MSR – Molten Salt Reactors

Bagom Molten Salt Reaktorer (MSR)

MSRs er en relativ ny teknologi inden for atomkraft, som bør spille en væsentlig rolle i fremtidens energiproduktion og bidrage til overgangen til et mere bæredygtigt energisystem. Teknologien adskiller sig fra traditionelle kernekraftværker ved brug af flydende salt som brændstof i stedet for faste brændselsstænger. Dette giver mere sikre, effektive og fleksible reaktorer sammenlignet med konventionelle reaktorer.

MSRs kan generere elektricitet ved hjælp af en termonuklear reaktion, som frigør energi ved at spalte atomer. Denne proces producerer en enorm mængde varme, som kan bruges til at producere damp og generere elektricitet i en turbine. De kan også bruges til at producere varme til industrielle processer, og i kombination med elektrolyse kan de producere brint fra PtX-teknologier.

Atomkraftværk i solnedgang giver billige elpriser

MSRs og fremtidens elmarkeder

Disse reaktorer kan bidrage til fremtidens elmarkeder på flere måder. For det første er de mere effektive end traditionelle kernekraftværker, da de kan udnytte brændstoffet mere effektivt og producere mindre affald. Dette gør dem mere omkostningseffektive og mere konkurrencedygtige på elmarkedet.

De er også mere fleksible end konventionelle reaktorer, da de kan regulere deres output i takt med efterspørgslen. Dette gør dem velegnede til at balancere elnettet og integrere vedvarende energikilder som sol og vind. De kan endvidere producere elektricitet på en stabil måde, uafhængigt af vejr og tidspunktet på dagen, hvilket gør dem til en pålidelig kilde til baseload-energi – altså energi der er stabil over døgnet og længere tid.

Eksempel på Molten Salt Reaktor

Illustration over MSR

Billede fra Wikipedia.

Pink PtX-produktion

MSRs kan også spille en vigtig rolle i produktionen af brint til brug i PtX-teknologier. PtX står for Power-to-X og refererer til processen med at producere brint ved hjælp af elektrolyse af vand. Brinten kan derefter bruges til at producere brændstoffer som metan og ammoniak samt andre kemikalier og materialer. De nye reaktorer kan levere den nødvendige varme til elektrolyseprocessen og dermed producere store mængder brint. Brinten fra PtX ved brug af atomkraft kaldes pink brint – eller pink hydrogen.

MSRs kan ændre elmarkederne markant

Den nye teknologi har potentiale til at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. De kan bidrage til fremtidens elmarkeder ved at levere pålidelig, stabil og omkostningseffektiv elektricitet samt producere brint til brug i PtX-teknologier.

Mens der er visse ulemper og risici, kan disse overvindes med passende sikkerhedsforanstaltninger og teknologisk udvikling.

Som energimægler overvåger jeg udviklingen indenfor udviklingenog vurderer deres potentiale til at påvirke fremtidens energisystem.

Fordele ved Molten Salt Reactors

Mere effektive end traditionelle reaktorer
Produktion af pålidelig, stabil og omkostningseffektiv el
Fleksibilitet til at regulere output i takt med efterspørgslen
Produktion af varme til industrielle processer
Produktion af store mængder brint til PtX-produktion

Ulemper

Kompleks teknologi, der kræver mere forskning og udvikling
Risiko for radioaktivt udslip i tilfælde af ulykke
Høje opstarts- og vedligeholdelsesomkostninger
Behov for specialuddannet personale
Potentielle sikkerhedsrisici ved håndtering af flydende salt

ARTIKLER OM VEDVARENDE ENERGI OG GRØN OMSTILLING

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne? Trods elpriserne falder voldsomt i første kvartal sammenlignet med tidligere, anes uhensigtsmæssigheder i horisonten

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering – batter det egentlig noget, alle de smarte løsninger, der øjensynligt får problemerne med CO2-udledning til at forsvinde?