virkelighed i elmarkedet får konsekvenser

De rekordlave elpriser har allerede haft de konsekvenser, at svensk og finsk atomkraftproduktion er blevet dæmpet, fordi de simpelthen ikke vil køre til meget negative priser.

Dette gør faktisk, at der kan opleves en anelse mere slid på disse store værker, såfremt det er en tilbagevendende ting i fremtiden.

Rekordlave elpriser time for time bevirker også, at når der udfases stabil strømproduktion, kan risikoen for brownouts eller blackouts stige - fordi solen indimellem ikke vil være fremme og vinden ikke blæse. Vi er nemlig endnu ikke der, hvor vi har batterier, der kan gemme så meget strøm, der kan produceres.

Der er risiko for balanceomkostningerne vil stige - simpelthen fordi det bliver sværere at balancere et marked, der hopper fra alt for meget vedvarende produktion til meget lidt vedvarende produktion.

Ydermere er jeg ikke enig med chefkonsulent i Green Power Denmark, Kristian Rune Poulsen, der til TV2 News har udtalt, at de høje priser er fortid. For jeg mener ikke solen producerer meget om vinteren, så der er stadig store usikkerheder, når vi kommer på den anden side af sommeren, idet vi ikke kan lagre al den vedvarende el fra sol og vind.

Derimod kan de høje energipriser fra efteråret være fortid. Det er medicinen, som så småt begynder at virke. Vi skal have mere vedvarende energi ind i elsystemet.

Kristian Rune Poulsen, Green Power Denmark

Når Green Power Denmark mener vi blot skal have endnu mere vedvarende energi ind i systemet, har de ikke forstået, hvad disse negative elpriser er et billede på - nemlig at der er for meget solenergi i visse timer allerede nu. Den solcellestrøm har vi ikke til vinter, hvor der ikke spås rekordlave elpriser...

Nye konsekvenser - og nye muligheder ved de rekordlave elpriser

Den nye virkelighed i elmarkedet giver nogle nye problematikker og konsekvenser, men det åbner samtidig for muligheder. Power to X kan i hvert fald få billig strøm, hvis det snart er klar til at aftage al den overskydende vedvarende el fra sol og vind.

Der er muligheder i det for hr og fru Danmark og de danske virksomheder, der har mulighed for forbrugsfleksibilitet, hvor en virksomhed fx kan lægge energitunge processer i disse timer med rekordlave elpriser.

Elkabel til England trækker den anden vej

Vi får elkabel til England til december, og dette vil trække noget af det sjove ud af priserne igen - da strømpriserne vil blive hævet med indførslen af en sådan interconnector til et højere prisområde. Rekordlave elpriser kan måske være på sit vildeste denne sommer, hvis også PtX kommer ind med stort forbrug næste år. Men sommeren 2023 kommer næsten helt sikkert til at byde på endnu lavere priser end denne søndag.

Om man bør holde sig fra at investere i solceller, beror på individuelle beregninger - men solceller koster jo ikke meget. Man bør dog være klar over, hvad disse negative priser kan have af indflydelse på anlægget mm.

Kontakt mig for nærmere snak om jeres investeringer i grøn energi mm.

Elpriser time for time i 2023 i historiske ryk

Elpriser time for time i 2023 ændrede sig markant i maj, juni og juli sammenlignet med samme måneder tidligere år - solceller og vind gav de negative elpriser.

Solcellekapacitet skudt i vejret i 2023

Det er især mange solcelleparker og solceller hos private, der giver negative elpriser først på eftermiddagen - i maj måned især omkring pinsen, hvor vi så rekordlave elpriser time for time i 2023 på det tidspunkt af døgnet. 28. maj var eftermiddagstimerne meget lave, hvor fx elbilsejere tjente en krone på at lade bilen, hvis man ikke regnede transportomkostningerne med.

Dette dog også kun fordi elafgiften er blevet midlertidigt suspenderet de første 6 måneder af 2023 ovenpå elpriskrisen i 2022.

