Hydroenergi – nedbørsenergi

Hydroenergi – Hvad er vandkraft

Hydroenergi har været en vigtig kilde til energi i århundreder og har spillet en afgørende rolle i den økonomiske og industrielle udvikling i mange lande. Hydroenergi kan spores tilbage til tidlige civilisationer, hvor vandkraft blev brugt til at male korn og udføre andre mekaniske opgaver. De tidlige anvendelser var ved at lede vand fra floder eller strømme gennem kanaler for at drive møller og andre maskiner.

I antikken var det grækerne og romerne, der var de første til at udvikle komplekse vandforsynings- og vanddræningssystemer, som også blev brugt til at generere energi. I middelalderen var vandkraft en vigtig kilde til energi til møller og hammermøller, og disse systemer blev yderligere forbedret og udviklet i det 18. og 19. århundrede. Med opfindelsen af ​​dampmaskinen og den industrielle revolution, blev vandkraft i højere grad brugt til at generere elektricitet.

Den første kommercielle vandkraftanlæg i USA blev bygget i 1880’erne ved Niagara Falls i New York, og i de følgende årtier blev der opført adskillige dæmninger og vandkraftanlæg over hele verden.

Under anden verdenskrig blev vandkraftanlæg brugt til at levere elektricitet til industrier og militære baser, og deres betydning som en pålidelig og stabil kilde til energi blev anerkendt.

Efter krigen fortsatte udviklingen af vandkraft, og mange nye teknologier og metoder blev introduceret. I 1960’erne og 1970’erne fik vandkraft en stærk fornyet interesse som en alternativ energikilde til de fossile brændstoffer, der blev brugt i stor skala på det tidspunkt.

I dag er hydroenergi en af ​​de største og mest udbredte former for vedvarende energi i verden, og den spiller en vigtig rolle i mange landes energiforsyning. Ifølge Statista står hydroenergi for omkring 16% af den globale elproduktion, og denne andel er stadig stigende.

Dæmning

Former for hydroenergi

Dæmningsteknologi

Dette er den mest almindelige form for hydroenergi, hvor vand fra en flod eller en sø opbevares i en stor dæmning, og derefter ledes gennem turbinegeneratorer for at producere elektricitet.

Fordele:

 • Kan levere stabil og pålidelig strømproduktion, da vandreservoiret kan opbevare store mængder energi
 • Kan justeres til at producere mere eller mindre strøm, afhængigt af efterspørgslen
 • Kan også bruges til oversvømmelseskontrol og vandforsyning

Ulemper ved vandkraft:

 • Opførelsen af store dæmninger kan kræve store investeringer og kan påvirke økosystemet og lokalsamfundet negativt
 • Kan føre til vandtab og forringelse af vandkvaliteten i de flodsystemer, der ligger nedstrøms af dæmningen

Run-off river system

Dette er en type hydroenergi, hvor der ikke opbevares vand i en dæmning. Vandet strømmer i stedet direkte gennem en turbinegenerator.

Fordele:

 • Kræver ikke store investeringer i opførelsen af en dæmning, og kan derfor være mere økonomisk rentabelt
 • Kan også reducere miljøpåvirkningen, da der ikke er behov for at oprette en stor vandreservoir

Ulemper:

 • Produktionen af elektricitet kan være ustabil, da den afhænger af vandstrømmens mængde og hastighed
 • Kan også have en negativ påvirkning på økosystemet og vandforsyningen

Tidvandsturbiner – se også info om bølgeenergi

Dette er en form for hydroenergi, hvor energien fra havstrømme udnyttes til at producere elektricitet.

Fordele ved vandenergi:

 • Tidvandsturbiner kan producere energi kontinuerligt, da de udnytter den konstante strøm af havvand
 • Er en ren og vedvarende energikilde

Ulemper:

 • Opførelsen af tidvandsanlæg kan være teknisk og økonomisk udfordrende
 • Kan have en negativ påvirkning på marine liv og miljøet omkring anlægget

Verdens største vandkraftværk

Det største hydroanlæg i verden er De Tre Slugters Dæmning, som ligger på Yangtze-floden i Kina. Three Gorges Dam er en dæmningsteknologi og blev bygget mellem 1994 og 2012. Den har en samlet kapacitet på 22,5 gigawatt og består af 32 turbinegeneratorer.

Udover strømproduktion bruges Three Gorges Dam også til oversvømmelseskontrol, skibstrafik og vandforsyning.

Anlægget har en kapacitet til at producere omkring 100 TWh (terawatt-timer) elektricitet om året, hvilket svarer til omkring 2,5% af Kinas samlede energiforbrug. Til sammenligning er hele Danmarks strømforbrug omkring 35 TWh årligt og vandkraft i Danmark udgjorde i 2021 blot 0,03% af den samlede produktion.

Three Gorges Project

De Tre Slugters Dæmning.

ARTIKLER OM VEDVARENDE ENERGI OG GRØN OMSTILLING

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne? Trods elpriserne falder voldsomt i første kvartal sammenlignet med tidligere, anes uhensigtsmæssigheder i horisonten

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering – batter det egentlig noget, alle de smarte løsninger, der øjensynligt får problemerne med CO2-udledning til at forsvinde?