Tyra 2, Danmarks største naturgasfeltet er ude af drift indtil vinteren 2023/2024, og derfor var det en fin nyhed, at Baltic Pipe blev sat i fuld drift 30. november og dermed er gasnettet i Norge, Danmark og Polen altså forbundne.

Topmoderne naturgasfelt

Tyra boreplatform har været i operation siden 1984, og blev oprindeligt drevet af Mærsk Oil, efter det allerede blev fundet tilbage i 1968. Ifølge Wikipedia findes 22 gasproduktionsbrønde og 29 olieproduktionsbrønde samt 18 gasinjektionsbrønde, og produktionen herfra har sænket havbunden med 5 meter. Netop denne sænkning har forhøjet risikoen for skade på platformen, der især er udsat i stormvejr og altså skal kunne klare de værst tænkelige scenarier.

Derfor har festet nu været ude af drift siden 19. september 2019, og ingeniører fra hele verden har siden 2013 arbejdet på genopbyggelsen af anlægget, der når det står færdigt, bliver et af verdens mest moderne naturgasfelter, der samtidig med energiproduktion, reducerer CO2-udledningen fra naturgasproduktionen med op til 30 procent, hvis man stoler på tal fra TotalEnergies.

Fakta om TYRA II

Dansk Undergrunds Konsortium (DUC) ejer TYRA II

Tyras operatør er TotalEnergies på vegne af ejeren DUC.

DUC (Dansk Undergrunds Consortium) er et partnerskab mellem
TotalEnergies (43%), Noreco (37%) og Nordsøfonden (20%).

Der er investeret 21 milliarder kroner i genopbyggelsen af gasfeltet,
hvilket gør det til den største danske olie- og gasinvestering nogensinde – tilmed med stor andel genanvendt materiale.

Tyra-feltet produktion indtil nu ifølge Wikipedia:
27,407 mio. m3 olie | 90,994 mia. Nm3 gas | 46,630 mio. m3 vand.
Der er injiceret 36,514 mia. Nm3 gas.

Anlægget: Vægt: 35.000 tons | 54 meters højde | 7 etager | 225 km fra Vestkysten

Kilder: Wikipedia og TotalEnergies

Få mit blik på jeres nuværende energi-aftaler

Book gratis intromøde

Tyra 2 fortsat ude trods høje olie og gas og elpriser 2022

Tyra er Danmarks absolut største af tre store danske naturgasfelter i Nordsøen, og derfor er det også savnet. Men trods de galopperende energipriser i 2021 og 2022, har det altså ikke været muligt at tage feltet i produktion før tid af tekniske årsager – feltets genåbning er tilmed udskudt fra sommer 2023 til vinteren 2023/24.

TotalEnergies forventer at kunne genanvende 95% af materialerne fra de gamle platforme. Fx er de gamle ben til platformen forlænget med 13 meter frem for at skulle ud i at bygge helt nye.

Naturgaspriser Danmark
Tyra 2 naturgasfeltet har været savnet i det danske energimarked

60.000 tønder olieækvivalent dagligt

Nordsøfonden skriver på sin hjemmeside, at feltets anlæg vil kunne producere omkring 60.000 tønder olieækvivalent om dagen, når produktionen topper, hvilket altså vil ske med produktion fra både Tyra 2 og omkringliggende felter som fx Harald, Svend, Valdemar og Roar. Tyra 2 vil fra vintersæsonen 2023/24 igen være knudepunkt i Nordsøen for det meste gas produceret i den danske del af Nordsøen og vil altså igen være med til at styrke den danske forsyningssikkerhed.

Gasforsyningen under genopbygningen af Tyra har altså været presset – sidst med sprængningerne fra Nord Stream – som dog i forvejen ikke var i drift grundet Ruslands krig i Ukraine, så feltet vil igen være vigtig for den danske økonomi, når det genoptages. Tyra kommer til at stå for ca 1% af Europas gasbehov.

Tal fra Nordsøfonden viser, at fondens gasproduktion i 2013-2018 har ligget omkring 700 Nm3, mens det altså i 2021+2022 “kun” har været omkring 150 Nm3 for at holde det op mod hinanden. Disse tal stammer dog fra, at fonden har haft olie- og gasproduktion ved andele i 13 aktivt producerende felter i den danske del af Nordsøen – og dette er altså ikke tal direkte fra Tyra.

En enhed energi i fx 1 ton olie = den energi, der frigives ved afbrænding af 1 ton råolie.

Del artiklen med kolleger og bekendte