Det er på grafen her også tydeligt at se forskel i elprisen på Sjælland sammenlignet med Jylland/Fyn - mere om det nederst i artiklen.

Graf over elpris time for time Danmark 28. maj 2023
Elprisen time for time 28. maj 2023, øre/kWh

Elpriser time for time ændret markant

Ser man på priserne med de længere briller, er der sket et historisk dyk i eftermiddagspriserne. Timerne først på eftermiddagen giver nemlig noget lavere elpriser end historisk, omend 2022 gav en forsmag på det. Nu blot accelereret med al den solcellekapacitet, der blev stillet op i 2022 ovenpå energipriskrisen.

Solceller er en relativ billig investering, men produktionen er også ekstramt afhængig af at solen skinner, og derfor er det en meget ufleksibel produktionsform, der tilmed ikke producerer meget til vinter.

Lige nu er der dog penge at spare, såfremt man er på spotpriser og har mulighed for at ændre forbrugsmønster til at bruge strømmen, når de billige timer rammer - noget de fleste danskere fik øjnene op for igennem 2022, da priserne toppede.

Grafer over timepriser på strøm fra 2018-2023 for maj måned
Maj måneds elpriser time for time 2018-2023, øre/kWh - store ændringer i 2023, hvor eftermiddagstimerne bliver endnu lavere end i 2022. Kilde: Nordpool

Solcellekapaciteten steget med over 1 GW

Energistyrelsen er begyndt at udgive en Solcelleopgørelse, der har afløst den ældre Solcellestatistikken, og her viser styrelsens tal, at solcellekapaciteten i Danmark er udbygget med over 1 GW mellem 1. april 2022 og 1. april 2023.

For at sætte det i perspektiv, har vi nu i alt 3,2 GW kapacitet i Danmark - altså et stort spring på blot et år.

Grafer over solcellekapacitet udbygning
Udviklingen i opstillet solcellekapacitet i Danmark. Kilde: Energistyrelsen

Tydeligt billede på forskellen mellem prisområderne i Danmark

Ser man opstillede solcelleanlæg i Danmark på et kort, er det ret tydeligt, hvorfor elprisen om eftermiddagen i øjeblikket er lavere i Jylland/Fyn end på Sjælland, idet der er opstillet langt flere solcelleanlæg her sammenlignet med Sjælland.

Dog vil tiden vise, om folk begyndet at trækket stikket fra solcellerne, når elprisen bliver negativ, hvilket allerede sker nogle steder - ikke mange gider betale for at producere strøm.

Danmarkskort, der viser opstillet solcellekapacitet
Kort over solcelleanlæg i Danmark, Kilde: Plan- og landdistriktstyrelsen

Solcelleproduktion taber værdi

Elmarkedet er gået fra den ene ekstrem til den anden. De meget høje priser er aflyst af meget lave. En stor del kan tilskrives de bugnende naturgaslagre, men også solcelleproduktionen ses virkelig i priserne.
Det illustreres ved solcelleproduktions-profilen, som ses her. At den er negativ betyder altså, at solcellerne producerer mest i billige timer ift. gennemsnittet.

Solprofil - hvad man får for solcellestrømmen sammenlignet med gennemsnitspris på el

Dette ses også tydeligt i spotpriserne, der ofte er meget lave først på eftermiddagen, hvor der er mest solcelleproduktion - og vi er ikke engang nået til sommer endnu.

PtX - forsinket...

PtX-produktion er noget forsinket rundt omkring i forhold til planer, og jeg hører i øresneglen, at man ikke ligefrem just forventer de ramper op, som tiltænkt.
Dette er også en af forklaringerne på de meget lave priser, da der blev opstillet rigtig meget kapacitet fra især solceller sidste år, mens forbruget fra PtX altså endnu lader vente på sig.

Del artiklen med kolleger og bekendte