Elpris 2024, gaspris 2024 mm

Prognoser for gas- og elpriser 2024 og fremad

Bæredygtig fremtid

Langsigtede prognoser over energipriser

Energimarkederne giver bud på både elpris 2024 og naturgaspriserne for 2024 og frem. Alt sammen handles nemlig på forskellige såkaldte terminskontrakter på forskellige børser rundt omkring i Europa og verden.

I Danmark handles strøm på enten Nasdaq OMX Commodities eller via. den tyske børs EEX.

Det er også muligt at handle energi mere direkte gennem fx Power Purchase Agreements (PPA) eller via endnu mere simple aftaler mellem køber og sælger. Fælles for det hele er dog, at ingen kan spå fuldstændig korrekt om fremtiden – og derfor er netop en energistrategi og risikostyring essensielle ting at have med i overvejelserne.

Og den enes løsning er sjældent en 1:1-adopterbar løsning for den anden virksomhed. Derfor er jeg 100% uvildig rådgiver. For netop at give uvildige råd med på vejen omkring køb af energien.

Nedenstående findes prognoser over elpriserne 2024 samt gaspriser i både 2024 og frem. Priserne består af markedernes forventning til priserne, der altså handles i markederne tilsat min egen viden og erfaring direkte fra handelsbordene i energimarkederne og råvaremarkeder.

NB: Priserne opdateres ca hver måned. Ønskes opdatering på andre tidspunkter, er I velkomne til at kontakte mig herom.

Prognose elpris 2024 og frem

Prognose elpriser 2024 og frem (opdateret 27. februar 2023, øre/kWh)

Prisen på den rene el er faldende ud på de kommende år. Dog er der forventninger om stigende balanceomkostninger, som også kan ramme forbrugerne. Producenter rammes i 2023 af stigende tilslutningsomkostninger, og dette kan potentielt risikeres at væltes over på forbrugerne.

Sol- og vind-energi er ikke så stabile produktionsformer, så derfor er især disse produktionsformer udsat for de stigende opstillingsomkostninger.

NB: Nedenstående er den “rene” elpris!

Altså således ikke et udtryk for den pris, I som forbrugende virksomhed betaler – dertil skal lægges profil, kreditomkostninger og en del andet.

Ønsker I bud på konkrete priser til jer, er I velkomne til at kontakte mig.

EL DK1 DK2
2024 101,4 100,5
2025 82,7 82,7
2026 76,9 76,9
2027 73,4 73,4

Udvikling i prognoserne over elpriserne

Forventet elpris 2024

Ansvarsfraskrivelse: Elpris 2024 og frem er udelukkende prognoser over den rene elpris og ikke noget mps-solutions på nogen måde kan drages til ansvar overfor.

Prognose gaspris 2024 og frem

Prognose elpriser 2024 og frem (opdateret 27. februar 2023, kr/m3)

Naturgaspriserne er ligesom elpriserne generelt præget af højere priser jo “tættere levering” den enkelte pris befinder sig. Altså er energimarkederne generelt faldende i pris udad tid.

Dette har været en tendens gennem mange år, hvilket kan tale for prissikring i god tid, og er noget man klart kan overveje i forbindelse med en energistrategi eller såfremt man ønsker rådgivning til konkrete køb gennem mig som energimægler.

NB: Som ved el er der her udelukkende tale om den “rene gaspris”.

 

NATURGAS Danmark
2024 5,30
2025 4,50
2026 3,30
2027 3,00

Udvikling i prognosen over naturgasprisen for 2024

Markedet gæt på naturgaspriserne 2024

Ansvarsfraskrivelse: Gaspris 2024 og frem er udelukkende prognoser over den rene elpris og ikke noget mps-solutions på nogen måde kan drages til ansvar overfor.

Seneste artikler

CO2-udledning Danmark 1990-2021

Danske landvindmøller knockoutet af atomkraftværk i 2022

Alle landvindmøller placeret i Danmark - og lad os sammenligne med et enkelt atomkraftværk i Sverige: Forsmark. Bliver du...
Erhvervshuysene og Erhvervsministeriet om CO2. Lær fx om CO2-kompensering

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering – batter det egentlig noget, alle de smarte løsninger, der øjensynligt får problemerne med CO2-udledning til at forsvinde?

Guldet falder på energikøbmænd

2 millioner i gennemsnitsløn hos spekulanter

Norlys Energy Trading har haft et så godt resultat i 2022, at der er udbetalt 2 millioner i gennemsnitsløn til virksomhedens 168 medarbejdere

Energimægling og forhandling

Energiminister: send pengene retur til ejerne tak

Energiministeren tror, han kan få afklaret forløbet om milliard-bonusser i selvsamme energikoncerner, han mødes med – send hellere pengene retur

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere