SMV Grønne kompetencer

SMV Grønne Kompetencer – Virksomhedsprogrammet 2.0

Løft medarbejdernes kompetencer

Få løftet jeres viden om energimarkederne, sammenhængen mellem el, naturgas og andre brændsler og jeres muligheder for at tage energien tilbage og undgå at skovle penge over til enkelte medarbejdere i spekulant-virksomhederne i form af millionbonusser.

Grøn Kickstart

Kompetenceløft via workshops. Info kommer snart via Virksomhedsprogrammet.

1:1-forløb

Få et skræddersyet forløb til netop jeres virksomhed og medarbejderne. I får mulighed for at større indblik i energimarkederne og hvordan I kan arbejde videre med grøn omstilling, investeringer mens I får større indsigt i jeres muligheder for skarpere indkøbsaftaler.

Bæredygtig fremtid
MPS-SOLUTIONS er godkendt rådgiver ved SMV Grønne Kompetencer

1. marts 2023 åbnes for nye puljer i Virksomhedsprogrammet, der er et landsdækkende program for SMV’ere og skal medvirke til digital og grøn omstilling i de små og mellemstore virksomheder samt sikre kompetenceløft hos medarbejdere.

Med et skræddersyet forløb, kan I opnå et kompetenceløft, hvor I netop arbejder med jeres omstilling med udgangspunkt i jeres overordnede økonomiske virkelighed. Og derfra løftes jeres kompetencerne hos jeres medarbejdere.

1. marts 2023 åbnedes for SMV:Grøn 2.0 og SMV Grønne Kompetencer, der er næste mulighed for støtte i den grønne retning. Ansøgninger skal indsendes i april og maj.

Projektets formål

Målrettede kollektive workshops under navnet Grøn Kickstart og 1:1 vouchers

SMV:Grønne Kompetencer er for SMV’ere.

SMV:Grønne Kompetencer er en del af Virksomhedsprogrammet 2.0. og er finansieret af EU-støtte fra Den Europæiske Socialfond Plus og midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Jeres investering (Voucher 1)

I kan købe skræddersyede forløb op til 60.000 kr.

SMV:Grønne Kompetencer refunderer dit udlæg mod:

  • Kontant egenbetaling på min. 9.000 kr.
  • Medfinansiering i form af 140 medarbejdertimer

Krav: SMV:Grønne Kompetencer

For at deltage skal følgende være opfyldt:

  • Dansk CVR-nummer
  • Mellem 2-250 hele årsværk (ansatte)
  • Mindst et afsluttet årsregnskab
  • Virksomheden har positiv egenkapital
  • Virksomheder fra primære erhverv kan ikke deltage

Få SMV-støtte til grøn omstilling og kompetenceløft

Jeg kan udarbejde et individuelt tilbud til jer i forbindelse med SMV:Grøn 2.0 eller SMV Grønne Kompetencer, men såfremt I har en energirådgiver eller konsulent tilknyttet indgår jeg også gerne i et samarbejde på tværs, hvor mine kompetencer kan spille ind i forbindelse med selve indkøbet af energien.

For jeg tror på, vi kommer længst med den grønne omstilling, hvis vi gør det rigtigt første gang og står sammen.

Få blandt andet mit syn på, hvordan I styrer udenom greenwashing og shitstorms og måske springer ud i at købe strøm via en PPA – MPS-SOLUTIONS faciliterer nemlig Pulje PPA’ere til kunder, der dermed kommer til at indgå i energifællesskaber om køb af energien.

Til glæde for den enkelte virksomhed, fællesskabet og klimaet, da vi udnytter den grønne energi endnu bedre ved at stå sammen – i stærke partnerskaber.

Alternativt, kan I søge ift. CO2-dokumentation

Der kommer nemlig krav om dokumentation over CO2-udledning. Dertil kan der i 2023 søges støtte og sammen kan vi altså få hele jeres energistrategi kortlagt, så I kan komme videre og selv opnår kompetencerne til det videre arbejde – læs mere her.

På virksomhedsprogrammets hjemmeside står

“Har din virksomhed brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod grøn omstilling?

Gennem målrettede kompetenceløft klæder SMV:Grønne Kompetencer medarbejdere, ledelse og bestyrelse på til at løfte de strategiske beslutninger, konkrete nye opgaver og EU-krav, der følger med den grønne omstilling.

Der er mulighed for at ansøge 2-3 gange årligt.

Første ansøgningsrunde er 10.-24. maj 2023. Næste ansøgningsrunde derefter vil være i efteråret 2023

Har din virksomhed i stedet brug for en tilskudsvoucher til privat rådgivning eller investeringer på vejen mod jeres grønne omstilling? Så er det SMV:Grøn 2.0, du skal ansøge indenfor.” (link)

SMV Grønne Kompetencer skal løfte viden om grøn omstilling

SMV Grøn 2.0 og SMV Grønne kompetencer er små og mellemstore virksomheders mulighed for støtte til arbejde med grøn omstilling og cirkularitet.

Mogens Pilgaard Sørensen - uvildig rådgiver
SMV Grøn med mps-solutions som partner

Hvor SMV Grøn 2.0 er tilskud til direkte arbejde med omstilling, er SMV Grønne kompetencer et virksomhedsprogram med sigte på at højne jeres kompetencer

Energistrategi med mps-solutions

Lad os samarbejde om at opbygge jeres energistrategi, så I altid har en klar plan over hvad og hvordan I køber energi - og hvordan I arbejder strategisk med grøn omstilling