ESG – Bæredygtigt energiforbrug og CSR mm

ESG skal vise virksomheders ansvarlighed

Med klimakrisens indtog, er flere og flere virksomheder i fuld sving med grøn omstilling, indkøb af grønnere energi og generelt arbejde med at gøre virksomhedens såkaldte footprint mindre – altså belaste klimaet mindst muligt i de produktionsprocesser der udføres. Ligeledes arbejdes der på at gøre slutprodukterne mere klimavenlige, hvor fx Cradle-to-cradle vinder frem – altså, hvor virksomhedens produkt faktisk kan følges i et livscyklus fra det produceres, gennem brugsfasen til genanvendelse, hvor produktet kan genanvendes til samme type produkt, som affaldsmaterialet kommer fra.

ESG på dansk er Klimapåvirkning, Social ansvarlighed og ansvarlig ledelse – alt sammen noget, virksomheder skal kunne måle på via mange punkter, for dernæst at kunne arbejde med at forbedre disse målinger.

Rådgivning om markedsføring af bæredygtig energi

Hvorfor ESG-rådgivning er vigtigt for din virksomhed
Som virksomhed er det vigtigt at tage ansvar for sin miljøpåvirkning og tage aktive skridt mod at blive mere bæredygtig. Et af de vigtigste områder at fokusere på er ens energiforbrug og reduktion af CO2-udledning.

Samtidig kan det være forretningskritisk at kommunikere korrekt og ordentligt omkring de tiltag, virksomheden tager, uden at risikere beskyldninger om greenwashing.

EU’s nye lovgivning om rapportering fra 2024
Fra 2024 vil store virksomheder i EU være forpligtet til at rapportere om deres bæredygtighed og ESG-data på en mere standardiseret måde.

Dette vil give forbrugere og investorer mere gennemsigtighed og information om virksomhedernes bæredygtige praksis. Men det kan også være en udfordring for virksomheder at navigere i de nye krav og rapportere på en troværdig måde.

Hvad er greenwashing og hvordan undgår man det?
Greenwashing er når en virksomhed markedsfører sig som mere bæredygtig end den faktisk er, ofte ved at bruge vage eller misvisende påstande.

Dette kan føre til tab af tillid og kritik fra forbrugere og investorer. Med uvildig rådgivning kan din virksomhed undgå greenwashing og markedsføre sit energiforbrug på en troværdig måde.

Min tilgang til ESG-rådgivning
Jeg tror på, at ægte bæredygtighed og ansvarlighed skal være fundamentet for enhver virksomheds energiforbrug og markedsføring.

Min rådgivning er derfor baseret på nøjagtighed, troværdighed og uvildighed. Jeg undgår greenwashing, og hjælper virksomheder med at markedsføre deres bæredygtige energiforbrug på en måde, der er i overensstemmelse med deres reelle bæredygtighedspraksis.

“Jeg tror selv mindre virksomheder får gavn af at måle på ESG. For benyttes det til at opnå forbedringer, kan det højne bundlinjen – udover først og fremmest at gavne klimaet.”

Hvad kan jeg hjælpe din virksomhed med?

Jeg tilbyder uvildig rådgivning og hjælp til optimering af investeringer i bæredygtig energi. Jeg kan hjælpe din virksomhed med at:

 1. Identificere og evaluere bæredygtige energiløsninger og PPA-kontrakter, der passer til din virksomheds behov og mål
 2. Implementere bæredygtige energiløsninger og overvåge deres ydeevne over tid
 3. Rapportere ESG-data i overensstemmelse med de kommende EU-regler og undgå greenwashing
 4. Skabe en stærk bæredygtighedsprofil for din virksomhed, der øger kundetilfredshed og styrker jeres omdømme

Gode bekendtskaber er altid godt

Har I brug for hands-on hjælp til udarbejdelsen af jeres klimaregnskab og ESG-rapportering, har jeg en del kontakter, I kan få telefonnummeret på.

  ESG overtager fra CSR

  ESG-krav kommer til at overtage rollen fra CSR, hvor altså det nye er Governance – ledelse, og hvordan virksomheder generelt agerer overfor omverdenen, medarbejdere og klimaet. Og netop dette punkt, kan gøre en forskel overfor fx CSR, som for mange altid har været tænkt på som en omkostning.

  Med ESG-mål bliver virksomhederne reelt i stand til at måle på forskelligt ressourceforbrug samt potentielt tillokke skarp arbejdskraft, da mange medarbejdere i dag allerede går op i klima og miljø og derfor lettere tiltrækkes virksomheder, der arbejder med dette.

  Får virksomhederne målt ressourceforbrug og benytter disse regnskaber fremad, kan der også ligge besparelser og vente, hvilket dermed rammer virksomhedernes bundlinje positivt. Derfor spås ESG en større fremtid, end CSR har haft gennem tiden.

  Jeg husker selv, da jeg var til eksamen på Handelshøjskolen i Skive, hvor emnet var CSR – da var det helt nyt, og noget jeg faktisk af ren interesse allerede dengang havde sat mig mere ind i end eksaminator, så det blev en fornuftig oplevelse.

  Europas Grønne Aftale (European Green Deal)

  Ovenpå Covid-pandemien voksede et stigende behov for at reagere på klimaændringerne, der tydeligt ses både i Europa og resten af verden. Derfor indgik EU-landene en grøn aftale, der gerne skal sikre Europa konkurrencemæssig styrke samtidig med kontinentet styrkes og bliver bedre til at udnytte naturens ressourcer på en mere bæredygtig måde.

  Målene i the “European Green Deal” er:

  1. Ingen net-udledning af drivhusgasser efter 2050
  2. Økonomisk vækst, der dekobles fra ressourceforbrug
  3. Ingen personer og ingen steder bliver overladt til sig selv

  Delmål udgøres af, at der i 2030 udledes 55% mindre drivhusgasser sammenlignet med 1990 samt at der plantes over 3 milliarder træer i Europa. Og det lyder jo fint det hele – men spørgsmålet er, om så langtsigtede mål forblænder mange fra rent faktisk at tage det alvorligt nu, og rent faktisk lave de omstillinger, der er brug for, for vi overhovedet vil komme i nærheden af målene.

  Det batter fx ikke en døjt, såfremt der plantes træer, der reelt ikke overlever i mange år – og vi mangler stadig i min optik at se, hvordan vækst kobles fra yderligere ressourceforbrug – og overforbrug af netop ressourcer. Men det er der behov for.

  Uvildig rådgivning med MPS-SOLUTIONS ved fx PPA

  Aftale om strammere regler for at booste energieffektivitet

  10. marts 2023, har EU Kommissionen vedtaget reformering af Direktivet for Energieffektivitet:

  1. EU Energi effektivitet på 11,7% for 2030
  2. Årlige energibesparelseskrav
  3. Større forventninger til offentlige organer
  4. Virksomheder (inkl. datacentre) opfordres til at blive mere energieffektive
  5. Revideret definition på varmeområdet
  6. For yderligere info se link.

  Spørgsmålene er så, om det batter al den rapportering – for der skal store forandringer til, hvis vi skal nå målene. Energifællesskaber er mit indspark hertil – at udnytte den vedvarende energi bedre fremad.