Power to X – PtX – grønt eventyr?

Power to X kan være et væksteventyr

Billede af landskab med vindmølle, atomkraftværk og solceller

PtX – Power to X kan blive en vækstmotor for Danmark fremad, men det kræver ansvarlig omgang med energien og høj fokus på power-to-x effektivitet fremfor pengene fra offentlige støtteprogrammer.

Power to X hyldes som den nye grønne vej til elektrificering af tung transport, industriprocesser og meget andet. Og det er korrekt, at teknologien har muligheder for at komme til at spille en markant rolle i fremtiden i jagten på et endnu mere bæredygtigt energisystem med fx grøn brint. Men det bør gøres rigtigt ud fra et miljømæssigt perspektiv, og ikke blot økonomisk tænkning.

For klimaet har brug for langsigtede løsninger, og her er der flere forhindringer på vejen for PtX, som jeg ser det i øjeblikket.

Hvad er ptx

Processen bag er egentlig i den simple form, at energi fra fx overskydende solcelle- eller vindmølleproduktion omdannes til brint, metanol eller andre produkter, der på denne måde kan “lagre” energien fra vedvarende energiproduktion.

I og for sig, er både teknologierne bag og tankerne med teknologierne meget fornuftige. Vi har brug for at kunne lagre den grønne elektricitet i større skala end hidtil, da vi rent praktisk i dag oplever rent faktisk at have overskudsproduktion. Det ses, når jyske vindmøller står stille på vindrige dage. Tyskland ringer ofte og får slukket vores vindmøller, da de pga. intern politik ikke kan slukke egne.

Den grønne fortælling

Der er i min optik ingen tvivl om, at Power-2-X kan være en god mulighed i fremtiden. Men det skal ikke blot blive en fortælling for fortællingens skyld. Der skal være noget rent miljømæssigt at vinde. Og der halter historien en del endnu. Senest har EU-kommisionen tilladt PtX-projekter, der opstilles de næste 5 år også at bruge andet end overskydende vedvarende energi (link).

Hvor blev den grønne historie af så? For så snakker vi jo netop ikke grøn hydrogen eller andet mere – og tilmed vil disse projekter komme ind og konkurrere om elproduktionen med hr og fru Danmark samt de forbrugende virksomheder. Det er jo helt sort.

Derudover kan det på ingen måde være rentabelt set i et miljømæssigt perspektiv at omdanne kul-produceret el i en PtX-process. Det er tabet i konverteringerne simpelthen stadig alt for ringe til…

Pink er EU’s nye grønne mht PtX

EU-lovgivning står overfor at godtage brint produceret med energi fra atomkraft. Dermed får den såkaldte “pink brint” også prædikatet grøn energi i EU-regi.

Det kan kun undre, at det først kommer nu, da atomkraft udleder meget lidt CO2. Og helt nøgternt, så er det jo netop udledningen af drivhusgasser, vi forsøger at nedbringe, så derfor bør atomkraft være højt på ønskelisten rundt omkring til at supplere sol- og vind, de dage vejret ikke er med os.

 

Pink brint fra atomkraft er også grønt

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvad står PtX for?

PtX står for Power to X, og er omdannelsen af elektricitet til andre former for energiindholdige former – fx brint

Hvordan laver man PtX

Der findes forskellige former for PtX – og altså processerne bag. En af de mere omtalte er elektrolyse, der omdanner elektricitet til brint.

Her omdannes H2O (altså vand) til H2 (brinten) ved gøres ved at spalte vandet – en proces, der altså kræver energi.

Hvad er grøn brint

Grøn brint produceres med brug af vedvarende energi

Hvad er pink brint

Pink brint produceres med strøm fra atomkraft. Det er altså at sidestille med grøn brint, når man kigger på udledningen af CO2 i fremstillingsprocessen.

Hvad er blå brint

Blå brint er grå brint, hvortil der følger en form for CO2-fangst – CCS (Carbon Capture & Storage – co2fangst transport og lagring).

Hvad er grå brint

Grå brint har højere co2-udledning end både pink og grønt brint. Grå brint produceres via dampreformering af naturgas.

Grå brint udgør den største del (endnu) af brintmarkedet.

ARTIKLER OM VEDVARENDE ENERGI OG GRØN OMSTILLING

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne? Trods elpriserne falder voldsomt i første kvartal sammenlignet med tidligere, anes uhensigtsmæssigheder i horisonten

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering – batter det egentlig noget, alle de smarte løsninger, der øjensynligt får problemerne med CO2-udledning til at forsvinde?