Metanol eller “træsprit” – PtX

Hvad er metanol?

Molekyleoverblik over metanol

Methanol er en simpel alkohol, der har været kendt siden oldtiden. Kendt for sin farveløse og brændbare egenskaber og er en vigtig kemikalie i mange industrielle processer og produkter. Det blev første gang isoleret i ren form i 1661 af den italienske læge og naturforsker Robert Boyle.

Kemisk formel: H3C-OH

Hvad bruges metanol til?

En bred vifte af anvendelsesmuligheder gør sig gældende og det anvendes i produktion af formaldehyd, acetaldehyd, acrylsyre, methyltertiærbutyæter (MTBE), metylamin og mange andre kemikalier. Derudover kan der også anvendes metanol som brændstof i brændselsceller og som råmateriale til produktion af biodiesel.

Metanol fremstilling

Kan fremstilles ved flere forskellige metoder, herunder dampreformering af naturgas eller biomasse, syntese fra kulilte og hydrogen og reduktion af kuldioxid med hydrogen. PtX gør det muligt at fremstille det på en mere bæredygtig måde, da der kan bruges vedvarende energikilder som vind- og solenergi og forhåbentlig atomkraft til at producere hydrogen, der derefter bruges til fremstillingen.

Konventionel: Den mest almindelige form, der typisk fremstilles ved at omdanne naturgas, kul eller råolie gennem methanol-syntese.

Biometanol: Fremstilles ved at omdanne biomasse, såsom træaffald, plantemateriale eller affaldsprodukter, ved hjælp af en proces, der kaldes biomethanol-syntese. Biometanol kaldes bæredygtig og CO2-neutral form for methanol, da biomassen siges at absorbere CO2, mens den vokser, og frigiver den, når den nedbrydes.

Man skal dog huske, at der også er transport heraf frem og tilbage, så regnestykket går måske ikke helt op – men bedre end konventionel er det.

E-methanol: E-methanol, eller elektromethanol, fremstilles ved at bruge elektrolyse til at omdanne vand og CO2. Processen kræver elektricitet fra vedvarende energikilder såsom atomkraft, vind- eller solenergi, og e-methanol kan derfor betragtes som en bæredygtig form for metanol.

Både bio- og e-metanol kan bruges som alternativer til konventionel og er mere bæredygtige og miljøvenlige. De kan også bruges i samme applikationer som konventionel, herunder som råmateriale til produktion af kemikalier, brændstof til brændselsceller og som rensevæske i laboratorier. Forskellen mellem de forskellige former ligger primært i deres produktionsproces og kilder, og de kan derfor have forskellige miljømæssige konsekvenser og omkostninger.

Farer ved Metanol

Kan være farligt at arbejde med, og der er visse risici forbundet med dens anvendelse. Det er en giftigt kemikalie, der kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer, hvis det indtages eller indåndes. Derfor skal der tages sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering og transport heraf.

Fordele og ulemper ved PtX til fremstilling af metanol

Fordele

Bæredygtighed
PtX bruger vedvarende energikilder, som vind og solenergi, til at producere hydrogen, hvilket gør det til en bæredygtig metode til fremstilling af methanol. Tilmed kan atomkraft benyttes, hvilket udgør et kæmpe potentiale, såfremt der bliver opstillet mere stabil elproduktion

Effektivitet
Metoden er en effektiv måde at producere methanol på, da den udnytter energikilderne fuldt ud

Reduceret CO2-udledning
Metoden resulterer i en betydelig reduktion i CO2-udledning, hvilket gør det til en mere miljøvenlig metode end traditionelle fremstillingsmetoder

Ulemper

Opstartsomkostninger
PtX kan kræve en højere startinvestering end traditionelle metoder, da den indebærer brug af ny teknologi og infrastruktur

Afhængighed af vedvarende energikilder
Kræver adgang til vedvarende energikilder som vind og solenergi, hvilket kan begrænse dens anvendelse i områder, hvor disse kilder ikke er tilgængelige

Skør fakta om metanol

Verdens årlige forbrug af methanol er cirka 111 millioner tons i 2022. For at give en idé om, hvor stor en mængde det er, kan vi sammenligne det med nogle mere virkelighedsnære ting:

 Årligt forbrug af methanol svarer til vægten af ca. 740.000 blåhvaler

  1. Årlig forbrug vejer det samme som ca 490.000 Frihedsgudinden-statuer i New York
  2. 174.000 Christ The Redeemer (130m høj statue af Jesus i Rio de Janeiro, Brasillien)
Methanol 99,8% fra jennychem.com