Vandenergi – Gaven fra oven

Vandenergi er en stærk vedvarende energiform

 

Hoover Dam ses ofte i film og viser vandenergiens kræfter

Om vandenergi, der ikke fylder meget i Danmark – men vi er dybt påvirkede af hydrologien i Norge og Sverige, der har stor indflydelse på elpriserne. Mens vi i Norge ser en masse reservoirs, der genererer elektricitet, når der åbnes for hanen, er det i Sverige ligeledes såkaldte “run of river” elværker, der producerer strøm fordi floderne strømmer.

Historik omkring vandenergi

Vandets evne til at skabe energi er kendt i mange århundreder, da mennesket selv i en tidlig alder lærte, at fx en vandmølle kan løfte vand op – eller kan benyttes til et køre kværne rundt, og altså benyttes til at male korn til mel – som ses ved vandmøllen på Hjerl Hede. Det var dog først i slut 1900-tallet at de første elkraftværker bygget på vandenergi dukkede op, hvor Hoover Dam er et af de mere kendte mastodontiske bygningsværker, der ofte ses i amerikanske film (link) – vandværkerne stillet op de år var noget større end de oprindelige vandmøller.

Herunder ses fordelingen af vedvarende energi, hvor det også må bemærkes, at vandenergi udgør vores største vedvarende energiform stærkt forfulgt af atomkraft og vindenergi.

Vandenergien presses til det yderste

Vandenergi fra hydrologiske reservoirs

Vandreservoirs fordelt over hele verden giver vedvarende energi – men presses mere og mere af tørke og meget varme perioder

Norsk og svensk vandkraft

I dag har Norge over 1000 producerende anlæg og får over 90% af deres el fra hydrologien – den største andel for noget land i verden. Sverige har en vand-andel på omkring 40% til sammenligning (Kilde: Our World In Data)

Vandværdierne i Norge og Sverige er steget de seneste år, hvor elkabler til udlandet gør det lettere for producenterne at tjene ekstra på vandets egenskaber. Med kablet fra Norge til England, der kom i drift i efteråret 2021, blev skabt en kraftig prishævende mekanisme, som det sydlige Norge ikke havde kalkuleret med.

Samtidig sparkede energipriskrisen i 2022 til vandværdierne, og både Norge og Sverige har været pressede af de tømte vandlagre. Specielt Norge eksporterede voldsomt i sommeren 2022, og var på et tidspunkt tæt på at have udtømt lagrene.

Elkablerne til England, Tyskland osv. har også bevirket at elpriserne i Danmark påvirkes anderledes end historisk fra de Norske vandkraftværk og run of river i Sverige. Før i tiden importerede vi billig vandkraft-energi i dagstimerne og sendte det sydpå. Om natten importerede vi så billig atomkraft og kulkraft fra Tyskland, som vi kunne sende retur nordpå til Norge bl.a. Noget der både var stabiliserende for elpriserne men som også bevirkede en bedre hydrologisk balance.

Med Tysklands lukning af den sidste atomkraft, står vi dog overfor uberørt land, da vi i fremtiden er langt mere afhængig af mindre sikre energikilder som sol- og vindenergi. 

Spøjs viden om vandkraftenergi

  1. Verdens største hydrologiske vandværk er “Three Gorges Dam” i Kina, der har en kapacitet på 22,5 GW
  2. Det første vandværk i USA blev bygget i Wisconsin i 1882, og blev brugt til at generere elektricitet til et savværk
  3. Hydrologisk energi udgør over 90% af elproduktionen i Norge og over 70% i Schweiz
  4. Verdens ældst-fungerende vandværk er “Schoelkopf Power Station No. 1” i New York, der startede i 1881 og fortsat genererer elektricitet
  5. Hydropower er den vedvarende energiform med størst effektivitet – op til 90%

ARTIKLER OM VEDVARENDE ENERGI OG GRØN OMSTILLING

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne? Trods elpriserne falder voldsomt i første kvartal sammenlignet med tidligere, anes uhensigtsmæssigheder i horisonten

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering – batter det egentlig noget, alle de smarte løsninger, der øjensynligt får problemerne med CO2-udledning til at forsvinde?