Energimægler ved køb af gas og el til erhverv

Energimægler med trader-erfaring

MPS som energimægler - strøm til erhverv

Få erfaring på holdet ved forhandling af naturgas og strøm til erhverv. 

  • Jeg står for dataindsamling, forhandling og sørger for at kontrakterne kommer på plads og aftalerne starter som forventet
  • I får sparring gennem hele indkøbsperioden
  • I undgår uhensigtsmæssige vilkår
  • I sparer tid, ressourcer og kan fokusere på kernekompetencerne

Derudover sikrer jeg mindre risiko for shitstorms fra greenwashing og salgsgejl. Min erfaring fra handelsbordene i markedet gør, at jeg ved, hvordan der regnes.

 

FAQ – Hvad jeg gør som jeres Energimægler

Når jeg agerer som energimægler, udfører jeg forhandlinger med energiselskaberne på jeres vegne om køb af energien. Her benytter jeg min brede erfaring fra verdens finansielle markeder men ikke mindst også min erfaring helt inde fra handelsbordet i energimarkederne og sikrer dermed el til erhverv.

I får altså en medspiller på holdet, der ved hvordan der regnes i markederne, og hvad prisen bør være.

Fokus for mig er jer som kunde. Vi mødes altid online eller fysisk og snakker jeres situation igennem. Derfra kommer jeg med mulige løsningsforslag og håndterer alt fra indhentning af forbrugsdata, tilbudshjemtagning eller udbud og jeres underskrift af selve aftalerne. Jeg følger selvfølgelig også med i leveringsperioden, så I har mig lige ved hånden.

Som trader i elmarkedet, var min opgave at stille priser til sælgerne, som videregav disse til kunderne. Derfor ved jeg, hvad der er muligt i markederne, hvilke aftaler man bør nærlæse og hvilke smarte løsninger, man som udgangspunkt bør være skeptiske omkring. Jeg har også en bred viden om energiselskaberne i Danmark, og benytter derfor også denne viden til kun at skaffe tilbud fra energiselskaber, jeg tænker vil overleve på det lange sigte, så I ikke risikerer at stå uden kontrakt pga. en eventuel konkurs.

Jeg tjener ikke en rød reje på andre end jer som min kunde. Det kan lyde dyrt, men det er det ikke – det er derimod jeres garanti for, at jeg står 100% på jeres banehalvdel og altså kun har jeres bedste i sigte. Dette gør så også, at I kan forvente 100% ærlighed fra mig og at jeg kalder en spade for en spade – simpelthen at I kan anse mig som jeres virtuelle medarbejder, I måske ikke lige deler kaffekop med, men som alligevel er jeres medspiller.

Mange tænker, at det bedste er at køre et udbud over jeres forbrug. Og det er også en mulighed gennem mig. Men det er ikke altid særlig relevant – enten fordi alle selskaber ikke tilbyder det, jeg vurderer er det bedste for jer, men også fordi I ikke får andet ud af, at jeg spørger samtlige energiselskaber i Danmark om en pris, udover at jeg kan få den skarpeste løsning til at se endnu bedre ud. Det vil dog kræve mere arbejde, flere timer forbrugt og vil ikke give jer en bedre løsning. Så derfor fokuserer jeg oftest på blot at finde de skarpeste knive i skuffen.

Jeg følger med jer i leveringsperioden, og det betyder også, at I kan benytte mig som rådgiver. Om I mangler et overblik over markederne, jeres fremtidige muligheder eller måske overvejer egenproduktion eller andet, er jeg lige ved hånden.

Med mig som energimægler på holdet, sikres I skarp erfaring helt fra handelsbordene – benyt mig som I ville gøre med en forsikringsmægler. Så får I fair naturgaspriser og strøm til erhverv.

Gennem min erfaring som trader og sourcing manager, ved jeg hvordan priserne i markedet er skruet sammen og hvordan markeder agerer – selvom de selvfølgelig er i evig forandring – tjek de løbende prognoser over fx elpris andet kvartal 2023.

Netop min erfaring giver jer derfor de samme betingelser i forhandlingerne som leverandørerne, enten gennem forhandling eller udbud – så I betaler den rette elpris time for time eller det naturgassen bør koste.

Jeg kender energiselskaberne og har fingeren på pulsen med, hvem der er skarp hvornår. Derfor kan I trygt benytte mig, som I vil benytte en forsikringsmægler i jagten på gode aftaler – jeg sikrer god energi til erhverv og offentlige institutioner.

Prisforespørgsel eller udbud – strøm til erhverv

Jeg arbejder oftest ud fra at finde de helt rette priser og aftaler til den enkelte kunde. Dermed kører jeg ikke efter en skabelon omkring et simpelt udbud på jeres energi. De tider er forbi – for med energipriskrisen, er gas- og elmarkederne andre steder end for blot få år siden.

Samtidig ser jeg ingen værdi i, at jeg finder samtlige prisstillere til et udbud – det eneste det tilfører, er at jeg kan få aftalen til at se endnu bedre ud. Men der findes selskaber, jeg aldrig ville anbefale at vælge som fx elselskab, og derfor spørger jeg heller ikke disse hver gang.

I kan selvfølgelig godt vælge at få jeres forbrug lagt i et decideret udbud – og er I en offentlig institution, kan det tilmed være krav. Og jeg har modellen klar i skuffen, så det er ikke ekstra arbejde.

15 års karriere som trader

I mine 15 år som trader og sourcing manager, var det daglige ansvar for profit og tab en del af mit ansvar. Det startede dag 1, da jeg startede i arbejde efter endt uddannelse på Handelshøjskolen.

Min karriere startede med ansvar for egen profit-bog fra første dag, og grafen her viser udviklingen på denne i min aktive trading-karriere. Ingen opture uden nedture – men det har netop givet erfaringen og viden omkring markedernes bevægelser og de største prisdrivere.

Dette mener jeg er min styrke i mps-solutions, hvor jeg netop bibringer markedskendskab til min energimægling og ikke blot kommer med erfaring som sælger eller finansmedarbejder. Jeg har mærket det på egen krop og kan derfor bedre sætte mig ind i jeres situation, både når tingene går jeres vej, men også når det er hårdt.

Mogens Pilgaard Sørensen

Ivrig deltager i samfundsdebatterne

Jeg sætter en ære i at indgå i samfundsdebatten rundt omkring, når det drejer sig om energi. Du er velkommen til at læse med i mine artikler.

Jeg forsøger at højne informationsniveauet omkring naturgas- og elmarkedet, for jeg mener vi har brug for sammenhold i Danmark og Europa.

Så produktion og vores stolte virksomheder ikke blot rykker deres energiforbrug til Asien eller andre steder med markant “mørkere” energimix i form af fx brunkul.

Ved at have mig, som I ville benytte en forsikringsmægler, sikres I et uvildigt syn på sagen samt erfaring. Falder elprisen igen eller får vi endnu tider med tårnhøje energipriser, er noget jeg følger tæt – og jeg er altid til rådighed for jer.