CCUS / CCS – CO2-fangst

Hvad er Carbon Capture, Utilization & Storage?

Der er brug for CO2-reduktioner

CCS teknologier eller CCUS – måder hvorpå CO2 kan fanges, før det ryger ud i atmosfæren – er en del af den overordnede strategi for at reducere klimaforandringer og begrænse den negative påvirkning af miljøet.

Disse teknologier skal indfange og lagre CO2-udledning fra forskellige kilder såsom kraftværker og industrielle processer, før det stryger ud i atmosfæren.

CCUS vs. forbrugsændringer

Mens CCUS-teknologier kan hjælpe med at reducere CO2-udledning fra eksisterende kilder, bør der stadig være fokus på at sænke energiforbruget og udvikle bæredygtige alternativer til fossile brændstoffer. Dette kan omfatte ændrede i forbrugsvaner og investering i bæredygtig teknologi ala atomkraft og vindenergi.

Fordele og ulemper ved CO2 fangst

En af de største fordele ved CO2 fangst er, at det kan reducere CO2-udledning og hjælpe med at opfylde mål for emissioner. CCUS kan også bruges til at fange og lagre CO2 fra eksisterende kilder, som ikke let kan erstattes af bæredygtige alternativer.

På den anden side er der ulemper ved CCUS, som omfatter høje omkostninger og behovet for stor mængde energi til at drive teknologien. Der er også risici ved at lagre CO2 under jorden, som skal håndteres forsvarligt.

Kontakt mig for at lære mere om CCUS og PPA-rådgivning

Hvis I ønsker at lære mere og høre, hvordan det kan spille ind til din virksomheds bæredygtighedsstrategi og PPA-aftale, er jeg klar.

Som PPA-rådgiver kan jeg give jer ekspertisen og rådgivning i at træffe de bedste beslutninger for jeres virksomhed.

Globale teknologitrends og hotspots

Carbon capture, utilization, and storage teknologier er designet til at fjerne CO2 fra industrielle processer, konvertere det til nyttige produkter og derefter lagre det under jorden. Der er flere forskellige teknologier, der anvendes i CCUS-processen, og de varierer i effektivitet, omkostninger og modenhedsniveau. Her er en oversigt over nogle af de mest lovende CCUS-teknologier:

Post-combustion carbon capture

Denne teknologi anvender en kemisk proces til at fange CO2 efter forbrænding af fossile brændstoffer i kraftværker, fabrikker og andre industrier. CO2 fjernes fra røggasstrømmen og opsamles i en væske, der derefter behandles for at konvertere CO2 til fast form for lagring under jorden eller til andre nyttige produkter. Denne teknologi er relativt moden og er allerede i brug i nogle kraftværker.

Oxy-fuel carbon capture

Denne teknologi bruger ren ilt i stedet for luft til at forbrænde fossile brændstoffer. Dette resulterer i en renere røggasstrøm, der er lettere at fange CO2 fra. Teknologien er stadig i udviklingsfasen, men det forventes at den kan have en højere effektivitet end post-combustion carbon capture.

Pre-combustion carbon capture

Denne teknologi anvender en kemisk proces til at fjerne CO2 før forbrænding af fossile brændstoffer. Brændstofferne omdannes til en gas, der frigiver CO2, som fanges og behandles. Teknologien er stadig under udvikling, men har potentiale til at have en højere effektivitet end post-combustion carbon capture.

Direct air capture

Denne teknologi er designet til at fange CO2 direkte fra atmosfæren ved hjælp af kemiske processer. Teknologien er stadig i udviklingsfasen, men det forventes at den kan have potentiale til at fjerne betydelige mængder CO2 fra atmosfæren i fremtiden.

Blandt disse teknologier er post-combustion carbon capture og oxy-fuel carbon capture de mest modne og lovende løsninger i øjeblikket. Disse teknologier kan reducere CO2-emissioner fra kraftværker og industrier betydeligt og er allerede i brug på nogle steder i verden. Pre-combustion carbon capture og direct air capture er stadig under udvikling, men har potentiale til at blive effektive løsninger på længere sigt. Læs mere om emnet hos IEA.

Det er vigtigt at bemærke, at CCUS-teknologier ikke kan betragtes som en endelig løsning på klimaudfordringerne. Disse teknologier kan spille en rolle i overgangen til en mere bæredygtig fremtid, især i industrier, hvor det er vanskeligt at udlede mindre. Men først og fremmest skal vi være bedre til at forbruge mindre og mere klimavenligt.

ARTIKLER OM VEDVARENDE ENERGI OG GRØN OMSTILLING

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne? Trods elpriserne falder voldsomt i første kvartal sammenlignet med tidligere, anes uhensigtsmæssigheder i horisonten

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering – batter det egentlig noget, alle de smarte løsninger, der øjensynligt får problemerne med CO2-udledning til at forsvinde?