PPA – 100% skræddersyet elaftale til erhverv

Uvildig rådgivning med MPS-SOLUTIONS ved fx PPA

PPA med MPS-SOLUTIONS

Jeg arbejder på skræddersyede energiløsninger, der passer til jeres forretningsbehov. Målet er synergier i energifællesskaber, hvilket optimerer energiforsyningen og reducerer samfundsomkostninger.

Ved at udnytte fælles styrker, får I sammen med ligesindede virksomheder adgang til mere stabil og omkostningseffektiv energi.

Netop fordi jeg som energimægler er 100% uvildig, har jeg kun interesse i at finde den bedste løsning for jeres virksomhed.

Z

Forhandlingsstyrke ved PPA

Med Power Purchase Agreements (PPA) får I langsigtede elaftaler.

Jeg hjælper jer med at forstå og opnå fordelagtige vilkår på elprisen, fleksibilitet og kontraktbetingelser. Med ekspertise i prissætning og praktik sikres I samme forhandlingsstyrke som leverandøren.

Risikostyring version 2.0

Langsigtede PPA-aftaler kan medføre betydelige risici, inklusive prisudsving, ændringer i markedsforhold og uforudsigelige geopolitiske scenarier.

Jeg arbejder for mere gennemsigtighed og bedre risikostyring.

Kontinuitet i elaftaler

Personaleudskiftning i organisationer kan true kontinuiteten ved langsigtede elkontrakter.

Som ekstern energimægler tilbyder jeg stabilitet og kontinuitet i hele kontraktperioden, uanset ændringer i jeres personale.

Samarbejde om fremtiden

Energimarkederne er komplekse. Jeg bringer omfattende viden om markedet, leverandører og prisudviklingen i gas- og elmarkederne.

Gennem PPA United opnår I effektiv risikostyring, deler viden og erfaringer og samarbejder på tværs af brancher.

Book et intro-møde og få min vurdering af jeres muligheder

Spørgsmålet om, hvor meget grøn energi vi har i Danmark, bliver stadig mere komplekst at besvare, da der pågår vedvarende debatter om, hvilke produktionsformer der virkelig er bæredygtige.

Med skræddersyede erhvervsaftaler, kan I støtte producenter af vedvarende energi, ofte i form af vindmølleenergi, afhængigt af jeres forbrugsmønster. Lad os arrangere et gratis introduktionsmøde, hvor vi udforsker jeres muligheder i dybden og arbejde for en grønnere fremtid.

Økonomisk fornuft

En PPA kan sikre jeres virksomhed langsigtede besparelser på strøm.

Dette ved at låse dele af strømpriserne på et fast niveau over en længere periode. Men der vil stadig være risici.

Derfor sikrer jeg, at I får den bedste aftale til jeres specifikke situation og behov samt forstår fremtidige udfordringer herved.

Bidrag til vedvarende energi

Ved at købe strøm gennem PPA kan jeres virksomhed bidrage til mere bæredygtig fremtid. Mange power purchase agreements er knyttet til vedvarende energiprojekter som vindenergi, hvilket giver jer mulighed for at reducere jeres CO2-aftryk og forbedre klimaregnskabet.

Som uvildig rådgiver hjælper jeg jer med at undgå “greenwashing” uden reel action.

Risikohåndtering

En PPA kan også hjælpe med at håndtere risikoen forbundet med energipriserne.

Ved at fastlægge prisen eller dele heraf på energi i en given periode, får I lettere ved at styre og forudse energiomkostninger.

Med en energiekspert ved siden, får I vejledning i forståelsen af disse komplekse aftaler og hjælp til risikominimering.

Them Hallerne har energiløsning gennem MPS-SOLUTIONS

Ærlighed

PPA er lange indkøbsaftaler, hvor I tilfører ny vedvarende energi til samfundet. Jeg tilbyder et skarp blik, når I overvejer at indgå det erhvervslivets klimaalliance sætter fokus på – “grønne indkøbsaftaler” på VE og bæredygtighed.

Fokus

Mens I har mange bolde i luften, fokuserer jeg 100% jeres energi. Og på at skaffe aftaler til mine kunder – I sikres dermed stor forhandlingsstyrke og viden.

Herfra sørger jeg for opfølgning i aftaleperioden, da en PPA ikke er hverken spotpris el salg eller en 100% fastpris aftale på el til erhverv.