Energistrategi – rettidig omhu

Langsigtet Strategisk Energiplanlægning

Energistrategi med mps-solutions

Udgangspunktet er jeres virksomhed og de visioner I har for fremtiden.

Med fokus på jeres økonomiske væredygtighed og jeres strategi i retning af den grønne omstilling, danner jeg et udgangspunkt for vores fælles arbejde med en energistrategi.

Der sigtes efter en langsigtet energistrategi, der kan understøtte jeres robusthed i fremtiden med usikkerheder og svære beslutninger fra tid til anden.

Er der energiressourcer nok til alle, skal gerne vendes til I står med en slags intern energipolitik i hænderne, hvor I har større indflydelse på egen fremtid både økonomisk og med henblik på den grønne omstilling – uden dog at pakke det ind i floskler.

My English site: power-purchase-agreement.com

 

Skarp rådgivning om jeres energistrategi

Ved at arbejde strategisk med jeres indkøb af energi og altså med en energistrategi, går vi i retning af risikostyring med længere briller på. For fremtiden bringer usikkerheder og ikke mindst udsving i naturgas- og elpriser. Ja og sikkert også i stort set alle andre priser.

Men fælles for det meste er, at det er afhængig af energi, både nu men også i fremtidens energiforsyning i Danmark.

Mere vækst med energirigtige løsninger

Derudover rådgiver jeg løbende om jeres muligheder – for markederne ændrer sig konstant og det samme gør mulighederne.

Her får I gavn af min erfaring helt inde fra handelsrummet, hvor jeg har håndteret positioner for milliarder og været i mange forskellige forhandlingssituationer. Jeg guider jer i retning af mere grøn energi – helt uden røverhistorier, risiko for shitstorms of greenwashing.

Ærlig snak

I mine 15 år som trader og sourcing manager, stod jeg bag undervisning af nye medarbejdere eller oplæring af sælgere i både elmarkedet og omkring handlen med vegetabilske olier.

Dette er fortsat et område, jeg holder meget af – at lære fra mig.

Hvad koster el lige nu og hvad er prisen på strøm i dag? – er måske ikke de rette spørgsmål at stille for jer som virksomhed.

Derimod er et fokus på forskellige indkøbsstrategier, og hvordan I forbereder jer bedst til udsving i gaspriserne og elpriser time for time en fordel.

I får direkte snak, der indimellem sætter jer på prøve i forhold til, om I rent faktisk mener, det I stiler efter. For jeg mener det rent faktisk skal batte noget, hvis man pynter sig med grønne blade i form af vedvarende energi.

Ulrik og Mogens optimerer ladeprisen

FAQ – 4 spørgsmål om Energistrategi

Billede af strategi

Som jeg ser det, er en energistrategi jeres virksomheds længere planlægning af køb af energi. Det er dog også en strategi for forbrug af energien og forskellige grene udfra disse områder. Ved at løfte jeres indkøb op på et mere strategisk niveau, får I større indblik i omkostninger og muligheder, men også skarpere fokus på risici og konsekvenser ved forskellige scenarier.

Det tror jeg vil styrke jeres virksomhed til en fremtid præget af usikkerheder og sving i priser mm.

Med et samarbejde med mig, Mogens Pilgaard Sørensen, ejer af mps-solutions sikres I en medspiller på holdet, der er 100% uafhængig af alle andre. I får altså en form for virtuel medarbejder, som I kan benytte til disse oftest lidt specialiserede opgaver omkring køb af energi – og dertil hørende overvejelser om bæredygtighed, budgettering og risikoafdækning.

Ved at tage indkøb af energi op på et mere strategisk niveau, sikres I større indsigt i jeres fremtidige omkostninger. Det er ikke sikkert I kommer til 100% at vide, hvad I har af omkostninger til elpriser 2023, men I sikres større viden. Og netop denne viden gør, at I formentlig vil kunne sikre jer mod at sælge billigt i dag for at sætte penge til ved at producere det i morgen.

Det er klogt at starte med et overordnet blik på jeres situation. Herfra kigger vi på jeres forbrug, nuværende indkøbsaftaler og jeres generelle ønsker til fremtiden. Derfra lægger vi en plan for jeres arbejde med energistrategien.

Oftest har mange virksomheder allerede godt gang i energibesparelser, men 2021-2022 er et godt bevis på, at det også er bidende nødvendigt at have overblik over, hvad man får af elpris 2023 og videre. Netop for at sikre, at jeres omkostninger holdes hjemme i de salgspriser I selv har overfor jeres kunder. Herfra kan der tænkes i grøn investering, yderligere effektiviseringer og forskellige afdækningsstrategier. Alt sammen noget vi kan koordinere i fællesskab. For vi lykkes sammen.